April 29, 2024

Реформа на системата за обезщетенията при инвалидност стартира във Великобритания. Целта е да се премине от система на фиксирани парични обезщетения към персонализирана подкрепа.

Промяната идва в момент, когато се констатира значително увеличение на исковете за получаване на този вид помощи, като те са нарастнали сериозно от 2019 година. Очаква се това да струва на данъкоплатеца £28 милиарда годишно до 2028/29, което е със 110% увеличение на разходите от 2019 г.

В съответствие с по-широките реформи, за да се гарантира, че системата за социално подпомагане е справедлива и състрадателна, предложенията в Зелената книга за модернизиране на подкрепата се съсредоточават върху насочването и подобряването на помощите за онези, които имат най-голяма нужда от нея.

„Ясно е, че нашата система за обезщетения за инвалидност не работи по начина, по който беше предвидена, и ние сме решени да я реформираме, за да гарантираме, че е устойчива за бъдещето, така че да можем да продължим да предоставяме подкрепа на тези, които наистина се нуждаят най-много от нея. Днешната Зелена книга бележи следващата глава от нашите социални реформи и е част от нашия план да направим системата за обезщетения по-справедлива към данъкоплатеца, по-добре насочена към индивидуалните нужди и по-трудна за използване от онези, които се опитват да играят със системата“, каза британският премиер Риши Сунак.

Идеята за реформи идва непосредствено преди националните избори, които ще се състоят малко по-късно тази година.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!