June 14, 2022

Британският премиер Борис Джонсън обяви нова стратегия за храните, която има за цел да се произвеждат повече местни продукти. Целите са да се подкрепят фермерите и да се избегне икономически шок от евентуален дефицит на стоки.

Идеята е да се намали зависимостта от чуждестранно производство.

Очертаните планове, в това число – стимули за индустрията и инвестиции в научни изследвания, ще подкрепят фермерите да използват иновации за стимулиране на производството на плодове и зеленчуци. По този начин ще се открият и много нови работни места.

Стратегията за храните посочва и конкретни стъпки за засилване на продоволствената сигурност, което е необходимо заради трусовете с доставките в международен план, заради войната в Украйна.

270 милиона британски лири ще бъдат инвестирани в програми за финансиране на иновации в земеделието до 2029 г., за да се отключат технологиите за стимулиране на устойчиви земеделски техники, които ще помогнат за повишаване на производителността и рентабилността и дългосрочната устойчивост на сектора.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!