July 4, 2024

Най-високия държавен дълг от 1961 година насам отчита Великобритания. Данните за месец май на националната статистика показва, че публичните заеми са на стойност 15 милиарда британски лири, което е с 0,8 милиарда повече от същия месец на миналата година. На практика това означава, че страната е харчила повече, отколкото е получавала.

Оповестената информация ясно показва, че следващото британско правителство ще трябва да се справя със сериозни икономически предизвикателство, включително и да реши дали ще се пристъпи към повишаване на налозите.

Нетният дълг на публичния сектор беше временно оценен на 99,8% от брутния вътрешен продукт (БВП) в края на май 2024 г., което е с 3,7 процентни пункта повече в сравнение със същия период на миналата година. На практика това означава, че са достигнати нива, наблюдавани за последно през март 1961 година.

Заемите през финансовата година до май 2024 г. бяха на стойност £33,5 милиарда, с £0,4 милиарда повече в сравнение със същия двумесечен период година по-рано.

Държавните разходи се увеличават най-много заради социалните помощи

Нетните социални помощи, изплащани от централното правителство, са се увеличили с 2,2 милиарда британски лири, като са достигнали 25,1 милиарда британски лири. Повишението до голяма степен се дължи на свързаните с инфлацията обезщетения.

С 0,7 милиарда британски лири са увеличени и отделните разходи на централното правителство за стоки и услуги, достигайки £35,2 милиарда. И тук инфлацията дава отражение върху повишението на разходите.

Отделно от това се отчита и увеличение с £0,7 милиарда на плащанията за подпомагане на ежедневното управление на местните власти, като общо те достигнаха £11,5 милиарда. От националната статистика обаче отчитат, че тези разходи нямат влияние върху общите заеми в публичния сектор.

Данните показват още, че дължимите лихви по дълга на централното правителство са повишени с £0,2 милиарда, достигайки £8,0 милиарда.

Статистиката отчита още, че има ръст на данъчните постъпления с £3,2 милиарда, достигайки £117,0 милиарда. Паралелно с това обаче има намаление на приходите от задължителните социални вноски, които са по-малко с £2,3 милиарда. В голямата си част това се дължи на намаленията на основните ставки на националното осигуряване през 2024 г.

След всичко казано дотук повече от ясно е, че новото правителство на Великобритания след вота ще има да решава нелеки задачи. А как ще се справи, това предстои да разберем.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!