November 18, 2023

Британският премиер Риши Сунак ще обяви реформи и иновации в обществените услуги, които да намалят административната тежест. Това се налага, след като програмата за продуктивност разкри, че някои държавни служители губят цял ​​работен ден всяка седмица в административни дейности. Новите технологии и намаляването на натоварването на администраторите ще спестят милиони работни часове, включително около 750 000 полицейски часа всяка седмица.

Подобренията, които се разглеждат, биха могли да освободят над 38 милиона полицейски часа всяка година – почти 750 000 часа всяка седмица, като така за това време те ще могат да изпълняват задълженията си на първа линия. Реформата ще намали натоварването и на учителите с до пет часа седмично.

Актуализация на Програмата за производителност на публичния сектор на Министерството на финансите, която ще бъде публикувана при есенното изявление, разкрива огромни възможности за съкращаване на администраторите, безопасно използване на изкуствен интелект и предоставяне на ранни интервенции за облекчаване на натиска върху обществените услуги.

Премиерът вече обяви ограничение на броя на държавните служители, което ще спести на данъкоплатците £1 милиард през текущия разходен период.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!