June 5, 2024

Ивелин Митев

Великобритания отново постави България в списъка с високорисковите държави по отношение на изпиране на пари, финансиране на тероризма и прехвърляне на средства. Страната ни се нарежда в списъка заедно с Конго, Ямайка, Камерун, Намибия, Нигерия, Виетнам, Сирия и др. Прави впечатление, че във високорисковия списък, който обхваща 24 страни, няма нито една друга европейска държава, както и съседна на България страна.

Списъкът с високорисковите държави се прави, тъй като британският финансов пазар и услуги попадат в сферата на висока държавна регулация. Има множество организации, които се занимават с финансовото регулиране на пазара с цел да се избегнат незаконни сделки, пране на пари и др.

В тази връзка Наредба 33(1)(b) изисква от предприятията да прилагат засилена надлежна проверка на клиентите и засилено текущо наблюдение във всякакви бизнес отношения с лице, установено във високорискова трета държава. Това важи и за всяка съответна транзакция, когато някоя от страните по сделката е установено в трета държава с висок риск. На практика британският бизнес трябва да осъществява засилена комплексна инспекция и мониторинг на всички клиенти, независимо дали те са нови, или вече съществуващи, когато те са от държави, попадащи във високорисковия списък.

На 23 февруари 2024 година т.нар the Financial Action Task Force (FATF) of ‘Jurisdictions Under Increased Monitoring’ and ‘High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action’ публикува обновен лист на високорискови държави, които са:

Bulgaria

Burkina Faso

Cameroon

Croatia

DPRK

Democratic Republic of the Congo

Haiti

Iran

Jamaica

Kenya

Mali

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nigeria

Philippines

Senegal

South Africa

South Sudan

Syria

Tanzania

Turkey

Vietnam

Yemen

Този лист ще бъде обновен отново през този месец, а след това и през октомври.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!