September 23, 2023

Великобритания може да се изправи пред най-негативния икономически сценарий, а именно – попадане под ударите на стагфлацията, която се характеризира с повишение на безработицата, висока инфлация и стагнация на растежа. Този извод правят от Британската търговска камара, след като бяха оповестени последните данни на националната статистика.

Те отчитат ръст на безработицата в страната, която вече достига до 4,3%. Тенденцията се отчита за второто тримесечие на годината, когато е регистриран ръст на безработните с 0,5 процентни пункта, което е най-голямото тримесечно увеличение на безработицата от 2020 г. насам.

Расте и коефициентът на икономическа неактивност в Обединеното кралство и той вече е на ниво от 21,1%, с 0,1 процентни пункта повече от предходното тримесечие и с 0,9 процентни пункта по-висок от нивата преди пандемията от коронавирус. Повишението се дължи предимно на хората на възраст от 16 до 24 години, но то се компенсира частично от спад във възрастовата група между 25 до 64 години.

В същото време намалява общият брой на отработените часове спрямо периода преди пандемията от коронавирус. От националната статистика допълват, че през първата година от пандемията се наблюдава намаляване на нивото на заетост и увеличаване на икономическата неактивност и нивата на безработица както при мъжете, така и при жените. Докато данните за тримесечието от май до юли тази година показват, че нивата на безработица и икономическа неактивност, както и намаляването на равнището на заетост се дължат на мъжете.

През последното изследвано тримесечие нивото на заетост намаля и остава под нивата отпреди пандемията. Понижение статистиката отчита и на броя на служителите на пълен работен ден за сметка на тези, които са на непълно работно време. Намаляват и хората с втора работа, като само за последното тримесечие нивото спадна до 1,2 милиона.

Всички тези данни дават основание на експертите от Британската търговска камара да предполагат, че охлаждането на пазара на труда вече е започнало.

Първите статистически проучвания за август показват, че средното месечното заплащане се е увеличило с 6,7% в сравнение с август 2022 г. и с 21,4% спрямо данните от февруари 2020 г. Средното месечно заплащане през миналия месец е било £2260. 10% от наетите служители са печелили сума, равна или по-малка от £751 на месец, а 90% – около £5410. Годишният ръст на средната заплата на наетите през август 2023 г. е най-висок в сектор „Други обслужващи дейности“, където скокът е с 8,7%, а най-нисък е в сектор „Финанси и застраховане“ – с едва 3,2%.

Още през миналата година в интервю за вестник БГ БЕН известният икономически анализатор професор Боян Дуранкев предупреди, че пред Великобритания стои сериозен риск от стагфлация.

„Великобритания не е островът на Робинзон Крузо, на който не влияят външни фактори. Естествено, при нарастване на дефицитите в реалната икономика и пристигането за дълго време на госпожа Инфлация няма как по линия на междуотрасловите връзки да не пострадат всички останали сектори на икономиката, а също и крайните купувачи. И понеже икономиката на Великобритания разчита най-вече на сектора на услугите, а този сектор на услугите разчита на реалната икономика, логично е заразата от реалната икономика да се прехвърли върху сектора на услугите. Ако към всичко това прибавим и възможната миграция на големи финансови играчи от Лондон към други центрове на света, не може да има нищо по-логично от една бъдеща стагфлация“, каза тогава професор Дуранкев.

Предстои да разберем доколко смесените сигнали от последните данни на статистиката от пазара на труда са предвестник за предстоящ твърде лош икономически сценарий.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!