August 14, 2023

Развитието на връзките с българските общности в чужбина се оказа сред приоритети в управленската програма на българското правителство. В раздел „Българите в чужбина“ детайлно са разписани конкретни мерки, а надеждата е, че те ще бъдат изпълнени, а няма да останат само на хартия.

Правителството ще работи за развитие на връзките с българските общности в чужбина, за защитата и гарантирането на правата и интересите на българските граждани, както и на лицата с българско самосъзнание в чужбина, пише в управленската програма на кабинета „Денков”. Предвидени са няколко законодателни мерки, включително промяна на Закона за българите, живеещи извън Република България, с цел създаване на национален съвет на българските общности извън страната.

Сред мерките е и ускоряване на някои от процедурите за придобиване на българско гражданство при гарантиране на националната сигурност, като това ще се случи с изменения в Закона за българското гражданство. Също така ще се положат усилия за прилагане на измененията в Закона за българските документи за самоличност, които предвиждат увеличение на срока за издаване на международни паспорти на 10 години. Тук ще се разчита на постоянен и конструктивен диалог с компетентните институции, включително с МВР, за осигуряване на техническа възможност този процес да е в ход до месец септември 2024 г.

Със Закона за държавния бюджет за 2023 г. са отпуснати средства за кадровото и финансовото осигуряване на дейността на Изпълнителната агенция за българите в чужбина към Министерството на външните работи.

Нови стандарти за учебници и програма за реинтеграция ще помагат на българските ученици зад граница

В управленската програма на кабинета „Денков” са предвидени и специални мерки, които ще се прилагат от изпълнителната власт. Една от тях е разработване на стандарти и учебници, учебни помагала и дигитални ресурси за преподаване, учене и оценяване на български език като втори чужд за деца и младежи през учебната 2024/2025 г. Ще стартира и програма за реинтеграция на подрастващите в задължителна училищна възраст, които пристигат от чужди образователни системи. Крайният срок за внедряване на програмата е 2025/2026 учебна година.

Предвижда се и осигуряване на по-широк достъп за българската диаспора до висшите училища в България, като се регламентира допълнителен прием на младежи, които са завършили български неделни училища. Сред мерките е и отстояване и защита на българския език като матуритетен в чужди образователни системи, а целта е да се повиши привлекателността му за българските деца и младежи зад граница.

Ще се осигурява подкрепа за българите, които искат да се върнат в родината си

Кабинетът ще осигури подкрепа за желаещите да се върнат в България български граждани и чужди граждани от български произход, живеещи извън страната. Тази мярка ще се реализира чрез изграждане на нови връзки и предоставяне на информация на възможностите за образование, работа, здравеопазване и др. Важна част от амбициозния план е засилване на обмена на информация, инициативите и взаимовръзките между представители на българската диаспора по места и научни, културни и образователни дейци в България.

Предвижда се и модернизиране на консулските услуги, предоставяни както на българските, така и на чужди граждани, с оптимално използване на цифрови платформи.

Естествено, като всяка управленска програма има и регулярните уверения като гарантиране на представителност на интересите на българските общности в обществено-политическия живот на страната, което се изразява в следните мерки:

 Подкрепа за изграждане на регионални бизнес форуми по света за създаването и задълбочаването на връзки с България в икономически, търговски и инвестиционни приоритети;

 Подкрепа и създаване на връзки и асоциации в сектори, свързани с изследвания, развитие и иновации на български учени и иноватори в чужбина;

 Развиване на връзки между мрежите на възпитаници на различни университети и колежи с българската култура, общност и центрове;

 Ефективни политики за българските исторически общности;

 Търсене на възможности за разширяване на изучаването на български език в университети и колежи по света с подходящи за дистанционно обучение ресурси;

 Създаване и популяризиране на цифрови платформи за изучаване на български език, достъпни от чужбина.

В раздел „Културна дипломация и комуникационна стратегия“ се предвижда изграждане на целенасочена стратегия за утвърждаване на международния авторитет и положителен образ на България като надежден партньор и привлекателна дестинация за инвестиции, бизнес и туризъм. Идея има и за изготвяне на национален план за действие „Бранд България“, който да утвърди трайно позитивен и привлекателен образ на страната в чужбина.

Ще бъде разработен Културен календар на България, който да включва културните събития за България извън страната. До октомври предстои да се направи и анализ на дейността на културните институти в чужбина, а целта е да се направи оценка на възможността за преминаването им под управление на МВнР.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!