December 28, 2023

България продължава да е с най-висок коефициент на общата смъртност сред страните от ЕС, въпреки че през 2022 г. се наблюдава намаление спрямо предходната година – 18.4 на 1 900 души при 21 ,7% за 2021 г. Този коефициент средно за ЕС е 11.5%. Като основна причина за намаляване на високата смъртност е затихването на пандемията от COVID-19, от която в България през 2022 г. са починали 9 000 души при 27 588 души за 2021 г. Това показват данните от приетия от Министерският съвет Годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите за 2022 г.

Структурата на смъртността по причини се промени след появата на COV1D-19, който през 2021 г. беше за второ място като причина за смърт. През 2022 г. обаче смъртността от COVID-19 намаля и вече заема трета позиция като причина за смърт (7.6%) след болестите на органите на кръвообращението (59.8%) и новообразуванията (13.7%).

Нивото на детската смъртност (4.8%) намалява значително в сравнение с 2021 г. (5.6%) и е най-ниското регистрирано до момента, но продължава да е по-високо, отколкото в ЕС (3.2%).

През 2022 г. за първи път през последните години се наблюдава увеличение на заболеваемостта от злокачествените заболявания, като най-висок е процентът на рак на млечната жлеза при жените (92.2 %), рак на храносмилателните органи (90.2 %) и рак на мъжките полови органи (81.4%).

От данните и анализите се налага изводът, че състоянието на общественото здраве и здравето на гражданите не е на необходимото ниво, в сравнение с данните за други страни. Сериозно предизвикателство остават хроничните незаразни болести, които са основна причина за смърт и намалена работоспособност.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!