June 26, 2024

Към момента България не покрива всички критерии за влизане в еврозоната. От редовните конвергентни доклади на Европейската комисия и на Европейската централна банка за 2024 година става ясно, че страната не отговоря на критерия за инфлацията.

България обаче отговаря на другите три критерия за членство, а именно – този за стабилност на публичните финанси (бюджетно салдо и държавен дълг), за валутния курс и за дългосрочния лихвен процент. България не изпълнява единствено критерия за ценова стабилност, като очакванията са инфлацията да се понижи през следващите месеци, което би позволило на страната да изпълни и последното предизвикателство пред членството й в еврозоната. Очаква се до края на годината и този критерий да бъде изпълнен.

Служебният финансов министър Людмила Петкова заяви, че технически най-възможно е България да приеме еврото през 2026 година.  Тя подчерта, че след като бъде изпълнен критерият за инфлацията, България ще подаде искане за изготвяне на извънредни доклади от ЕЦБ и ЕК, а ако всички критерии са изпълнени, може да се премине към определяне на дата за присъединяването на България в еврозоната.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!