July 16, 2021

България актуализира списъкът на държавите по цветови зони и на държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация. В „червена зона“ от 19 юли вече попадат Великобритания, Република Кипър, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Испания, Фиджи и Емирство Кувейт.

Пътници от държавите, които попадат в червената зона, се допускат в страната само ако те са български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства. Също така в България ще могат да влязат и хора от определени професии, когато целта на пътуването е служебна. Те обаче ще се допускат при представяне на отрицателен резултат от проведен PCR тест.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които не представят отрицателен тест ще бъдат поставяни под карантина за 10 дни.