October 16, 2022

Правителството на Лиз Тръс отново даде заден ход по отношение на обявената гръмко данъчна политика. Този път това касае корпоративният данък, като от април 2023 година той ще се увеличи до 25 %.

Повечето малки предприятия ще се възползват от новата ставка за малки печалби. Новият финансов министър  Джереми Хънт ще представи средносрочния фискален план на 31 октомври, в който подробно ще опише  действията за намаляване на дълга като процент от БВП в средносрочен план.

Решението е взето като признание за необходимостта да се гарантира икономическата стабилност на Обединеното кралство и да се уверят финансовите пазари в неговия ангажимент за фискална дисциплина, след като елементите на Плана за растеж от септември предизвикаха сериозни трусове.

Министър-председателят посочи, че правителството е готово да направи всичко необходимо, за да гарантира, че дългът намалява като дял от икономиката в средносрочен план и да гарантира, че парите на данъкоплатците се изразходват добре, поставяйки публичните финанси на устойчива основа.

Обявената по-рано ставка на корпоративния данък върху малките печалби ще бъде запазена. По-малките или по-малко печелившите предприятия няма да плащат пълната ставка от 25%, а за компаниите с по-малко от £50 000 печалба няма да има увеличение, като ще продължат да плащат корпоративен данък на 19%.

Повече подробности очаквайте в новия брой на вестник БГ БЕН.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!