January 11, 2023

Нарастващата протестна вълна в Англия накара правителството да предприеме законови действия, които да гарантират смекчаване на ефектите от стачните действия в различни сфери. Предвижда се чрез новото законодателство да се въведат минимални нива на обслужване, които ще са задължителни по време на протестни действия. Целта е да се гарантира безопасността на хората и техния достъп до обществени услуги.

Новите нормативни изисквания ще дадат възможност за минимално обслужване в ключови сфери като железопътния транспорт, пожарни и линейки.

„Не искаме да използваме това законодателство, освен ако не се наложи, но трябва да гарантираме безопасността на британската общественост“, каза министърът на бизнеса Грант Шапс.

Правителството въвежда това законодателство, за да гарантира, че стачкуващите работници не излагат живота на обществото на риск и не пречат на хората да стигнат до работа, да получат достъп до здравеопазване и да водят безопасно ежедневието си.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!