October 17, 2022

Финансовият министър на Великобритания Джеръми Хънт направи днес извънредно изявление по повод данъчната политика на правителството и отмени голяма част от обявените идеи за намаляване на налозите, които доведоха до сериозни трусове на финансовите пазари. Хънт посочи, че това се налага, за да се гарантира икономическата стабилност на Обединеното кралство и да  осигурят доверие в ангажимента на правителството за фискална дисциплина.

Какво се променя отново?

Основната ставка на данъка върху доходите ще остане на 20%, докато икономическите условия позволят тя да бъде намалена. Гаранцията за цените на електроенергията ще се преразгледа след април следващата година. В петък Джеръми Хънт спря и още едно решение на неговия предшественик и отмени намаляването на корпоративния данък.

Решенията са взети след разговор с министър-председателя Лиз Тръс, като финансовият министър днес даде ясно да се разбере, че публичните финанси на Обединеното кралство трябва да бъдат на устойчив път в средносрочен план.

Отменя се и намаляване на данъка върху дивидентите с 1,25 процентни пункта от април 2023 г. Увеличението от 1,25 процентни пункта, което влезе в сила през април 2022 г., сега ще остане в сила. Това се оценява на около £1 милиард годишно.

Отмяната на реформите от 2017 г. и 2021 г. на правилата за работа извън заплатата (известни също като IR35) от април 2023 г. също отпада. Реформите сега ще останат в сила. Това ще намали разходите за плана за растеж на правителството с около £2 милиарда годишно.

Правителството е готово да действа решително и мащабно, за да си върне доверието. Министърът на финансите в изявлението си обяви, че ще има по-трудни решения за вземане както по отношение на данъците, така и на разходите. Това означава да се направи необходимото за намаляване на дълга в средносрочен план и за гарантиране, че парите на данъкоплатците се изразходват добре, поставяйки публичните финанси на устойчива основа.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!