April 26, 2024

Консултациите започват заради информация, че чужди държави се насочват към британските университети, с цел да подкопаят националната сигурност на Обединеното кралство. Затова британското правителство започва серия от конуслатции, които да доведат до реални мерки за предпазване на висшите учебни заведения от заплахи за националната сигурност, но това няма да засегне тяхната независимост. Вицепремиерът Оливър Даудън декрарира тези намерения по време на среща със заместник-ректорите на 24 висши учебни заведения.

На нея стана ясно, че рисковете са особено остри във връзка с авангардни технологии, като се използват както явни, така и скрити механизми за придобиване и кражба на интелектуална собственост. NCSC и Агенцията за национална защитна сигурност (NPSA) стартират инструмента Trusted Research Evaluation Framework (TREF), за да помогнат за изграждането на сигурни международни изследователски сътрудничества.

Даудън подчерта, че ще се запази независимостта на висшите учебни заведения, които превръщат академичния сектор в Обединеното кралство в перла в короната на страната. Мерките ще бъдат насочени към малка част от академичната работа, със специален акцент върху изследванията с потенциална двойна употреба в цивилния и военния живот.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!