July 5, 2024

Безработицата в Обединеното кралство достигна 4,4% в периода февруари – април, което е ръст от 0,5% в сравнение със същия период на миналата година. Всичко това води до нови държавни разходи, тъй като нарастват хората на социални помощи.

Предлаганите работни места намаляват с 12 000 за тримесечие

Броят на свободните работни места все още намалява за сметка на увеличаващата се безработица. Интересното от данните на Националната статистика е, че на този фон растежът на доходите остава относително силен.

От март до май прогнозният брой на свободните работни места в Обединеното кралство е намалял с 12 000 за тримесечието, достигайки 904 000. Това понижение се случва за 23-ти пореден период, но все още свободните работни места са над нивата отпреди пандемията на коронавирус.

Данните все още не показват някакви категорични тенденции, тъй като са доста динамични. Наетите служители в Обединеното кралство са намалели с 36 000 (0,1%) между март и април тази година, но са се увеличили с 201 000 (0,7%) между април 2023 г. и същия месец на 2024 г.

Коефициентът на заетост в Обединеното кралство е малко над 74%

Коефициентът на заетост в Обединеното кралство за възрастовата група от 16 до 64 години се оценява на 74,3% за периода от февруари до април, което е под прогнозите отпреди година, и е намалял през последното тримесечие. През март общата работна сила в Обединеното кралство възлиза на малко над 37 милиона души. Годишният ръст на средните редовни доходи на служителите (без бонусите) във Великобритания е 6,0% за периода от февруари до април. Расте обаче и броят на хората, които получават обезщетения предимно за безработица и през май  те достигнаха 1,629 милиона.

Коефициентът на икономическа неактивност в Обединеното кралство за хората на възраст от 16 до 64 години се оценява на 22,3% през периода от февруари до април, което също е над прогнозните нива, отбелязвайки увеличение през последното тримесечие.

Приблизително 17 000 работни дни са загубени поради трудови спорове в Обединеното кралство през април т. г. показват още данните на националната статистика.

Всички тези данни на британската статистика са обезпокоителни не само за англичаните, но и за българите, които работят и живеят на Острова. А техният брой през последните години, особено след Брекзит, продължава да намалява и те са с близо 47 000 по-малко, показва последната официална справка.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!