November 3, 2022

Английската централна банка повиши основната си лихва с 0,75 процентни пункта до 3%, което е най-голямото еднократно повишение от 1989 година до момента.

От финансовата институция отчитат, че след предходните прогнози, са настъпили значителни промени във фискалната политика. Несигурността около перспективите за цените на дребно на енергията в Обединеното кралство частично се е понижила след обявените правителствени мерки, включително и обявената на 17 октомври подкрепа под формата на гаранция за цената на енергията. Очаква се тя механично да ограничи по-нататъшните увеличения на енергийния компонент на инфлацията и да  намали нейната променливост. Въпреки това, като стимулира съвкупното частно търсене, подкрепата може да увеличи инфлационния натиск при неенергийните стоки и услуги.

От Английската централна банка обаче уточняват, че прогнозата не включва допълнителние мерки, които могат да бъдат обявени в есенното изявление на финансовия министър, насрочено за 17 ноември.

В същотот време се отчита очакването, че БВП ще намалее с около ¾% през второто полугодие на 2022 г., отчасти отразявайки натиска върху реалните доходи от по-високите световни цени на енергията и предлаганите стоки. Пазарът на труда остава напрегнат, но вече има признаци, че търсенето на работна сила е започнало да намалява.

Инфлацията на индекса на потребителските цени се очаква до продължи да се увеличава и да достигне до 11% през четвъртото тримесечие на годината.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!