November 8, 2023

Със свое решение правителството прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в България, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, съобщава БТА.

Промените в плана са разработени и одобрени от Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, който е със съпредседатели министърът на финансите и управителят на Българската народна банка.

Актуализацията на документа се извършва с цел адаптация към нововъзникналите обстоятелства и напредъка по техническата подготовка за въвеждане на еврото в България. Част от промените са свързани с приспособяването на необходимите времеви периоди спрямо новата индикативна дата за членство в еврозоната – 1 януари 2025 година. Настоящата версия на плана отговаря на появилите се изисквания за актуализация на ръководствата и функциите на работните групи към Координационния съвет за подготовка на България.

Националният план за въвеждане на еврото в България служи за управление на организацията на въвеждането на еврото, като в него са описани основните направления и дейности, които следва да се предприемат, както и взаимодействията между институциите в рамките на този процес.

Като приложение към плана се включват „Методически указания към административните органи за адаптиране на информационните системи за работа с евро“, чрез които се цели гарантирането на точното и еднакво прилагане на изискванията за въвеждане на еврото от административните органи при привеждането на информационните им системи към работа с евро.

Националният план за въвеждане на еврото в България предвижда мащабна комуникационна и информационна кампания, която ще запознае гражданите с всички практически аспекти на въвеждането на еврото като официално разплащателно средство, чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация. Кампанията цели ясно да обоснове ползите за икономиката и за повишаване на стандарта на живот в страната от присъединяването към еврозоната, както и да противодейства на всяка дезинформация, която поражда необосновани притеснения у гражданите.

Днес премиерът Николай Денков припомни, че има три основни критерия за влизане в еврозоната. По двата от тях се намираме в много добро състояние. Единствено инфлацията ни е по-висока от стриктните изисквания, каза той. Премиерът отбеляза, че има и прецеденти по отношение на този критерий и това е Хърватия. Тя беше приета в еврозоната без да изпълнява този критерий, припомни министър-председателят.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!