July 25, 2023

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство стартира тригодишна стратегия за борба с нови и повторно възникващи заплахи за здравето. Целта е да се поддържа обществената безопасност и да гарантира, че страната има възможно най-добрата позиция да отговори на опасностите, които ще бъдат на дневен ред през следващите години.

Стратегията има шест основни приоритета, а сред тях са готовност за незабавно реагиране на всички опасности за здравната сигурност, подобряване на резултатите чрез ваксини и намаляване на въздействието на инфекциозните заболявания и антимикробната резистентност.

Ще се работи и в посока защита на здравето на британците от заплахите, които възникват от околната среда.

През миналата година над 3000 души в Англия са починали по време на горещи вълни

От Агенцията по здравна сигурност подчертават, че излагането на опасностите на околната среда, включително химикали, радиация, неблагоприятно време и природни бедствия, води до значително влошаване на здравето и загуба на живот, както и въздействия върху икономиката и обществото като цяло. Изчислено е, че през 2022 г. в Англия има почти 3000 повече смъртни случая по време на кратък период на горещи вълни. Междувременно замърсяването на въздуха допринася за до 43 000 смъртни случая в Обединеното кралство всяка година и причинява редица дългосрочни последствия.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!