Реклама във вестник БГ БЕНРеклама в уебсайтаЦени за  реклама

На първа страница:  £3.50/кв.см

На 2-ра, 3-та и последна страници: £1.60/кв.см.

На 4-та, 5-та, 20-та и 21-ва страници: £1.20/кв.см.

На всички останали страници: £0.80/кв.см.

Всички страници на вестник БГ БЕН се печатат в пълен цвят.

 

Отстъпки

За размер на рекламно каре:

10% за рекламно каре над 100 кв.см.

15% за рекламно каре над 300 кв.см.

25% за рекламно каре заемащо цяла страница

За брой публикации:

10% за повече от 10 публикации

20% за повече от 20 публикации

 

Общи рекламни обеми на страницата

 

 

Рекламен обем на страница: 924.60 кв.см.

 Половина страница:

464 кв.см.

 Четвърт страница:

232 кв.см.

 Една осма страница:

116 кв.см.

Една шестнадесета страница: 58 кв.см.

 

 

Офертата „Small Box“ каре

Едно лесно и ефективно решение, ако искате вашата малка бизнес-обява да се откроява сред останалите. Предлагаме ви каре с фиксирани размери 4.2 х 4.2 см., срещу сумата от £30 и период от 3 месеца, през който вашето каре-обява ще бъде публикувано на страниците на БГ БЕН.

 

Технически изисквания за размерите на каретата

Вашето каре в БГ БЕН може да име една от следните възможни основи:

- 4.2 см.

- 8.7 см.

- 13.3 см.

- 17.8 см.

- 22.3 см.

- 26.8 см.

Минимална височина – 2 см.

Максимална височина – 34.5 см.

 

Общи параметри на вестника

Формат: таблоид

Цветност: пълноцветен

Размер на страницата: 26.8 см. х 34.5 см.

Брой страници: 40

Периодичност: двуседмичник

Броеве, печатани за 1 календарна година: 24

Брой колонки на страница: 6

Широчина на колонката: 4.2 см.

Разстояние между колонките: 0.3 см.

 Цени за  реклама в WEB сайта

Поставяне на рекламни банери на уебсайта

Формат на банерите, които се приемат за рекламните полета - jpg, png, gif

Формат на динамичните банери за рекламните полета - swf

 

РЕКЛАМЕН БЛОК 1

(съдържа 5 хоризонтални банера)

Размери на всеки банер

- ширина: 184 px ; височина: 155 px

Намира се на стр. 1 под водещите новини и опцията за търсене по пощенски код

Месечен хостинг - £50

10% отстъпка за предплатен период от 6 месеца

15% отстъпка за предплатен период от 10 месеца

25% отстъпка за комбинирана реклама във вестника и уебсайта

 

 

РЕКЛАМЕН БЛОК 2

(съдържа 3 хоризонтални банера). При договаряне това място може да бъде използвано за вашия банер

Размери на всеки банер

- ширина: 320 px ; височина: 150 px

Намира се на стр. 1 под месечната анкета на БГ БЕН

Месечен хостинг - £40

10% отстъпка за предплатен период от 6 месеца

15% отстъпка за предплатен период от 10 месеца

25% отстъпка за комбинирана реклама във вестника и уебсайта

 

 

РЕКЛАМЕН БЛОК 8

(съдържа 3 вертикални банера).

Размери на банер 8-1

- ширина: 192 px ; височина: 232 px

Размери на банер 8-2

- ширина: 192 px ; височина: 145 px

Размери на банер 8-3

- ширина: 192 px ; височина: 232 px

Намира се по-надолу на стр. 1, вдясно от "Полезни статии"

Месечен хостинг - £50

12% отстъпка за предплатен период от 6 месеца

17% отстъпка за предплатен период от 10 месеца

25% отстъпка за комбинирана реклама във вестника и уебсайта

 

 

РЕКЛАМЕН БЛОК 4

(съдържа 2 хоризонтални банера).

Размери на всеки банер

- ширина: 210 px ; височина: 220 px

Намира се по-надолу на стр. 1

Месечен хостинг - £40

10% отстъпка за предплатен период от 6 месеца

15% отстъпка за предплатен период от 10 месеца

25% отстъпка за комбинирана реклама във вестника и уебсайта

 

 

РЕКЛАМЕН БЛОК 5

(съдържа 4 хоризонтални банера).

Размери на всеки банер

- ширина: 225 px ; височина: 150 px

Намира се на дъното на стр. 1

Месечен хостинг - £30

10% отстъпка за предплатен период от 6 месеца

15% отстъпка за предплатен период от 10 месеца

25% отстъпка за комбинирана реклама във вестника и уебсайта

 

 

РЕКЛАМНИ  БЛОКОВЕ - СТРАНИЦА "ОБЯВИ"

 

РЕКЛАМЕН БЛОК 6

(съдържа 5 ДИНАМИЧНИ банера).

Размери на всеки банер

- ширина: 1000 px ; височина: 100 px

Намира се на най-отгоре на стр."Обяви"

Месечен хостинг - £50

10% отстъпка за предплатен период от 6 месеца

15% отстъпка за предплатен период от 10 месеца

25% отстъпка за комбинирана реклама във вестника и уебсайта

 

 

РЕКЛАМЕН БЛОК 7

(съдържа 5 вертикални банера).

Размери на всеки банер

- ширина: 210 px ; височина: 220 px

Намира се отдясно на обвите в стр."Обяви"

Месечен хостинг - £30

10% отстъпка за предплатен период от 6 месеца

15% отстъпка за предплатен период от 10 месеца

25% отстъпка за комбинирана реклама във вестника и уебсайта

 

Ценова политика За реклама в БГ БЕН

Издателите на БГ БЕН си запазват правото на промяна в цените на рекламата, като се задължават да обявят това на страниците на вестника минимум две седмици по-рано. Промените няма да важат за вече сключени договорености.

Ивелин Митев

Тел. 078 8867 6471 

reklama@bgben.co.uk