Политическият елит на Великобритания очевидно има много силни доводи за Брекзит

   


 

25.07.2020 г.

 

Професор Марин Русев е геополитически анализатор и преподавател в катедра "Регионална и политическа география" към Геолого-географски факултет на Софийски университет ”Св. Климент Охридски”.

Завършил е СУ „Климент Охридски“. Защитил е редовна докторантура в Санктпетербургския държавен университет.

 

Брекзит без сделка. Все по-вероятен сценарий. Какво ще означава това обаче на практика за Великобритания?

 

Определено това крие рискове. Те са свързани с вечната дилема при решаването на който и да е подобен въпрос, а именно - че можеш да оттеглиш страната си от едни опасности, но няма как да не й навлечеш други. В този смисъл политическият елит на Великобритания очевидно има много силни доводи за оттегляне от старите договорни отношения с континента. Тук бих искал да вметна факта, че и до ден-днешен на Британските острови, когато пътуват към континенталната част, те казват: „Аз отивам в Европа“. В този смисъл те винаги са смятали, че са нещо по-различно от континенталната част на Европа и очевидно тук има важни очаквания на британското общество, които вероятно се формулират с образа на полския водопроводчик. Той традиционно от 10 години върви като плакат, с който се плашат жителите на Острова заради това, че отнема тяхната работа, заради опасностите, които той може да доведе от Източна Европа. В същото време няма как да не забележим, че британското население силно се променя. В страната вече има 100-хилядни градове, при които делът на мюсюлманското население е по-голям, отколкото на която и да е друга религиозна група. Това означава, че британското общество в 21 век упорито върви към това от Британия да остане само география. И аз си мисля, че това е голямата стратегическа грешка на британския елит, а и на самото общество, които непонятно защо предпочитат пакистанец, който е търговец, пред поляк, който е водопроводчик. Предпочита многодетно семейство от Нигерия пред българин, който ще бере ягоди. Което, според мен, е голяма грешка, защото културното отсичане на основата на британската нация е предстоящо. Няма как това да не доведе до опити на идващите от други континенти да не се съгласят толкова с устоите на британското общество, на британската политика, британската традиция, колкото да се опитат да наложат идеите от родните си места. И ние вече го забелязваме. Второ, трето поколение чужденци във Великобритания практически изменят облика на градовете.Това са само части от нюансите на разделението, което сега предстои. Тук бих искал да припомня – освен че британците определят това зад канала за Европа, те неведнъж са демонстрирали много по-голяма близост между Великобритания и САЩ, отколкото между Великобритания и Франция, примерно. Да не говорим за Германия. И в този смисъл си спомням едно от великите послания на Маргарет Тачър, когато бяха първите проблеми на Великобритания през 80-те години на миналия век, свързани с току-що приетото членство в ЕС. И още една скоба - Великобритания не за първи път зарязва тези, с които е била в едно семейство.

 

Скритият изход от проблемите на Великобритания е в партньорството със САЩ и Мексико

 

Какво имате предвид?

 

Нека да си припомним, че когато възникна идеята за ЕС, Великобритания се изплаши от френско-германския тандем и реши да апробира алтернативна международна организация в Европа и тогава създаде Европейската асоциация за свободна търговия (ЕFTA). И беше лидер, беше инициатор. Когато се видя, че идеята на ЕС като че ли върви с по-бързи темпове, успява по-надълбоко да осъществява интеграция и да получи по-големи ефекти, през 1973 година Великобритания се отказа от EFTA, която е създала, и влезе в ЕС. Така че за мен не е чудно това уклончиво поведение на Великобритания. Сега аз предполагам, че това, което каза през осемдесетте години Маргарет Тачър, беше свързано с първите брожения в английското общество за това, дали е бил верен подходът към ЕС, да не се прибързва и т.н.

 

Тогава се появиха укори от страна на френските и германските лидери за поведението на Великобритания, защото тя никога до край не възприе всички механизми на ЕС, все си оставаше със свои собствени. И Тачър излезе с много интересен призив, че ако Европа не желае да се съобразява с британското настроение, няма никакъв проблем. Точно тогава се създаваше Северноамериканската асоциация за свободна търговия между Мексико, САЩ и Канада (NAFTA). Тогава Маргарет Тачър каза, че не е никакъв проблем бъдещето на Великобритания да се очертае в много по-добра посока, ако тя се включи в NAFTA. И в този смисъл днес като че ли забелязваме надеждата скритият изход от съвременните проблеми на Великобритания да е към САЩ и Мексико. Но САЩ и Мексико си имат своите не по-малки проблеми и едва ли ще бъде толкова лесно. По принцип опитите на Великобритания да проявява индивидуализъм в съвременния свят са много опасни, тъй като ние живеем във времена, когато има много силни форми на глобална корпоративна зависимост. Всичко това за мен лично показва, че Великобритания бяга от наистина важни, съществени проблеми. Но в никакъв случай това не означава, че е наясно с какви други проблеми ще се сблъска.

 

Преходният период приключва на 31 декември 2020 година. Защо, според Вас, Лондон категорично отказа той да бъде удължен, още повече че тук се наслагва и сериозната икономическа криза?

 

По принцип Великобритания си има наследство на една имперска гордост, една самодоволност и чувство за безпогрешност, една добра ориентация и спомени от миналото, че винаги е успявала да се справя с проблемите. И както вече дадох примерите – тя винаги първа е инициирала промени. Това е същественото за Великобритания. Тя не чака нечии проблеми да й се стоварят по бърз начин. Тя се опитва да предвижда, да бяга, опитва се да търси новото. Аз нямам представа дали при промяната, която желаят, пакистанците или нигерийското многодетно семейство, което ще живее от помощи във Великобритания, е по-добрият избор за Обединеното кралство. Имам усещането, че Великобритания може би бърка. Но, от друга страна, Великобритания е страна с невероятно минало, с невероятни връзки, с Британската общност от над 50 страни тя има свои постколониални канали, чрез които може да общува. И предполагам, че това са надеждите да се връща към дивидентите от глобалното си лидерство. Друг е въпросът, че около 50 години по-късно нещата доста са се променили.

 

Правителството на Великобритания преди дни стартира подготовката за приключване на преходния период. Майкъл Гоув дори каза, че извън ЕС светло бъдеще очаква страната. Споделяте ли този оптимизъм?

 

Увереност в бъдещето не е дадено да има всеки. Трябва да си личност, за да можеш толкова уверено да прогнозираш бъдещето. Аз си мисля, че само лидери на нивото на Чърчил и Тачър са можели да си позволяват това. А току-що излюпени политици, които са на гребена на вълната и не знаят, че тя може рязко да се промени, не могат да правят такива прогнози. Няма такъв период в човешката история, когато нещо, което е казано от шепа хора, да се е сбъднало така, че да продължи с много дълги срокове. Дори и успешните идеи като ЕС, успешните идеи на победители от Втората световна война, формирането на Организацията на обединените нации, в края на краищата, след няколко десетилетия, започват да затихват като ефект. Нямам представа как ще се осъществи светлото бъдеще на британската нация само заради факта, че са се отделили, според тях, от един воденичен камък какъвто е Европа. Тя може наистина да е тежала в някакви отношения с полския водопроводчик, но, от друга страна, е дала много на британците в тези години. Предполагам, че осъзнаването на ефекта, който се предизвиква след Брекзит, изисква осмисляне и чак след десетилетие ще можем да дадем обективен отговор на въпроса дали страната е тръгнала в правилна посока.

 

Монетаризмът ще даде ефект, но той ще е краткосрочен и ще бъде за нечия сметка

 

Кабинетът на Джонсън обяви, че инвестира в инфраструктура нови 705 милиона паунда, а наред с инвестициите стартира и голяма обществена информационна кампания „Новото начало на Обединеното кралство: нека да продължим“. Какво обаче реално стои зад този оптимизъм? Наблюдаваме, че се изсипват доста средства в различни сфери…

 

Очевидно става въпрос за пари, които са константа. Всяка една държава разполага с константни пари. И разпределението на тези пари в една посока, при всички положения, както още основателите на английския икономически консерватизъм са забелязали, ще даде ефект. Монетаризмът винаги дава ефект. Но този ефект, първо, ще бъде краткосрочен и, второ, при всички положения ще бъде за нечия сметка. Съвременните британски лидери се опитват да покажат на обществото си - ето как парите, които даваме за поляци и българи, защото е ясно, че се взимаше много от Великобритания, и голяма част от тези пари не се връщаха обратно, а отиваха за подпомагане на новоприетите страни, където има големи проблеми. А сега девизът е: дайте да покажем как, ако не даваме тези пари за поляците и българите, ще ги вложим при нас си. Само че мултиплициращият ефект на това, което са вложили британците в пътната инфраструктура в България, винаги е бил свързан с това, че и британският камион ще може да се движи по по-хубави магистрали в Полша или в България.

 

Идеята е, че на Великобритания вече няма да й се налага да плаща тази огромна вноска за членство в ЕС, а с тези средства ще се изпълняват приоритетите на страната.

 

Това е мислене на годишна база. Дългосрочните ефекти на подпомагането с британските пари на европейското развитие идват по-късно, идват след десетилетия. Простичко е. Ако един човек смята, че с парите от единия джоб ще свърши неща, за които не му достигат парите от другия джоб, според мен този изолационизъм на икономическото мислене в по-дългосрочен план може да доведе до отрицателен ефект.

 

Отрицателните ефекти ще са свързани с отслабването на външната конкуренция, което може да доведе до понижаване на качеството на основни стоки и услуги

 

Като например?

 

Отрицателният ефект е свързан с невъзможността да разчиташ на външната конкуренция. Когато британски фирми си правят британски стоки, това успива икономиката и може да доведе до занижаване на качеството, защото я няма конкуренцията, която да те кара да предлагаш на по-ниска цена и с по-високо качество. Не че това ще изчезне, но при всички положения международната конкуренция винаги дава по-голям ефект, отколкото вътрешната. В този смисъл предполагам, че Великобритания върви в този наистина неправилен икономически изолационизъм. Иначе предполагам, че до две години всички могат да се почувстват щастливи с налетите пари за собствената им инфраструктура. Но както знаем, светът, в който живеем, не е никога еднозначен. И когато в една посока нещо се променя в положителна светлина, невидимо нещо се променя и в отрицателна.

 

Covid-19 се оказа предизвикателство за целия свят, икономическата криза е неизбежна

 

По-скоро плюсовете или по-скоро минусите ще останат за Великобритания?

 

Ще има смяна на поляритета. Това, което е било предишен плюс, сега може да започне да върви към нула или минус. И обратно. Разбирате ли – просто няма как в едно общество да има само плюсове. Въпросът е на смяна на поляритета. Дали спирането на полския водопроводчик (ще използвам пак същия пример), което сигурно ще даде в едни части на Великобритания по-добри възможности за местното население, няма да бъде заместен с по-мощен прилив на евтина работна ръка от африкански и азиатски страни, което пък да се отрази неблагоприятно в други региони? Дори можем с Вас да проследим и къде ще излеят тези пари за инфраструктура. Няма как да не се получи регионална несправедливост. Тоест, ако полският водопроводчик е свикнал да ходи в Ливърпул и там да заема местата на местното население с по-евтиния си труд, а сега няма да го направи, и в някои градове това ще се почувства като положителен момент. Но пак повтарям – за мен никой избор не е свързан единствено с това да избереш само доброто или да се оставиш само на злото. Няма как едно действие, което е положително, да не доведе до отслабване в някакви други посоки. За съжаление това ще се усети по-късно като бумерангов ефект. Знаете във Великобритания как е. Идвайки на власт, консерваторите ще увеличат разликата между бедни и богати, това ще задвижи икономиката. След това ще дойдат лейбъристите на власт и ще кажат, че не е справедливо да има такива големи разлики – тоест от богатите ще взимаме повече, за да даваме на бедните. Което пък ще изправи Великобритания пред невъзможността добре да конкурира останалите страни в икономическия елит на света, а това ще забави икономиката. Защото да взимаш пари от богатите и да ги даваш на бедните, означава бедният да не се замисля дали му трябва работа - стои си вкъщи, държи дистанционното и си казва: за мен разликата, ако работя, е 20%. Тоест, ако работя, ще взимам 100%, а ако не работя – ще взимам 80%, а това са парите, взети от богатите. И няма да има инициатива да си търси работа. В същото време богатият си казва: „защо трябва да съм инициативен и да строя още предприятия, след като ми взимат толкова голяма част от печалбата“. Така и той става пасивен. Това се отразява неблагоприятно на британската икономика. И тя започва да губи позиции като цяло. Така че тази игра, която британците са правили през последните 150 години от икономическата си история, винаги е давала положителен резултат. При сегашната ситуация вече има променени условия и това може да изиграе лоша шега.

 

Как пандемията от коронавирус ще промени световната политика, вече забелязваме част от процесите, докъде ще стигнат обаче те?

 

В чисто политически план - замислял съм се често дали няма да се стигне до това личните ни карти да се променят по цвят. И да се окаже, че хората, които са преминали през вируса и са придобили имунитет и са оцелели, да имат един вид лична карта, която да ги прави желани и безопасни при движението им. А другите, които нямат такъв сертификат, да се окажат в позицията на нежелани или ограничавани, или блокирани. Разбира се, това е един от вариантите на мислене, защото този вирус изненада не само лекарите, той изненада и социолози, и политолози. Като цяло забелязахме, че високоинтелигентни граждански общества се оказаха в една дилема и не знаят как да постъпят – кое е справедливо, кое не е справедливо. И германските пари, които са спестени от по-добрата организация, да отидат в Италия, където има по-голяма потребност от средства сега. Но това е свързано с по-ниската административна ефективност на самите италианци. Тези отношения между Изтока и Запада, Севера и Юга сега се усилват заради това, че дори и вирусът проявява избирателност по отношение на различни географски райони, по отношение на различни като дисциплина общества и т.н. За мен това е едно предизвикателство. И смятам, че това, което е валидно за света, в който живеем, и процесите, към които вървим, е, че в сегашната обстановка при лавинообразно увеличаване на случаите и засегнатите от пандемията, няма как да не удари много тежко световната икономика.


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Англия въведе глоба до 10 000 паунда за ...


Още 10 000 доброволци от Обединеното кра...


Риши Сунак представи икономически план з...


Въвеждат нови ограничителни мерки срещ...


Увеличават нивото на предупреждение за о...


Великобритания отново изправи на нокти Е...


Тежките последици от Брекзит без сделка...


Срещу Covid-19: Заведенията и хотелите с...


От днес в Англия са забранени социалните...


Нарастват случаите на заразени с Covid-1...


Обновиха правилата за предпазване от Cov...


Финална фаза на преговорите между Велико...


Ваксина срещу Covid-19 няма да има до кр...


През новия сезон Великобритания е изправ...


Държавата възстановява разходите за болн...


Пандемията продължава да оказва натиск в...


Засилени мерки за старта на новата учебн...


Тръгнаха нови опити за измами, внимавайт...


Великобритания въвежда карантина за прис...


Въвеждат по-строги санкции в Англия з...


Нови указания за носене на маски в учили...


Борис Джонсън апелира за връщане на деца...


Как да преценим дали бизнесите са повлия...


Кой може да претендира за безвъзмездната...


Ускорена инфлация отчита Великобритания...


Covid-19: Стартира втори етап от схемата...


Въвеждат по-големи санкции за неспазване...


От 15 август: Великобритания въвежда кар...


6% от населението в Англия е било заразе...


Икономиката на Великобритания с драстиче...


Срив на заетостта във Великобритания, пр...


Продължава държавното подпомагане на пр...


Заради Covid-19: Великобритания въведе к...


Проучват дългосрочното въздействие на Co...


1000 лири бонус за всеки работодател за ...


Нови условия за изплащане на държавната ...


Искам един ден да се върна в България и...


Великобритания ще използва нови бързи т...


„Не сте сами!“ казаха българите от цял с...


50 % отстъпка от сметките за храна в рес...


Борис Джонсън отлага следващия етап от р...


Насърчават колоезденето и пешеходството ...


Джонсън призова британците да отслабнат...


Испания е премахната от списъка със своб...


Заради Covid-19: Отлага се плащането на ...


Политическият елит на Великобритания оче...


Как да подновим tax credit?...


Увеличават заплатите на британските учит...


Милиони британци могат да бъдат ваксинир...


Местните власти с нови правомощия за овл...


Рестарт на театрите в Англия, публиката ...


България премахва 14 дневната карантина ...


Великобритания започва подготовката за Б...


През август се очаква да започне изплаща...


Британско-българската бизнес асоциация п...


Покупката на жилище за инвестиция носи п...


Великобритания с мащабна схема за осигур...


Англия – между първото „Наздраве!“ и пла...


Подпомагат културния сектор с близо 2 ми...


България поиска обяснения от британскот...


Поредна стъпка към нормалността – от дне...


Великобритания укрепва авторитета си на ...


Джонсън обяви първи стъпки за икономичес...


Великобритания обмисля облекчаване на ус...


Лихви от 1.05% до 1.14% правят покупката...


Последиците от икономическата криза няма...


Предупреждение за горещо време: уязвимит...


Медици настояват за обединяване на усили...


Ресторанти, фризьорски салони, театри и ...


В Англия облекчават мерките за уязвимите...


Българският посланик в Лондон Марин Райк...


Нова подкрепа за бизнеса във Великобрита...


Във Великобритания сливат министерствата...


Великобритания с пробив в лечението на C...


До 23 август хазяите нямат право да гоня...


От 15 юни в обществения транспорт в Англ...


Разширяват схемата за подкрепа на самост...


От 15 юни в Англия отварят второстепенни...


Великобритания въвежда 14-дневна задълж...


От 15 юни Великобритания отваря молитвен...


Отвориха схемата предсрочно, от 13 май с...


Удължават държавната субсидия за изплаща...


Под заплаха от рецесия: Великобритания с...


Universal Credit: Не е необходимо да се ...


Великобритания между здравните и икономи...


Правителството поема 80% от заплатите на...


COVID-19: Великобритания с безпрецеденте...


Расте броят на заразените с Covid-19 във...


Борис Джонсън с положителна проба за COV...


Британският премиер разпореди хората да ...


Задържат данъчните реформи на IR35 за ед...


Увеличават се праговете на националното ...


Заплахата COVID-19 в центъра на новия бю...


Великобритания с драстични мерки за спра...


Българският посланик във Великобритания ...


COVID-19: Правителството на Великобритан...


Коронавирус: Обявиха извънредно положени...


На 5 април приключва финансовата година ...


Първи смъртен случай от коронавирус във ...


Рискът за Брекзит без договор е много ви...


Българите във Великобритания тържествено...


Коронавирусът е част от търговската вой...


Емигрантството е страхотна школа, която ...


Нискоквалифицираните работници няма да п...


139 000 българи кандидатствали за статут...


Преструктуриране на кабинета на Борис Дж...


Как да се предпазим от новия коронавирус...


Великобритания пише нова история – накъд...


Brexit: Обединеното кралство ще напусне ...


Два случая на коронавирус са потвърдени ...


Европейският парламент одобри споразумен...


Борис Джонсън подписа Споразумението с Е...


Два сценария пред Великобритания след 31...


Мегзит засенчи Брекзит – Великобритания ...


Обединеното кралство няма да депортира а...


Бpeĸзит cĸopo щe cтpyвa нa Beлиĸoбpитaни...


Победата на Джонсън подтиква Великобрит...


Консерваторите с убедителна победа на из...


Георги Господинов:Всички ние сме емигран...


Събират средства за деца с увреждания в ...


Британският парламент ще се събере на 17...


Седмица преди вота: Консерваторите запаз...


ДУХОВНО ОГЛЕДАЛО: Постът е начин да обуз...


Светла Дионисиева - посредник на българс...


Във Великобритания заблудите паднаха, ро...


Предизборна кампания под знака на Брекзи...


Българинът има право да избира къде да ж...


Българската православна църква брани тра...


Задава се нова икономическа криза, песте...


Речта на кралицата...


Вече можете да докажете с код вашия sett...


След дълго мътене, Борис сервира на ЕС п...


433 Найджъл-овци се събраха, за да отпра...


Хамънд: Финансиралите Борис ще извлекат ...


Шефът на Ryanair: Пакетните почивки вече...


Пътуването с Easyjet стана с по £16 по-е...


Сюрприз: Могат да поискат отсрочка за Бр...


UK икономиката създава много нови работн...


Кои са най-големите компании, които фали...


Кандидат на Брекзит партията изтърси бис...


Възможно ли е да оцелееш от сблъсъка си ...


Ирландия настоява, че UK трябва да остан...


Може ли Джонсън легално да бъде отстране...


Много хазяи и работодатели започнаха веч...


Обичате ги или ги мразите: Как Ryanair с...


Halifax размаха най-големия възможен мор...


Оказва се, че достъпът до бърз интернет ...


Може и да не ви е до това, но: Сега е на...


Брекзит прогноза: Какво ще се случи межд...


Ако редовно пазарувате с безконтактна ка...


Ето какво ново измислиха за пристигналит...


Наслаждавайте се на последните безпробле...


Таблица-слънце: Pre-settled vs Settled S...


Краят на може би най-старата и успешна п...


Намирането на пари в UK или как може да ...


Забраняват някои от обичайните тарикатлъ...


Реалните гаранции за правата на граждани...


Разяснителната кампания „Подготви се за ...


Защо заплахите на Великобритания няма ка...


Радиореклама на Home Office за settled s...


Решиха да оставят поне по един банкомат ...


На сайта на британското социално министе...


Новата 5G мрежа е тук, ама пълният телеф...


Брекзит вотът изяде 2/3 от годишната миг...


Ако сте си сменяли паспорта това лято и ...


Година и пет месеца след пускането на са...


ООН алармира за тоталния шпионаж на живо...


В прав текст: Искате сделка със САЩ? При...


Джонсън допусна фатална грешка - обедини...


Време е да се обясни на хората, че най-с...


Home Office се забърка в нов расов сканд...


Проблемната ирландска граница пак блокир...


Нови усложнения: Защо не трябва да отлаг...


Новата паважна досада - електроскутерите...


Борис ни надъхва: „Великобритания ще ста...


Пак започнаха да говорят за австралийска...


Над 40% от британците няма да издържат п...


Хайде на шопинг в Stratford...


R.I.P: Как Брекзит причини странната смъ...


Корбиновата Великобритания се очертава к...


Още сватбарски обещания на Корбин - чети...


Нов предизборен бонбон от лейбъристите -...


Цък-язък: Плащане в грешна банкова сметк...


Абсолютен рекорд на кандидатстващите за ...


Оксфорд за първи път в историята си оста...


Средната задлъжнялост на британците по к...


Днес в общината Кърклийс, утре при теб: ...


Oт март догодина ще бъдат длъжни да дост...


8 неща, които вашата банка в UK никога н...


Отчет: UK автоиндустрията при no-deal Бр...


За вашия спор на масата: В кои държави н...


„Your bus terminates here”: Защо автобус...


Как можете да използвате услугата UKVCAS...


Британци отговарят: 5 автентични възклиц...


Проблемни вещи в личния ви багаж на борд...


До март 2020 продължаваме да пътуваме съ...


Кандидатстване за settled status при дец...


Какви са вашите алтернативни доказателст...


Пак удари часът на БГ книжката: Шофиране...


Таблица за основните разлики в settled s...


Горещата тема Settled Status - кой, кога...


Мобилното банкиране има своите правила з...


Нова вълна в британския crowdfunding - о...


Met Office официално прогнозират, че кли...


Малката полезна монета: 10 неща, които н...


Има нови центрове за безплатна помощ за ...


Три „В”-думи, придаващи специфичен брит...


Home Office: Как да кандидатстваме за se...


9 животни, чиито имена означават и самос...


Как да се ориентираме коя от 9-те типа к...


Превод, моля: Какво ви казват британците...


7 типа жилища, които съществуват във Вел...


Правило: Бъди нелоялен към доставчиците ...


Къде живееш ти - в „пилешката” или в „ка...


Банките постоянно ни уверяват, че е по-е...


Недоразумението Council Tax облагодетелс...


10 странни неща, които британците правят...


Коя ли е държавата, където почувствалите...


Кой колко слага на масата или една стати...


Най-големият ужас на британеца ли? Да му...


Доколко е легална в UK защитата, която в...


Как да започнем своя делови имейл в UK: ...


Дотук с банковата тайна в UK – HMRC осиг...


14 рядко глупави грешки в историята на б...


Общините доста успешно кърпят бюджет с н...


В UK вече се строят, не социални, а „дос...


Защо CCTV камерите в Лондон са безполезн...


9 неща, които кралските особи в UK не е ...


Купувайте си българска сол: До какво вод...


Следващият път кажете смело на велосипед...


10 топ експоната на Британския музей...


Кога детето ви може да отсъства по време...


Какво яде Великобритания? Истината за 10...


Етническият Лондон - картина в 4 цвята...


Национална карта на Лондон: Коя нация ко...


Без бради и дълъг престой в тоалетната -...


Откъде идват многото днешни „Circuses” (...


Как се сравнява наемането на квартира в ...


Мисия: „Поздрав по британски”...


Каква е вероятната възраст на плодовете,...


9 предупредителни знака, които можете да...


Размерът на стаите в британския дом дото...


Кой е най-старият град във Великобритани...


Крадец в дома ви: Докъде можете да стигн...


Искате да разберете британската данъчна ...


Как да различим коя сграда в Англия е „...


Сигналът за лош хазяин до местната общин...


29-ти март мина - кои са основните остав...


Какво е новото в новите правила за МОТ, ...


Ново от 1-ви април: Директна глоба до £1...


10 истини, които не можете да кажете на ...


Вече дори обикновените лекарства против ...


Кои са британските градове с най-младо и...


„Циничните” опаковки - новото тихо присъ...


От догодина на търговските обекти ще има...


Очи на четири: Можете ли да видите скрит...


Трите най-чести причини за отказ на плащ...


8-те нови популярни измами през 2018 г, ...


В България има адвокати, а в UK има Lawy...


Длъжни ли сте да работите, докато тече п...


От Experian се канят да вписват всяко (н...


Нов закон в UK: Авиокомпаниите да си вад...


Важно: Всичко за кандидатстването ни за ...


4 гледки в британския дом, които дивят ч...


Кои са линиите на лондонското метро с на...


Вероятността пак да има такси за роуминг...


Sunday Times: Най-добрият град за живот ...


Пощадиха медните монети, но войната срещ...


От 6 април влиза промяна, която ще облек...


Monzo, Atom, Revolut и Starling - всичко...


PayPal - най-популярният начин за разпла...


Вече няма да зависим от милостта на част...


Кратка бе потребителската радост в UK сл...


И докато цените на имотите падат, ипотек...


Една история с мъртъв охлюв и 6 други сл...


Британските хотели, пъбове и ресторанти ...


Банкнотите от £50 и монетите от 1p и 2p ...


Мобилната услуга в UK ще поскъпва от про...


10 особено ефектни въпроса, които можете...


Анкета на Daily Telegraph: 10-те най-лош...


Паркирането по улиците на UK ще става ощ...


Вече няма да могат да ви издават изравни...


На бас, че не знаете за този трик на Rya...


Кои сгазвания на закона ще имат дълготра...


Новата мода на HMRC спрямо наетите: „Пла...


Просяците ви мамят, те не са бездомни – ...


Най-накрая от Experian обясниха как точк...


В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Последният дизайн на враждебната градска...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


Как британската преса се къпе в уникален...


Важната подробност за търговията след Бр...


14-те най-важни събития, променили истор...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Защо последователното влизане и излизане...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


И точно когато си мислите, че сте видели...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


С какви думи си служат различните социал...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви