РУБРИКА: Трудово право

Тази рубрика обхваща по години всички публикации на вестник БГ БЕН от 2008 година до този момент

 

Кога проявената спрямо нас дискриминация е законна?

 
 

Сияна Куцкова, БГ БЕН

 

 

 

Дискриминацията на работното място често се характеризира с различното отношение към определени работници спрямо което им се отнемат дадени права и възможности или им се дават допълнителни задължения.

Тя има няколко разновидности и не е задължително свързана само с националността ни. Може да бъдем обект на дискиминация също заради пола или възрастта си. Всеки един вид дискриминация е изрично забранена от закона и има много ограничен списък със ситуации при които работодателите имат право да ни дискриминират.

 

Как да разпознаем дали дискриминацията е незаконна?

 

За да бъде дискриминацията незаконна тя трябва да бъде прилагана от Вашия работодател, колегите, агенцията чрез която работите, или човекът при когото агенцията ви е изпратила да работите. Всички те са задължени да третират подчинените си еднакво и да бъдат безпристрастни, както в процеса на работа, така и при наемането или уволнението на работници. Също така различното отношение към Вас трябва да бъде задължително базирано на фактори като възраст, инвалидност, брак, бременност, раса, религия, пол или сексуална ориентация.

 

Видове дискриминация

 

Дискриминацията може да бъде директна, като например когато работодателят не наема или уволнява работници, които изповядват определена религия. Тя може да бъде и косвена, която е доста по-трудна за разпознаване. При този вид дискриминация работодателят поставя определено правило, което важи за всички работници, но това правило има различен ефект върху определена група работници. Например, работодателят поставя клауза в трудовия договор, която задължава работника да пътува извън града при необходимост. Въпреки че правилото важи за всички, майките на малки деца са поставени в неравностойно положение заради тази клауза,тъй като те невинаги имат възможност да отсъстват от дома си.

 

Друг вид дискриминация е нарочването на определен работник като се нарушават неговите права или му се създава неблагоприятна психологическа среда за работа. Това включва подмятания, обиди, лошо отношение към работника или несправедлива  промяна в неговите задължения или заплащане. За дискриминация се счита също и различно отношение към работник, който е подал официално оплакване към работодателя си.

 

Кога работодателите имат правото да дискриминират законно?

 

Всеки вид директна дискриминация е строго забранен от закона. Работодателите имат право да дискриминират косвено само когато определена работна позиция има строги изисквания относно качествата на лицето, което може да я извършва. Например, при набирането на персонал за почистване на мъжки или женски съблекални, работодателите имат право да поставят изисквания за пола на кандидатите за работа. Също така, при наемането на продавач-консултант, който ще продава алкохол работодателите са задължени да търсят кандидат, който е над 18 години.

 

Какво да направим в случай на дискриминация?

 

Ако смятате, че сте обект на дискриминация, която е незаконна, първата стъпка, която трябва да предприемете е да говорите с работодателя си. Той може да Ви помоли да попълните дадени документи и да започне разследване на Вашето оплакване.

 

Ако той не започне такова разследване или смятате, че разследването не е било справедливо и безпристрастно, първият вариант е да се обърнете за помощ към адвокат или друго лицензирано лице, което да Ви помогне в разрешаването на проблема чрез извънсъдебно споразумение.

 

Другият вариант е да заведете съдебен иск срещу работодателя си. При завеждането на такъв иск не сте задължени да наемате адвокат, но процедурите могат да бъдат дълги и сложни. Добрата новина е, че правителството не е спряло финансирането на хора, които не могат да си позволят разходите за адвокат. За да бъдете одобрени за подобно финансиране е необходимо да докажете, че имате солиден иск както и че финансовата Ви ситуация не Ви позволява да си наемете адвокат.

 

Можете да проверите дали ще бъдете одобрени за правна финансова помощ на: www.gov.uk/check-legal-aid

 

Къде да потърсим допълнителна помощ?

 

1.Citizens Advice Bureau

2. Equality Advisory Support Service - тел. 0808 800 0082,  www.equalityadvisoryservice.com/

3. Equality and Human Rights Commission - www.equalityhumanrights.com/

4. ACAS - тел. 0300 123 1100, www.acas.org.uk

 

Статията е публикувана в БГ БЕН на 22.01.2016 г.


 
bgben jQuery UI Accordion - Collapse content

2016

Три чести ваши въпроса за исковете за пътни инциденти и инциденти на работното място

Един скрит наш коз при предявяването на искове при инциденти на работното място

При забавено или неполучено плащане по фактура, издадена във Великобритания

Как да разпознаваме случаите на съвременно робство във Великобритания

Какво няма право да ви казва вашият работодател във Великобритания

При трудов инцидент: 5 закона за безопасност на труда, нарушението на които ще донесе бърза присъда на вашия работода

Увреждания, получени при работа с химикали и възможностите за предявяване на иск за компенсация

Каква е настоящата тарифа за осъждането на работодателя ни в Англия

Стъпки по предявяването на иск за компенсация при инциденти и медицинска небрежност - Част 6 Конференция за планиране

Стъпки по предявяването на иск за компенсация при инциденти и медицинска небрежност - Част 5: Процедурно разпределен

2016 Стъпки по предявяването на иск за компенсация при инциденти и медицинска небрежност: Част 1: Предварително писмо

Стъпки по предявяването на иск за компенсация при инциденти на работното място, пътни инциденти и медицинска небрежно

Стъпки по предявяването на иск за компенсация при инциденти на работното място и медицинска небрежност Част 3: Отрич

Стъпки по предявяването на иск за компенсация при инциденти на работното място и медицинска небрежност Част 2: Оферт

Кога проявената спрямо нас дискриминация е законна?

2009

Британските ферми са магнит за трудови инциденти

Трудов спор: Нашето работно време

Ощетяват ли ви ? Рапортувайте Ги смело на : 0800 917 2368 !

Българите в Шотландия обикновено се сещат за нарушените си права, когато си тръгват от фермите вече няма какво да губ

Петицията против трудовите ограничения на българите в Ирландия получи официален отговор от ирландското правителство

Българите в строителството ще получат допълнителна защита на трудовите си права
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви