РУБРИКА: Семейни отношения

Тази рубрика обхваща по години всички публикации на вестник БГ БЕН от 2008 година до този момент

 

Финансови и данъчни изгоди, на брака във Великобритания

 
 

Ивелин Митев, БГ БЕН

 

 

Празникът "Свети Валентин" мина, така че, сори ... изпуснахте романтичния момент за "онова" предложение.

И все пак - живеем във времена, когато не е зле да помислим какви финансови загуби трупаме ако продължаваме да отлагаме сключването на брак. Да, всичко трябва да е по любов, но това не означава, че не трябва да мислим и "бюджетно". А в този случай данъчните закони на Великобритания са определено по-щедри към брачните двойки в сравнение с останалите.

 

Необлагаемият данъчен бонус на брака

 

Ако годишният доход на един от двамата е под £42 385 и неговият съпруг/а дори не работи или пък изкарва годишно под £10 000, той или тя могат да прехвърлят на партньора си до 10% от неизползваната им годишна необлагаема сума.

 

И още един бонус - допълнително необлагаемият общ годишен доход на съпружеските двойки, който се полага в случай, че единият от тях е роден преди 6-ти април 1935 е £835.50.

 

Спестовната схема ISA, също така, може да бъде прехвърляна между съпрузите, ако единият от тях почине, без това да води до промяна на сумата по ISA, освободена от данък

 

Необлагаеми суми при прехвърляния

 

По новото законодателство, в сила от април 2016, вие можете да печелите годишно до £5000 необлагаем доход от дивиденти.

 

Ако сте стандартен данъкоплатец, вие не дължите данък за лихвени печалби от спестявания до £1000, а ако печелите над средния доход, не дължите подобен данък за суми до £500.

 

Ако печелите над средния доход и попадате в категорията 45% данък печалба, ако печелите по £10 000 годишно от дивиденти и £1000 от спестявания, от април 2016 вие ще трябва да плащате такса само на половината от печалбата ви от дивидент и на цялата ви печалба от спестявания.

 

Като прехвърлите печалбата от спестяванията ви, както и оставащата половина от печалбата ви от дивиденти на съпруг/а, който не плаща данъци, в крайна сметка вие ще спестите:

- £450 от печалбата от спестяванията ви (45% от £1000)

- £1905 от печалбата ви от дивиденти (38.1% от 5000)

 

Данък "наследство"

 

Данъчните облаги от брака тук не се усещат толкова по времето на живота на двойката, колкото в случай на смърт на едната страна.

 

Във Великобритания не се налага да се плаща данък "наследство", когато се прехвърлят ценности в една съпружеска двойка. Тези ценности са необлагаеми, когато са на стойност до £325 000, но при съпружеските двойки необлагаемата им стойност може да нарасне до £650 000, защото необлагаемият минимум може да се прехвърли автоматично на другата страна.

 

При неженените двойки подобно облекчение няма и на тях им се налага да плащат 40% данък за ценностите надхвърлящи необлагаемия праг от £325 000.

 

Пенсии

 

Определяните като "бенефитни" пенсии са равняват на правото на получаване на 50% от размера на пенсията, която единият от съпрузите е получавал преди да почине.

 

Завещание

 

Да се почине в държава като Великобритания без да сте съставили преди това завещание е много лоша "идея", особено ако не сте сключили брак.

 

Ако единият от двамата съпрузи почине без да е оставил завещание и двойката няма деца, цялото му имущество се наследява от оцелялата страна в брака, което означава че роднините на починалия (родители, братя, сестри и техните деца) остават напълно извън уравнението.

 

Ако единият от съпружеска двойка с деца почине без да остави завещание, оцелялата половинка наследява всички движими ценности (както и колата), спестявания и дялови участия, които са в общ размер до £250 000, както и всички скъпоценности и арт колекции, независимо от тяхната стойност. Ако остане част от дадено недвижимо имущество, оцелялата страна в брака допълнително наследява половината от него, а остатъкът се разпределя поравно измежду децата им.

 

Ако една двойка не е женена, но има деца, когато единият от партньорите почине, цялото имущество ще бъде наследено от децата. В случай, че те нямат навършени 18 години, имуществото ще бъде прехвърлено под попечителство до навършването им на пълнолетие. 

 

Източник: www.thesundaytimes.co.uk

 

Статията е публикувана в БГ БЕН на 03.03.2016 г.


 
bgben jQuery UI Accordion - Collapse content bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви