РУБРИКА: Пазете се от тези хора и от тези агенции

Тази рубрика обхваща по години всички публикации на вестник БГ БЕН от 2008 година до този момент

 

Обобщение на всички промени, влизащи в сила от 6-ти април

 
 

 

Увеличение на личния подоходен необлагаем минимум (Personal Allowance)

 

Прагът, до който доходите на едно лице не се облагат с данък върху дохода (личният подоходен необлагаем минимум – Personal Allowance) ще се увеличи от £10 600 на £11 000. Освен това, долният праг на 40-процентната ставка на данъка върху дохода се вдига от £42 385 на £43 000.

 

Увеличение на минималната заплата

 

Минималната заплата за лицата на и над 25 години се увеличава от £6.70 на £7.20 на час.  Освен това, за лицата до 25 г. ще има допълнително увеличение от октомври 2016 г., както следва:

 

Възрастова група

Минимална заплата в момента

Минимална заплата от октомври

Процентно увеличение

16 – 17 г.

£3.87

£4.00

3.4%

18 – 20 г.

£5.30

£5.55

4.7%

21 – 24 г.

£6.70

£6.95

3.7%

25+

£7.20

£7.20

0%

 

Увеличение на минималната пенсия

 

Минималната пенсия се увеличава от £115.95 до £155.65 на седмица. Увеличава се обаче и осигурителният стаж (броят на годините, които трябва да плащате минималната вноска на National Insurance), от 30 на 35 години за хората, достигнали пенсионна възраст след 6-ти април (понастоящем 63 г. за жените и 65 г. за мъжете). При новите условия за пенсиониране и получаване на минимална пенсия ще се изисква достигане на пенсионна възраст плюс 35 години осигурителен стаж.

 

Необлагаем  минимум за дивидентите от компании (Dividend Allowance)

 

Досега дивидентите (суми, които компанията плаща на директора си или директорът сам плаща на себе си, ако печалбите го позволяват) се облагаха с 10% данък, като след това се кандидатстваше за dividend tax credit, за да си ги получите обратно. От април се въвежда необлагаем минимум на дивидентите до £5000, т.е. първите £5000 дивиденти няма да бъдат облагани с данък, а дивидентите над £5000 ще бъдат облагани с различен данък според доходите на лицето.

 

Увеличение на необлагаемата сума за печалбата от отдаване на стая под наем

 

Прагът на сумата, която печелите от отдаване на стая под наем във вашия имот и която не е нужно да отчитате пред HMRC, се увеличава от £4 250 на година до £7 500 на година.

 

Необлагаем минимум за печалбата от лични спестявания (Personal Savings Allowance)

 

Първите £1000 печалба от лихва в спестовните сметки няма да бъдат облагани с данък за „базовите данъкоплатци” (с доход до £31 785), както и първите £500 печалба от лихва за хората с високи доходи (над £31 785).

 

Нови лични спестовни сметки (ISAs)

 

Влизат в сила нови персонални спестовни сметки, които ще позволяват:

- необлагаеми с данъци персонални заеми между физически лица, стига те да са уредени чрез специализирана онлайн платформа;

- спестявания от £15 240 на година, без те да бъдат данъчно облагаеми;

- достъп до спестяванията във всеки един момент, без това да носи финансови загуби.

 

Увеличение на гербовия налог за buy-to-let хазяите

 

Гербовият налог за хората с втори дом, включително и buy-to-let хазяите, се увеличава с 3%.

Така той става:

- от 0% на 3% за имотите на стойност до £125 000;

- от 2% на 5% за имотите от £125 001 до £250 000;

- от 5% на 8% за имотите между £250 001 и £925 000.

 

Премахване на Wear & Tear Allowance

 

До момента беше възможно при напълно обзаведени имоти да се приспадат 10% от брутния наем за замяна на износени мебели (т.нар. Wear&TearAllowance). От 6-ти април вече ще се приспадат реалните разходи за подмяната, когато те бъдат необходими.

 

Намаляване на капиталовия данък (capital gains tax)

 

От април 2016 г. се намалява капиталовият данък (данъка за придобивки, които си увеличават стойността с течение на времето като имоти и акции) от 18% на 10% за базовите данъкоплатци и от 28% на 20% за останалите данъкоплатци.

 

Увеличаване на данъка върху застраховките

 

Увеличава се с 0.5% данъка върху застрахователните премии, след като веднъж вече беше увеличен с 9.5% през ноември. Това увеличение ще засегне всички застраховки с изключение на застраховка живот.

 

Замразяване на данъци

 

В рамките на 1 година се замразяват данъците върху бирата, сайдера и твърдия алкохол, както и данъкът върху горивата.

 

Източник: www.gov.uk

 

Обобщението е публикувано в БГ БЕН на 01.04.2016 г.


 
bgben jQuery UI Accordion - Collapse content bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви