Великобритания няма да бъде една от най-засегнатите от ковид кризата страни

   

15.11.2020 г.

 

Снимка bigstockphoto.com

 

 

Любомир Дацов е бивш заместник-министър на финансите в правителствата на Симеон Сакскобурготски и Сергей Станишев. Завършил е планиране и прогнозиране на икономическите системи в УНСС. Има допълнителни квалификации в областта на икономическата и макроикономическата политика. Работил е в Министерството на финансите от 1992 г. като експерт, началник-отдел и съветник по фискалните въпроси на министъра на финансите. Той е член на Фискалния съвет на парламента.

 

Господин Дацов, задава ли се тежка рецесия в световната икономика заради пандемията от коронавирус?

 

Поне в икономически план няма такива измерения, каквито имаше през второто тримесечие на настоящата година. Дотолкова,  доколкото правителствата имат доста научени уроци, имат опита и подхождат малко по-предпазливо към икономиката. Макар че втората вълна от ковид е по-остра. Ако правим исторически препратки, можем да видим, че така нареченият „испански грип” в началото на миналия век е имал три вълни. Като втората вълна е била много по-остра, а третата – затихваща. Не правя абсолютни аналогии, въпреки че може би има нещо, но това означава, че тази вълна от медицинска гледна точка е по-остра, като гледаме броя на заразените. Но пък отговорът на правителствата е доста по-предпазлив и икономиката ми се струва, че няма да пострада толкова много. Макар че има други предпоставки, които ги нямаше през пролетта.

 

В цяла Европа почти няма незасегната от кризата фамилия

 

Като например?

 

Като например това, че една част от хората имат по-малко ресурси и по-малко резерви, отколкото имаха през пролетта, тъй като похарчиха една част от спестяванията си именно при първия блокаж. Почти няма незасегната фамилия, която по някакъв начин да няма намаление на доходите. И това е в цяла Европа. Само че тогава, при първата вълна, въпреки че беше доста по-голям блокажът, включително и икономическият, следваха летните месеци, които традиционно са добри, защото ги няма големите зимни сметки за домакинствата, няма ги ограниченията на зимата. Тоест сега, за съжаление, макар че от гледна точка на това, че ограниченията пред икономиката са по-малки, най-малкото международната търговия не е блокирала, както беше през пролетта. Големият проблем в момента ще дойде не толкова от индустрията, а от крайния потребител във всички аспекти и във всички държави. Защото резервите са по-малко, запасите са по-малко, а пък зимните сметки са доста по-големи, отколкото през лятото. Комбинацията от тези фактори просто ще измести въпроса към ограничаване на потреблението доста по-силно, отколкото ефекта върху самото производство и върху международната търговия. Така че ще имаме друг тип въздействие върху икономиката, вече завъртяно през призмата на времето, през акцентите и ограниченията, които се получават.

 

Виждаме, че голяма част от страните, включително и Великобритания, налагат тежки ограничения, но са много предпазливи що се касае до работните места. Колко още светът може да издържи на такива мерки?

 

По принцип базовата икономическа активност ще се запази. Аз очаквам да има разместване, но по никакъв начин размерът на спада няма да е със същия еквивалент, както през пролетта. Очаквам спадът в икономиките да бъде две трети от това, което се получи през пролетта именно поради тези облекчени условия. В началото правителствата обявиха, че тези мерки, които са свързани с коронавируса,имат временен характер. Сега, ако погледнете, включително ЕК и националните правителства, се опитват да превърнат част от мерките за подкрепа в постоянно действащи, независимо от типа и характера на кризата. Аз лично се съмнявам доколко е правилно това, защото този подход на облекчения и на наливане на пари е много правилен, когато трябва да запазиш капацитет, когато има временно блокиране на връзките, или от типа на мрежовата парализа, която се получи през пролетта. Тогава ти просто знаеш, че има един период от време, в който трябва по някакъв начин да направиш мост между едната и другата точка. И от тази гледна точка правенето на мост, заедно с изливането и вмешателството на държавата с активното подпомагане, беше правилно. Но за дълъг период ти имаш ограничението на ресурсите  и ако продължаваш с тази политика тя ще започне да изкривява естествените връзки. И много често от тези помощи ще се възползват бизнеси, които, общо взето, няма как да оживеят при нормални обстоятелства и нормална криза. А ние изглаждаме, изглаждаме кризите, защото чисто политически се намесваме, но това си има своето отрицателно въздействие върху конкуренцията и върху състоянието на пазара. Защото остават по-неконкурентни и по-недалновидни хора, на които в края на краищата трябва да им плащаме по някакъв начин било през цени, било през публични ресурси и субсидии. Затова аз съм противник в прекалената намеса на държавата в тези бизнес цикли и тези бизнес отношения.

 

По принцип - да, държавата трябва да се опитва да изглади крайностите, но не може нещо, което е като природен закон, ти да се опитваш да го модифицираш и в края на краищата не знаеш какво ще излезе от това нещо. А пък бюджетите, особено на големите държави, са в такова състояние, че може да имаш оправдания, че се намесваш толкова много, но де факто ти не премахваш зависимостите и отражението върху икономиката. Независимо че е с добрата идея да подпомогнеш в тези обстоятелства и хората, и бизнеса, в края на краищата това се води, че е нов дълг, който тежи върху бюджета, изкривява всичко, има си своите ефекти макроикономически, има си и ефектите за стабилността на публичните финанси. Тоест ние минаваме в друго състояние на нестабилност, което, общо взето, може да има доста по-голяма цена, отколкото икономическата цена, която може да се получи при стандартната ковид криза. Още повече, че част от тази тенденция само за намеса за мен е губеща в дългосрочен план. Онова, което аз бих казал на първо място, е, че всъщност бизнесът има нужда от повече свобода. Защото, ако погледнете и на европейско ниво, а пък и на национално ниво, в Европа въпреки страшно многото приказки много са малко държавите, където всъщност има достатъчна гъвкавост. На европейско ниво усещането за все повече регулации, все повече контрол, също расте. Не напразно, ако си говорим за Великобритания, една от причините страната да напусне ЕС бяха непрекъснатите ограничения и нарушения в бизнес средата, вследствие на по-големите административни тежести, които се получават по линия на европейското законодателство. Безкрайни изисквания, като се почне от санитарните, та се стигне до технически. Тоест онова, което можеше да направи Европейската комисия, е да направи преглед на така наречената тежест върху бизнеса, както и на национално ниво. Ако погледнете в повечето държави – те също се развиваха в негативна посока – все повече контрол, все повече тежести и наказания административни. Всичко това можеше да бъде прегледано в тези месеци и една голяма част от режимите можеха да бъдат либерализирани и освободени. И това ще помогне,  според мен, да направи бизнеса в Европа, а и икономиката като цяло доста по-устойчива и доста по-конкурентоспособна. Мисля даже, че тези помощи в момента вече не работят. Или поне нямат същата ефективност, както имаха преди. 

 

Не е изключено във Великобритания да се стигне до двойна рецесия

 

Иска ми се да Ви върна към Великобритания, защото е една от страните най-сериозно засегнати от пандемията. Виждаме, че правителството прави всичко възможно да подкрепи засегнатите бизнеси и да защити работните места. Вие казахте, че това не е оправдано, но какви са рисковете в случая? Защото някои анализатори прогнозират, че Великобритания е на ръба на двойна рецесия.

 

Нищо чудно да се получи двойна рецесия. Макар че не би трябвало  от гледна точка на структурата да бъде ударена. Може би медицинските измерения, от гледна точка на заболеваемост и блокиране в момента на икономиката и обществения живот, са малко по-силни. Отделно неразбирателствата и това, че преговорите с ЕС, особено търговските, се затегнаха и няма хоризонт, в който ще бъдат решени. Това допълнително вдига рисковете за икономиката във Великобритания. Аз не бих се наел да кажа колко това оказва въздействие върху кризата, но то не може да бъде елиминирано. Тоест част от цената на всяко едно решение трябва да бъде платено по някакъв начин. Великобритания по-скоро печели в някои неща. Тя е един от най-големите потребители на туристически услуги в другите страни. И ако погледнете факта, че англичаните тази година не пътуваха толкова много, означава страшно много спестявания вътре в самата икономика. Непохарчени пари, неизнесени навън. Защото Англия е нетен износител, тя потребява туристически услуги. Знаете, че например в Испания около 18% от БВП идват от туризъм. По тази причина Испания е една от най-ударените икономики. И от тази гледна точка, че икономиката на Великобритания в голямата си част е индустрия, все пак на първо място финанси плюс селско стопанство, показва една друга структура, която не е толкова пострадала. Освен това  Великобритания в IT технологиите е водеща държава от гледна точка на използването. Най-малкото поради развития си финансов сектор и високото ниво на компютъризация и технологии, които се използват. Така че Великобритания дори и да има трудности в момента, според мен, има всички предпоставки да не бъде най-засегнатата, ако трябва да мерим нещата спрямо останалите държави в Европа. Защото действително не бива да омаловажаваме огромния риск за всички икономики. Европа не е виждала такъв шок и такъв удар върху икономиката и блокаж на всеки един вид живот, бил то културен, социален, икономически от много дълго време. И когато говорим за това, ние по-скоро говорим сравнително за плюсовете и минусите, които се получават, а общата основа на кризата си остава. За мен във Великобритания в момента може да се получи двойна рецесия, но главно поради това свиване на ресурсите и ограничаването на плащанията поради проблемите, които съществуват в международната търговия и неразбирателството с ЕС.

 

Преговорите между Лондон и Брюксел все още нямат резултат въпреки декларираната готовност от двете страни все пак те да продължат. Ако не се постигне споразумение, ако няма търговска сделка, това какво би означавало за Великобритания от 1 януари 2021 г., когато приключва преходният период, и на фона на икономическите проблеми, създадени от пандемията?

 

Знаете ли, дотолкова, доколкото познавам ЕК, ако някъде имаше силно английско присъствие в тази комисия, то беше точно в частта за международната търговия и международните споразумения. От тази гледна точка екипът в момента на Великобритания за преговорите, от гледна точка на капацитет, е всъщност основният капацитет на ЕК, който беше. Тоест хората, които бяха там, в момента се изправят един срещу друг в двата преговорни екипа. И тъй като начинът на мислене и от едната, и от другата страна е познат, ясни са рисковете какво може да се очаква от самите преговорни екипи, какви са им позициите, а също и разбирането за договорите, които трябва да бъдат направени. Пречките идват, според мен, от правителството на Великобритания в голяма степен. И затова, че има някакви политически цели, които са поставени, и от тук нататък те не смятат, че е приемливо да направят изключение или да проявят гъвкавост при договарянето на отделните позиции.

 

Борис Джонсън каза, че би било добре да има търговска сделка, но в същото време подчерта, че страната е готова да продължи напред и при вариант без сделка. Икономическите последици обаче какви биха могли да бъдат? Дали толкова безпроблемно ще бъде излизането на Великобритания от ЕС, ако няма сделка, както се опитва да го представи британското правителство.

 

Тук има два аспекта, според мен. Пречките не са в самите търговски споразумения. Защото няма никакъв проблем за ЕС да има договор, тъй като Великобритания е била част от този съюз. Тоест нещата както са функционирали на базата на системата, която съществува тогава, няма никакъв проблем да съществуват и занапред. И там няма непреодолими пречки. Другото нещо - Великобритания също има място в системата на европейската търговия. Аз съм сигурен, че тези преговори се бавят и не се намира балансът  заради определени политически изисквания. И тъй като при ЕК е въпрос на принципи, а не на индивидуален интерес, аз съм склонен да вярвам, че интересите и политическите позиции, които е заявил Борис Джонсън и сие, са всъщност препъникамъните в тези преговори. Иначе няма логика защо не се намира баланс. Това не е някоя държава, която да се намира встрани, която да има огромни търговски противоречия. Това е държава, която е била в ЕС и просто е част от тази система. Би било най-лесно да се сключи търговско споразумение с една такава държава, тъй като различията в оценките и в намиране на баланса на интересите би било логично да е много лесно.

 

Не вярвам, че Великобритания ще се превърне в много по-голяма сила извън рамките на ЕС

 

Ако все пак не се стигне до споразумение с ЕС, Великобритания дали ще успее да устои на предизвикателствата и, както казва Борис Джонсън, да се превърнат във водеща световна сила, далеч от членството с ЕС?

 

Не мога да повярвам, че Великобритания ще се превърне в нещо много по-силно извън рамките на ЕС. Само по себе си това е тип заблуда, че можеш да вземеш само предимствата на един такъв съюз, а няма да вземеш недостатъците. Такова нещо може политически да бъде формулирано, но то става за разказване на приказки по телевизията.

 

Точно затова Ви попитах, защото политическата риторика звучи добре, но доколко тя е обоснована политически?

 

Между другото аз съм се възхищавал на Великобритания и нейната роля в ЕК. И винаги съм харесвал принципните й позиции. Защото Великобритания беше онази държава заедно с Холандия, която устоя, и много от решенията, които се прилагаха, бяха първо принципни. И второ, особено прагматични. Но както казва белгийският парламентарист Верховщат, светът в момента е място на империи и на градове-държави. Великобритания е бивша империя, но не е империя в момента от гледна точка на тежест, на търговска важност и на капацитет, ако щете. Тя има друго нещо. Тя има единственият важен град-държава в Европа – Лондон. Мисля, че британците трябва да се простят с амбициите за това, че ще станат супер по-добре от това, че излизат от ЕС. Просто няма как да бъде вярно. Или поне няма да бъде вярно в следващите петнайсет или двайсет години. По-големият проблем, мисля, че ще бъде дали Лондон ще запази ролята си и мястото си на град-държава в цялата тази организация на икономически и международни връзки. И някак си може би засега успява, но това е много кратък период. В следващите години още повече и от гледна точка на това, което се случва с коронавируса и измененията в икономиките, тази задача не ми изглежда чак толкова лесна. Засега хоризонтът не е толкова розов пред Лондон, по-скоро рисковете са нарастващи да загуби осезаемо от всичко това, което се случва. Просто защото се променят и потоци, променят се и посоки на търговията. Онова,  което Великобритания трябва да предложи като по-добро място в бъдеще, при положение, че има тези търговски ограничения, ограничения на движението на потоците, които се получиха заради отделянето й - не знам. На мястото на Борис Джонсън бих търсил много по-голяма скорост за уреждане на отношенията с ЕС, защото видимо колкото повече това се задържа, толкова повече рисковете и проблемите пред Лондон ще нарастват. Няма обратна логика независимо кой какво се опитва да казва.


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Осигуряват милиарди за борбата с коронав...


Джонсън потвърди: Националните ограничен...


След Брекзит: Великобритания и Канада с ...


Джонсън обяви най-голямата инвестиция...


При първи симптоми на Covid-19 трябва д...


Британският премиер Борис Джонсън се сам...


След Брекзит: Обединеното кралство ще ос...


Великобритания няма да бъде една от най-...


Мрачните прогнози се сбъдват, ръст на бе...


Жертвите на Covid-19 във Великобритания ...


Специални насоки за връщането на студент...


Свободното движение до Великобритания пр...


Британското правителство с позиция за но...


Байдън спечели изборите в САЩ, Джонсън г...


Заради пандемията времето зацикли по осо...


Лондон и Брюксел продължават преговорите...


Увеличават държавната подкрепа за засег...


От днес Англия е в национална карантина ...


Борис Джонсън с изявление за новия локда...


Преговорите между Великобритания и САЩ з...


Остават по-малко от 100 дни за попълване...


Втора национална карантина за Англия от ...


Случаите на Covid-19 в Англия продължава...


Ново проучване: Антителата срещу Covid-1...


Увеличават безвъзмездните средства по сх...


Covid-19: Британското правителство увели...


Финансовите приоритети на Великобритания...


Поставят Манчестър и предградията под на...


Британските училища работят усилено за н...


Бизнесът трябва да се подготви за края н...


Българите във Великобритания трябва да б...


Като за последно: Наплив на български ст...


Преговорите за търговско споразумение пр...


Предстои тежка зима пред Великобритания,...


Въвеждат нови по-строги мерки срещу Covi...


Повече от 4 милиона заявления по Схемата...


Великобритания се размина с втора национ...


Великобритания е готова за Брекзит без с...


От 1 ноември разширяват схемата за подкр...


Разраства се епидемията от Covid-19 в Ан...


Британският премиер: ще се опитаме да по...


Българското правителство излезе с позици...


16 хиляди неотчетени новозаразени във Ве...


Лек напредък в преговорите между Лондон ...


Пакет от мерки ще бори последствията от ...


Жертвите на Covid-19 в света надхвърлиха...


Нов пик в броя на заразените в Англия, о...


Англия въведе глоба до 10 000 паунда за ...


Още 10 000 доброволци от Обединеното кра...


Риши Сунак представи икономически план з...


Въвеждат нови ограничителни мерки срещ...


Увеличават нивото на предупреждение за о...


Великобритания отново изправи на нокти Е...


Тежките последици от Брекзит без сделка...


Срещу Covid-19: Заведенията и хотелите с...


От днес в Англия са забранени социалните...


Нарастват случаите на заразени с Covid-1...


Обновиха правилата за предпазване от Cov...


Финална фаза на преговорите между Велико...


Ваксина срещу Covid-19 няма да има до кр...


През новия сезон Великобритания е изправ...


Държавата възстановява разходите за болн...


Пандемията продължава да оказва натиск в...


Засилени мерки за старта на новата учебн...


Тръгнаха нови опити за измами, внимавайт...


Великобритания въвежда карантина за прис...


Въвеждат по-строги санкции в Англия з...


Нови указания за носене на маски в учили...


Борис Джонсън апелира за връщане на деца...


Как да преценим дали бизнесите са повлия...


Кой може да претендира за безвъзмездната...


Ускорена инфлация отчита Великобритания...


Covid-19: Стартира втори етап от схемата...


Въвеждат по-големи санкции за неспазване...


От 15 август: Великобритания въвежда кар...


6% от населението в Англия е било заразе...


Икономиката на Великобритания с драстиче...


Срив на заетостта във Великобритания, пр...


Продължава държавното подпомагане на пр...


Заради Covid-19: Великобритания въведе к...


Проучват дългосрочното въздействие на Co...


1000 лири бонус за всеки работодател за ...


Нови условия за изплащане на държавната ...


Искам един ден да се върна в България и...


Великобритания ще използва нови бързи т...


„Не сте сами!“ казаха българите от цял с...


50 % отстъпка от сметките за храна в рес...


Борис Джонсън отлага следващия етап от р...


Насърчават колоезденето и пешеходството ...


Джонсън призова британците да отслабнат...


Испания е премахната от списъка със своб...


Заради Covid-19: Отлага се плащането на ...


Политическият елит на Великобритания оче...


Как да подновим tax credit?...


Увеличават заплатите на британските учит...


Милиони британци могат да бъдат ваксинир...


Местните власти с нови правомощия за овл...


Рестарт на театрите в Англия, публиката ...


България премахва 14 дневната карантина ...


Великобритания започва подготовката за Б...


През август се очаква да започне изплаща...


Британско-българската бизнес асоциация п...


Покупката на жилище за инвестиция носи п...


Великобритания с мащабна схема за осигур...


Англия – между първото „Наздраве!“ и пла...


Подпомагат културния сектор с близо 2 ми...


България поиска обяснения от британскот...


Поредна стъпка към нормалността – от дне...


Великобритания укрепва авторитета си на ...


Джонсън обяви първи стъпки за икономичес...


Великобритания обмисля облекчаване на ус...


Лихви от 1.05% до 1.14% правят покупката...


Последиците от икономическата криза няма...


Предупреждение за горещо време: уязвимит...


Медици настояват за обединяване на усили...


Ресторанти, фризьорски салони, театри и ...


В Англия облекчават мерките за уязвимите...


Българският посланик в Лондон Марин Райк...


Нова подкрепа за бизнеса във Великобрита...


Във Великобритания сливат министерствата...


Великобритания с пробив в лечението на C...


До 23 август хазяите нямат право да гоня...


От 15 юни в обществения транспорт в Англ...


Разширяват схемата за подкрепа на самост...


От 15 юни в Англия отварят второстепенни...


Великобритания въвежда 14-дневна задълж...


От 15 юни Великобритания отваря молитвен...


Отвориха схемата предсрочно, от 13 май с...


Удължават държавната субсидия за изплаща...


Под заплаха от рецесия: Великобритания с...


Universal Credit: Не е необходимо да се ...


Великобритания между здравните и икономи...


Правителството поема 80% от заплатите на...


COVID-19: Великобритания с безпрецеденте...


Расте броят на заразените с Covid-19 във...


Борис Джонсън с положителна проба за COV...


Британският премиер разпореди хората да ...


Задържат данъчните реформи на IR35 за ед...


Увеличават се праговете на националното ...


Заплахата COVID-19 в центъра на новия бю...


Великобритания с драстични мерки за спра...


Българският посланик във Великобритания ...


COVID-19: Правителството на Великобритан...


Коронавирус: Обявиха извънредно положени...


На 5 април приключва финансовата година ...


Първи смъртен случай от коронавирус във ...


Рискът за Брекзит без договор е много ви...


Българите във Великобритания тържествено...


Коронавирусът е част от търговската вой...


Емигрантството е страхотна школа, която ...


Нискоквалифицираните работници няма да п...


139 000 българи кандидатствали за статут...


Преструктуриране на кабинета на Борис Дж...


Как да се предпазим от новия коронавирус...


Великобритания пише нова история – накъд...


Brexit: Обединеното кралство ще напусне ...


Два случая на коронавирус са потвърдени ...


Европейският парламент одобри споразумен...


Борис Джонсън подписа Споразумението с Е...


Два сценария пред Великобритания след 31...


Мегзит засенчи Брекзит – Великобритания ...


Обединеното кралство няма да депортира а...


Бpeĸзит cĸopo щe cтpyвa нa Beлиĸoбpитaни...


Победата на Джонсън подтиква Великобрит...


Консерваторите с убедителна победа на из...


Георги Господинов:Всички ние сме емигран...


Събират средства за деца с увреждания в ...


Британският парламент ще се събере на 17...


Седмица преди вота: Консерваторите запаз...


ДУХОВНО ОГЛЕДАЛО: Постът е начин да обуз...


Светла Дионисиева - посредник на българс...


Във Великобритания заблудите паднаха, ро...


Предизборна кампания под знака на Брекзи...


Българинът има право да избира къде да ж...


Българската православна църква брани тра...


Задава се нова икономическа криза, песте...


Речта на кралицата...


Вече можете да докажете с код вашия sett...


След дълго мътене, Борис сервира на ЕС п...


433 Найджъл-овци се събраха, за да отпра...


Хамънд: Финансиралите Борис ще извлекат ...


Шефът на Ryanair: Пакетните почивки вече...


Пътуването с Easyjet стана с по £16 по-е...


Сюрприз: Могат да поискат отсрочка за Бр...


UK икономиката създава много нови работн...


Кои са най-големите компании, които фали...


Кандидат на Брекзит партията изтърси бис...


Възможно ли е да оцелееш от сблъсъка си ...


Ирландия настоява, че UK трябва да остан...


Може ли Джонсън легално да бъде отстране...


Много хазяи и работодатели започнаха веч...


Обичате ги или ги мразите: Как Ryanair с...


Halifax размаха най-големия възможен мор...


Оказва се, че достъпът до бърз интернет ...


Може и да не ви е до това, но: Сега е на...


Брекзит прогноза: Какво ще се случи межд...


Ако редовно пазарувате с безконтактна ка...


Ето какво ново измислиха за пристигналит...


Наслаждавайте се на последните безпробле...


Таблица-слънце: Pre-settled vs Settled S...


Краят на може би най-старата и успешна п...


Намирането на пари в UK или как може да ...


Забраняват някои от обичайните тарикатлъ...


Реалните гаранции за правата на граждани...


Разяснителната кампания „Подготви се за ...


Защо заплахите на Великобритания няма ка...


Радиореклама на Home Office за settled s...


Решиха да оставят поне по един банкомат ...


На сайта на британското социално министе...


Новата 5G мрежа е тук, ама пълният телеф...


Брекзит вотът изяде 2/3 от годишната миг...


Ако сте си сменяли паспорта това лято и ...


Година и пет месеца след пускането на са...


ООН алармира за тоталния шпионаж на живо...


В прав текст: Искате сделка със САЩ? При...


Джонсън допусна фатална грешка - обедини...


Време е да се обясни на хората, че най-с...


Home Office се забърка в нов расов сканд...


Проблемната ирландска граница пак блокир...


Нови усложнения: Защо не трябва да отлаг...


Новата паважна досада - електроскутерите...


Борис ни надъхва: „Великобритания ще ста...


Пак започнаха да говорят за австралийска...


Над 40% от британците няма да издържат п...


Хайде на шопинг в Stratford...


R.I.P: Как Брекзит причини странната смъ...


Корбиновата Великобритания се очертава к...


Още сватбарски обещания на Корбин - чети...


Нов предизборен бонбон от лейбъристите -...


Цък-язък: Плащане в грешна банкова сметк...


Абсолютен рекорд на кандидатстващите за ...


Оксфорд за първи път в историята си оста...


Средната задлъжнялост на британците по к...


Днес в общината Кърклийс, утре при теб: ...


Oт март догодина ще бъдат длъжни да дост...


8 неща, които вашата банка в UK никога н...


Отчет: UK автоиндустрията при no-deal Бр...


За вашия спор на масата: В кои държави н...


„Your bus terminates here”: Защо автобус...


Как можете да използвате услугата UKVCAS...


Британци отговарят: 5 автентични възклиц...


Проблемни вещи в личния ви багаж на борд...


До март 2020 продължаваме да пътуваме съ...


Кандидатстване за settled status при дец...


Какви са вашите алтернативни доказателст...


Пак удари часът на БГ книжката: Шофиране...


Таблица за основните разлики в settled s...


Горещата тема Settled Status - кой, кога...


Мобилното банкиране има своите правила з...


Нова вълна в британския crowdfunding - о...


Met Office официално прогнозират, че кли...


Малката полезна монета: 10 неща, които н...


Има нови центрове за безплатна помощ за ...


Три „В”-думи, придаващи специфичен брит...


Home Office: Как да кандидатстваме за se...


9 животни, чиито имена означават и самос...


Как да се ориентираме коя от 9-те типа к...


Превод, моля: Какво ви казват британците...


7 типа жилища, които съществуват във Вел...


Правило: Бъди нелоялен към доставчиците ...


Къде живееш ти - в „пилешката” или в „ка...


Банките постоянно ни уверяват, че е по-е...


Недоразумението Council Tax облагодетелс...


10 странни неща, които британците правят...


Коя ли е държавата, където почувствалите...


Кой колко слага на масата или една стати...


Най-големият ужас на британеца ли? Да му...


Доколко е легална в UK защитата, която в...


Как да започнем своя делови имейл в UK: ...


Дотук с банковата тайна в UK – HMRC осиг...


14 рядко глупави грешки в историята на б...


Общините доста успешно кърпят бюджет с н...


В UK вече се строят, не социални, а „дос...


Защо CCTV камерите в Лондон са безполезн...


9 неща, които кралските особи в UK не е ...


Купувайте си българска сол: До какво вод...


Следващият път кажете смело на велосипед...


10 топ експоната на Британския музей...


Кога детето ви може да отсъства по време...


Какво яде Великобритания? Истината за 10...


Етническият Лондон - картина в 4 цвята...


Национална карта на Лондон: Коя нация ко...


Без бради и дълъг престой в тоалетната -...


Откъде идват многото днешни „Circuses” (...


Как се сравнява наемането на квартира в ...


Мисия: „Поздрав по британски”...


Каква е вероятната възраст на плодовете,...


9 предупредителни знака, които можете да...


Размерът на стаите в британския дом дото...


Кой е най-старият град във Великобритани...


Крадец в дома ви: Докъде можете да стигн...


Искате да разберете британската данъчна ...


Как да различим коя сграда в Англия е „...


Сигналът за лош хазяин до местната общин...


29-ти март мина - кои са основните остав...


Какво е новото в новите правила за МОТ, ...


Ново от 1-ви април: Директна глоба до £1...


10 истини, които не можете да кажете на ...


Вече дори обикновените лекарства против ...


Кои са британските градове с най-младо и...


„Циничните” опаковки - новото тихо присъ...


От догодина на търговските обекти ще има...


Очи на четири: Можете ли да видите скрит...


Трите най-чести причини за отказ на плащ...


8-те нови популярни измами през 2018 г, ...


В България има адвокати, а в UK има Lawy...


Длъжни ли сте да работите, докато тече п...


От Experian се канят да вписват всяко (н...


Нов закон в UK: Авиокомпаниите да си вад...


Важно: Всичко за кандидатстването ни за ...


4 гледки в британския дом, които дивят ч...


Кои са линиите на лондонското метро с на...


Вероятността пак да има такси за роуминг...


Sunday Times: Най-добрият град за живот ...


Пощадиха медните монети, но войната срещ...


От 6 април влиза промяна, която ще облек...


Monzo, Atom, Revolut и Starling - всичко...


PayPal - най-популярният начин за разпла...


Вече няма да зависим от милостта на част...


Кратка бе потребителската радост в UK сл...


И докато цените на имотите падат, ипотек...


Една история с мъртъв охлюв и 6 други сл...


Британските хотели, пъбове и ресторанти ...


Банкнотите от £50 и монетите от 1p и 2p ...


Мобилната услуга в UK ще поскъпва от про...


10 особено ефектни въпроса, които можете...


Анкета на Daily Telegraph: 10-те най-лош...


Паркирането по улиците на UK ще става ощ...


Вече няма да могат да ви издават изравни...


На бас, че не знаете за този трик на Rya...


Кои сгазвания на закона ще имат дълготра...


Новата мода на HMRC спрямо наетите: „Пла...


Просяците ви мамят, те не са бездомни – ...


Най-накрая от Experian обясниха как точк...


В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Последният дизайн на враждебната градска...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


Как британската преса се къпе в уникален...


Важната подробност за търговията след Бр...


14-те най-важни събития, променили истор...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Защо последователното влизане и излизане...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


И точно когато си мислите, че сте видели...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


С какви думи си служат различните социал...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви