Рискът за Брекзит без договор е много висок

   

 

Острите позиции на Великобритания и ЕС няма да помогнат на преговорите, казва пред БГ БЕН Любомир Кючуков.

 

 

05.03.2020 г. 

 

Визитка: Любомир Кючуков е бивш посланик на България във Великобритания и настоящ директор на Института за икономика и международни отношения. В периода от 1996 г. до 1997 г. е бил главен съветник в Секретариата по европейска интеграция на Министерския съвет, а от 2005 г. до 2009 г. – заместник-министър на външните работи на България. 

 

В специално интервю за вестник БГ БЕН Любомир Кючуков прогнозира как ще се развият преговорите между Великобритания и ЕС.

 

Господин Кючуков, стартираха преговорите между Великобритания и ЕС относно споразумението и търговската сделка. Смятате ли, че може да бъде постигнат компромис, като се имат предвид острите изказвания и на двете страни?

 

Преговорите ще касаят доста широк кръг от въпроси. Разбира се, основният интерес е към търговските споразумения. Но на практика това ще се отрази върху цялостния комплекс на отношения между Обединеното кралство и ЕС в сферите на търговията, инвестициите, културата, науката, а също и на пътуванията на гражданите. Това е съдържателната страна на въпроса. Бих казал, че предстои още една година на спорове и драми. Но за разлика от предишните години, когато основният дебат беше повече Лондон-Лондон, сега тежките преговори ще бъдат Лондон-Брюксел. И те ще бъдат значително по-сложни, защото преди се договаряше прекратяването на нещо съществуващо, а сега ще се търси съгласие по изграждането на нещо ново, на бъдещите отношения. Практиката е показала, че подобен тип преговори не биха могли да свършат за 10 месеца. Всички подобни преговори с трети за ЕС държави са продължавали по няколко години. Тук възниква и вторият въпрос – сроковете. Защото се предвижда преходният период да трае до края на 2020 година. За да има продължение, което е възможно да бъде максимум от две години, британската страна трябва да поиска удължаване. И това трябва да се случи не по-късно от края на юни. Британският премиер Борис Джонсън твърди, че няма да направи това.

 

Нещо повече – Борис Джонсън каза, че дава четири месеца на ЕС за търговска сделка. В противен случай – цитирам: „Великобритания ще се оттегли от преговорите с Брюксел“.

 

В момента наблюдаваме заемане на твърди позиции и от двете страни, което може би е част от тактиката на преговорите, но то не помага за постигане на договореност. Рискът за Брекзит без договор в края на годината е много висок.

 

Индикациите за проблеми в преговорите вече са налице

 

А какво ще означава това както за европейците във Великобритания, така и за британците в страните от ЕС?

 

До края на годината, в рамките на преходния период, промяна няма да има. Но в случай, че след изтичането на този срок няма договореност за бъдещите отношения – а в търговската сфера това означава, че най-вероятно ще се премине към взаимоотношения, които се базират на правилата на Световната търговска организация. На практика това означава мита и въвеждане на гранична проверка за стоките. От друга страна, всички останали договорености ще се осъществяват „ад хок”. При това в едностранен порядък. На практика Обединеното кралство ще приеме свои закони, а на тях ЕС ще реагира реципрочно. Между другото Лондон вече започна да готви национално законодателство, което трябва да замести европейското. Това е нормално и естествено. Появиха се обаче и много сериозни индикации за проблемите, които ще възникнат в рамките на преговорите. Най-очевидният в момента пример е позицията на Обединеното кралство, че ще ограничи риболова в британски териториални води. А знаем, че това е един от ключовите приоритети на ЕС.

 

Великобритания обяви, че желаещите да работят там ще кандидатстват по нова схема от 2021 година. Тук пък има реакция от страна на браншовите организации, които смятат, че това ще доведе до липса на работна ръка.

 

Вече е очевидно, че британските власти ще се опитат да ограничат миграцията. Или по-точно казано, да направят миграцията избирателна, в зависимост от нуждите на британската икономика. Засега е обявено, че ще се търси преди всичко високо квалифицирана работна ръка. Разбира се, това е много условно. Защото британската икономика в немалка степен е разчитала и на нискоквалифицираната работна ръка, която да попълва позициите, в които британските граждани трудно търсят реализация. Подходът очевидно ще бъде за ограничаване, избирателност и на допускане там, където е необходимо. Това веднага ще предизвика реципрочната реакция на ЕС.

 

ЕС остро реагира на случаите на дискриминация на европейски граждани

 

Като бивш посланик във Великобритания допускате ли, че българите, които са в Обединеното кралство и работят там, могат да се изправят пред някакъв риск?

За тези, които вече са получили британско гражданство или имат документ за уседналост, не би следвало да има някаква промяна. Всички нови отношения - било то двустранни договорености, било то едностранни мерки от британска страна, вече ще касаят новопристигащите и тези, които нямат съответните документи.

 

Различни световни агенции вече твърдят, че се наблюдават тревожни случаи на дискриминация на европейски граждани, които са във Великобритания, включително и при кандидатстването им за работни позиции.

 

Това предизвика и реакцията на Европейския парламент, който прие специална декларация, изразяваща загриженост за правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство. Става дума за проблемите, които се създават от вида, в който се издават съответните документи. Основният проблем беше свързан с това, че тези документи се получават в електронен вид, което прави често невъзможно ползването им при необходимост. Тоест подобни притеснения действително има. Затова ЕС предупреди, че всички тези мерки ще касаят с обратна сила и британските граждани в Европа.

 

Великобритания ще преживее шок, неизбежно е

 

Смятате ли, че сега пред Великобритания предстоят тежки дни. Защото чуваме категорични изказвания от страна на Борис Джонсън, а също и на различни министри, но дали всичко изглежда толкова розово и в правилната посока, колкото управляващите там го представят? 

 

Това е по-скоро политическо послание. Нещата ще бъдат определено трудни. Вече стана дума за преговорите с ЕС. Безспорно страната ще преживее шок при напускането – и икономически, и социален. Този процес ще бъде негативен за ЕС и за Обединеното кралство, но в много по-голяма степен това ще важи за Обединеното кралство. Великобритания търси компенсаторни мерки като споразумения със САЩ, развитие на търговски отношения с други големи икономики в света, с държавите от Британската общност. Съвсем не е случайно, че Обединеното кралство не ограничава действията на китайската компания HUAWEI в страната. Защото Китай е една от посоките, където също ще се търси активизиране на търговските връзки. Следващият проблем е на ниво общество. Ние наблюдаваме едно дълбоко разделено британско общество, конфронтирано и уморено от тази конфронтация. Конфронтацията и разделението ще се запазят за дълъг период от време. Следващото ниво това е самата държавност на Обединеното кралство. Процесите, които протичат в Шотландия с искането за повторен референдум. Неяснотата по това как изобщо ще действа споразумението, касаещо Северна Ирландия, което също предизвиква достатъчно вълнения. Знаете, дори и в Уелс започнаха да се надигат националистически гласове.

 

Ако не бъде постигната сделка, допускате ли, че във Великобритания тези процеси ще се задълбочат? Ще се стигне ли до нов формат на Обединеното кралство?

 

Във всеки случай напрежението по линия държавност в Обединеното кралство ще нараства. То може да бъде туширано до някаква степен, но ще се случи след определен период от време. И ако Обединеното кралство успее да се възстанови от шока на напускането на ЕС.

 

Управляващите във Великобритания твърдят, че икономиката в страната няма да изпадне в рецесия след Брекзит. Допускате ли, че Обединеното кралство може толкова лесно да направи този преход?

 

Аз очаквам значително по-сериозни трудности. Имаше много анализи от сериозни британски източници. На практика всички независими експерти бяха единодушни, че в краткосрочен план може да се очаква спадане на производството, нарастване на безработицата, бягство на чужди компании и спад на чуждестранните инвестиции. Тоест всички тези елементи, които биха съпътствали един шок.

 

Кой смятате, че ще отстъпи в преговорите между Великобритания и ЕС?

 

За да се постигне споразумение, трябва и двете страни да направят сериозни компромиси, след като имаме първоначалните заявки, които в много отношения са несъвместими. В дипломацията има едно определение за успешност на преговорите: когато и двете страни са еднакво недоволни. В момента е постигнато само половината от условието, а именно – и двете страни са недоволни.

 

Това означава ли, че все пак има някакъв шанс за постигане на споразумение?

 

Разбира се. Докато има преговори, винаги има шанс. Затова се водят преговорите и всички разчитат, че заинтересоваността и на двете страни е да се запазят едни много позитивни отношения в бъдеще. При това регулирани, на ясна основа, а не конфронтационни. Защото при отсъствието на договореност очевидно ще се навлезе във фаза на конкуренция, която не е задължително винаги да бъде лоялна. ЕС и главният преговарящ Мишел Барние многократно предупреждаваха за такава възможност.

 

Управляващите във Великобритания казват, че държат на отношения, които са базирани на приятелско сътрудничество и равнопоставеност. В официална позиция на британското правителство се казва, че няма да се преговаря за споразумение, според което Великобритания няма да има контрол върху собствените си закони и политическия живот. 

 

Това са първоначалните заявления. Но договореностите са затова – да се спазват. Елементарните примери тук са за стандартите, които ще се спазват, за съдебната система и правила. Ако не се постигне договореност за единен подход, тогава съответно в рамките на Европа британските граждани, стоки и услуги и т.н., ще са подчинени на условията, валидни за ЕС. И обратно – в Обединеното кралство ще важат британските разпоредби. Това може да създаде доста конфликти на интереси, на стандарти. Нека да не забравяме, че Брекзит е процес, а не акт за един ден. Обединеното кралство участва в десетки различни формати на ЕС, включително образователни, научни, социални и т.н. Изникват въпроси, примерно, с признаването на дипломите, ако няма договореност, с роуминга. Ще се появят хиляди конкретни въпроси, които сега е трудно дори да бъдат предвидени.

 

Защо се стигна до излизането на Великобритания от ЕС? Главният преговарящ на ЕС Мишел Барние заяви, че повод за това решение на мнозинството от британските избиратели е общественото недоволство, което е причинено от глобализацията. 

 

Това безспорно е един от елементите. Цялостната ситуация в момента в Европа и света съдържа доста кризисни елементи, които се отразяват на ежедневието и на политическите възгледи на гражданите. Има поне няколко основни дефицита. Първият дефицит е на сигурност. Глобализацията проби националната държава и това доведе до загуба на чувството за сигурност – национална, социална, персонална. Тя започна да се търси на по-ниски нива – в общността на религия и етнос, в отделянето, в издигането на бариери спрямо различния. Вторият дефицит е на справедливост. Глобализацията направи много по-видими основните социални проблеми. Неслучайно сега в света един от ключовите проблеми е нарастващото неравенство. На практика този социален баланс, който съществуваше в ЕС, се разтвори в глобалния дисбаланс, в неравенствата. Третият дефицит е на доверие в управляващите, в институциите, което във Великобритания се изрази и по отношение на ЕС. И още нещо, което аз наричам „бягството на богатите“. А именно, по-богатите страни не искат да плащат цената на кризата. Дори в момента тече дебат в ЕС за рязко намаляване на средствата за по-бедните страни, за кохезионната политика. Основният аргумент на Великобритания за излизане на страната от съюза също беше такъв: „няма да плащаме тези 350 милиона седмично“, което се оказа, че просто не е вярно. Същата тенденция, но на по-ниско ниво, се наблюдава и в отделните региони – например Каталуния. По-богатите смятат, че те непропорционално много финансират националното развитие. 

Великобритания напусна ЕС, а идеите на Макрон водят към напускане с ЕС - за оформяне на ядро около старите страни-членки, и една по-хлабава периферия от останалите. Иначе казано, всички достижения на съюза да се съхранят в това ядро, а останалите страни в зависимост от своята интеграционна готовност и желания да имат различна степен на обвързаност (и права) в съюза.


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

От 15 август: Великобритания въвежда кар...


6% от населението в Англия е било заразе...


Икономиката на Великобритания с драстиче...


Срив на заетостта във Великобритания, пр...


Продължава държавното подпомагане на пр...


Заради Covid-19: Великобритания въведе к...


Проучват дългосрочното въздействие на Co...


1000 лири бонус за всеки работодател за ...


Нови условия за изплащане на държавната ...


Искам един ден да се върна в България и...


Великобритания ще използва нови бързи т...


„Не сте сами!“ казаха българите от цял с...


50 % отстъпка от сметките за храна в рес...


Борис Джонсън отлага следващия етап от р...


Насърчават колоезденето и пешеходството ...


Джонсън призова британците да отслабнат...


Испания е премахната от списъка със своб...


Заради Covid-19: Отлага се плащането на ...


Политическият елит на Великобритания оче...


Как да подновим tax credit?...


Увеличават заплатите на британските учит...


Милиони британци могат да бъдат ваксинир...


Местните власти с нови правомощия за овл...


Рестарт на театрите в Англия, публиката ...


България премахва 14 дневната карантина ...


Великобритания започва подготовката за Б...


През август се очаква да започне изплаща...


Британско-българската бизнес асоциация п...


Покупката на жилище за инвестиция носи п...


Великобритания с мащабна схема за осигур...


Англия – между първото „Наздраве!“ и пла...


Подпомагат културния сектор с близо 2 ми...


България поиска обяснения от британскот...


Поредна стъпка към нормалността – от дне...


Великобритания укрепва авторитета си на ...


Джонсън обяви първи стъпки за икономичес...


Великобритания обмисля облекчаване на ус...


Лихви от 1.05% до 1.14% правят покупката...


Последиците от икономическата криза няма...


Предупреждение за горещо време: уязвимит...


Медици настояват за обединяване на усили...


Ресторанти, фризьорски салони, театри и ...


В Англия облекчават мерките за уязвимите...


Българският посланик в Лондон Марин Райк...


Нова подкрепа за бизнеса във Великобрита...


Във Великобритания сливат министерствата...


Великобритания с пробив в лечението на C...


До 23 август хазяите нямат право да гоня...


От 15 юни в обществения транспорт в Англ...


Разширяват схемата за подкрепа на самост...


От 15 юни в Англия отварят второстепенни...


Великобритания въвежда 14-дневна задълж...


От 15 юни Великобритания отваря молитвен...


Отвориха схемата предсрочно, от 13 май с...


Удължават държавната субсидия за изплаща...


Под заплаха от рецесия: Великобритания с...


Universal Credit: Не е необходимо да се ...


Великобритания между здравните и икономи...


Правителството поема 80% от заплатите на...


COVID-19: Великобритания с безпрецеденте...


Расте броят на заразените с Covid-19 във...


Борис Джонсън с положителна проба за COV...


Британският премиер разпореди хората да ...


Задържат данъчните реформи на IR35 за ед...


Увеличават се праговете на националното ...


Заплахата COVID-19 в центъра на новия бю...


Великобритания с драстични мерки за спра...


Българският посланик във Великобритания ...


COVID-19: Правителството на Великобритан...


Коронавирус: Обявиха извънредно положени...


На 5 април приключва финансовата година ...


Първи смъртен случай от коронавирус във ...


Рискът за Брекзит без договор е много ви...


Българите във Великобритания тържествено...


Коронавирусът е част от търговската вой...


Емигрантството е страхотна школа, която ...


Нискоквалифицираните работници няма да п...


139 000 българи кандидатствали за статут...


Преструктуриране на кабинета на Борис Дж...


Как да се предпазим от новия коронавирус...


Великобритания пише нова история – накъд...


Brexit: Обединеното кралство ще напусне ...


Два случая на коронавирус са потвърдени ...


Европейският парламент одобри споразумен...


Борис Джонсън подписа Споразумението с Е...


Два сценария пред Великобритания след 31...


Мегзит засенчи Брекзит – Великобритания ...


Обединеното кралство няма да депортира а...


Бpeĸзит cĸopo щe cтpyвa нa Beлиĸoбpитaни...


Победата на Джонсън подтиква Великобрит...


Консерваторите с убедителна победа на из...


Георги Господинов:Всички ние сме емигран...


Събират средства за деца с увреждания в ...


Британският парламент ще се събере на 17...


Седмица преди вота: Консерваторите запаз...


ДУХОВНО ОГЛЕДАЛО: Постът е начин да обуз...


Светла Дионисиева - посредник на българс...


Във Великобритания заблудите паднаха, ро...


Предизборна кампания под знака на Брекзи...


Българинът има право да избира къде да ж...


Българската православна църква брани тра...


Задава се нова икономическа криза, песте...


Речта на кралицата...


Вече можете да докажете с код вашия sett...


След дълго мътене, Борис сервира на ЕС п...


433 Найджъл-овци се събраха, за да отпра...


Хамънд: Финансиралите Борис ще извлекат ...


Шефът на Ryanair: Пакетните почивки вече...


Пътуването с Easyjet стана с по £16 по-е...


Сюрприз: Могат да поискат отсрочка за Бр...


UK икономиката създава много нови работн...


Кои са най-големите компании, които фали...


Кандидат на Брекзит партията изтърси бис...


Възможно ли е да оцелееш от сблъсъка си ...


Ирландия настоява, че UK трябва да остан...


Може ли Джонсън легално да бъде отстране...


Много хазяи и работодатели започнаха веч...


Обичате ги или ги мразите: Как Ryanair с...


Halifax размаха най-големия възможен мор...


Оказва се, че достъпът до бърз интернет ...


Може и да не ви е до това, но: Сега е на...


Брекзит прогноза: Какво ще се случи межд...


Ако редовно пазарувате с безконтактна ка...


Ето какво ново измислиха за пристигналит...


Наслаждавайте се на последните безпробле...


Таблица-слънце: Pre-settled vs Settled S...


Краят на може би най-старата и успешна п...


Намирането на пари в UK или как може да ...


Забраняват някои от обичайните тарикатлъ...


Реалните гаранции за правата на граждани...


Разяснителната кампания „Подготви се за ...


Защо заплахите на Великобритания няма ка...


Радиореклама на Home Office за settled s...


Решиха да оставят поне по един банкомат ...


На сайта на британското социално министе...


Новата 5G мрежа е тук, ама пълният телеф...


Брекзит вотът изяде 2/3 от годишната миг...


Ако сте си сменяли паспорта това лято и ...


Година и пет месеца след пускането на са...


ООН алармира за тоталния шпионаж на живо...


В прав текст: Искате сделка със САЩ? При...


Джонсън допусна фатална грешка - обедини...


Време е да се обясни на хората, че най-с...


Home Office се забърка в нов расов сканд...


Проблемната ирландска граница пак блокир...


Нови усложнения: Защо не трябва да отлаг...


Новата паважна досада - електроскутерите...


Борис ни надъхва: „Великобритания ще ста...


Пак започнаха да говорят за австралийска...


Над 40% от британците няма да издържат п...


Хайде на шопинг в Stratford...


R.I.P: Как Брекзит причини странната смъ...


Корбиновата Великобритания се очертава к...


Още сватбарски обещания на Корбин - чети...


Нов предизборен бонбон от лейбъристите -...


Цък-язък: Плащане в грешна банкова сметк...


Абсолютен рекорд на кандидатстващите за ...


Оксфорд за първи път в историята си оста...


Средната задлъжнялост на британците по к...


Днес в общината Кърклийс, утре при теб: ...


Oт март догодина ще бъдат длъжни да дост...


8 неща, които вашата банка в UK никога н...


Отчет: UK автоиндустрията при no-deal Бр...


За вашия спор на масата: В кои държави н...


„Your bus terminates here”: Защо автобус...


Как можете да използвате услугата UKVCAS...


Британци отговарят: 5 автентични възклиц...


Проблемни вещи в личния ви багаж на борд...


До март 2020 продължаваме да пътуваме съ...


Кандидатстване за settled status при дец...


Какви са вашите алтернативни доказателст...


Пак удари часът на БГ книжката: Шофиране...


Таблица за основните разлики в settled s...


Горещата тема Settled Status - кой, кога...


Мобилното банкиране има своите правила з...


Нова вълна в британския crowdfunding - о...


Met Office официално прогнозират, че кли...


Малката полезна монета: 10 неща, които н...


Има нови центрове за безплатна помощ за ...


Три „В”-думи, придаващи специфичен брит...


Home Office: Как да кандидатстваме за se...


9 животни, чиито имена означават и самос...


Как да се ориентираме коя от 9-те типа к...


Превод, моля: Какво ви казват британците...


7 типа жилища, които съществуват във Вел...


Правило: Бъди нелоялен към доставчиците ...


Къде живееш ти - в „пилешката” или в „ка...


Банките постоянно ни уверяват, че е по-е...


Недоразумението Council Tax облагодетелс...


10 странни неща, които британците правят...


Коя ли е държавата, където почувствалите...


Кой колко слага на масата или една стати...


Най-големият ужас на британеца ли? Да му...


Доколко е легална в UK защитата, която в...


Как да започнем своя делови имейл в UK: ...


Дотук с банковата тайна в UK – HMRC осиг...


14 рядко глупави грешки в историята на б...


Общините доста успешно кърпят бюджет с н...


В UK вече се строят, не социални, а „дос...


Защо CCTV камерите в Лондон са безполезн...


9 неща, които кралските особи в UK не е ...


Купувайте си българска сол: До какво вод...


Следващият път кажете смело на велосипед...


10 топ експоната на Британския музей...


Кога детето ви може да отсъства по време...


Какво яде Великобритания? Истината за 10...


Етническият Лондон - картина в 4 цвята...


Национална карта на Лондон: Коя нация ко...


Без бради и дълъг престой в тоалетната -...


Откъде идват многото днешни „Circuses” (...


Как се сравнява наемането на квартира в ...


Мисия: „Поздрав по британски”...


Каква е вероятната възраст на плодовете,...


9 предупредителни знака, които можете да...


Размерът на стаите в британския дом дото...


Кой е най-старият град във Великобритани...


Крадец в дома ви: Докъде можете да стигн...


Искате да разберете британската данъчна ...


Как да различим коя сграда в Англия е „...


Сигналът за лош хазяин до местната общин...


29-ти март мина - кои са основните остав...


Какво е новото в новите правила за МОТ, ...


Ново от 1-ви април: Директна глоба до £1...


10 истини, които не можете да кажете на ...


Вече дори обикновените лекарства против ...


Кои са британските градове с най-младо и...


„Циничните” опаковки - новото тихо присъ...


От догодина на търговските обекти ще има...


Очи на четири: Можете ли да видите скрит...


Трите най-чести причини за отказ на плащ...


8-те нови популярни измами през 2018 г, ...


В България има адвокати, а в UK има Lawy...


Длъжни ли сте да работите, докато тече п...


От Experian се канят да вписват всяко (н...


Нов закон в UK: Авиокомпаниите да си вад...


Важно: Всичко за кандидатстването ни за ...


4 гледки в британския дом, които дивят ч...


Кои са линиите на лондонското метро с на...


Вероятността пак да има такси за роуминг...


Sunday Times: Най-добрият град за живот ...


Пощадиха медните монети, но войната срещ...


От 6 април влиза промяна, която ще облек...


Monzo, Atom, Revolut и Starling - всичко...


PayPal - най-популярният начин за разпла...


Вече няма да зависим от милостта на част...


Кратка бе потребителската радост в UK сл...


И докато цените на имотите падат, ипотек...


Една история с мъртъв охлюв и 6 други сл...


Британските хотели, пъбове и ресторанти ...


Банкнотите от £50 и монетите от 1p и 2p ...


Мобилната услуга в UK ще поскъпва от про...


10 особено ефектни въпроса, които можете...


Анкета на Daily Telegraph: 10-те най-лош...


Паркирането по улиците на UK ще става ощ...


Вече няма да могат да ви издават изравни...


На бас, че не знаете за този трик на Rya...


Кои сгазвания на закона ще имат дълготра...


Новата мода на HMRC спрямо наетите: „Пла...


Просяците ви мамят, те не са бездомни – ...


Най-накрая от Experian обясниха как точк...


В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Последният дизайн на враждебната градска...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


Как британската преса се къпе в уникален...


Важната подробност за търговията след Бр...


14-те най-важни събития, променили истор...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Защо последователното влизане и излизане...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


И точно когато си мислите, че сте видели...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


С какви думи си служат различните социал...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви