Какви ще са новите имиграционни критерии на UK при no-deal, ли? - Абсурдни.

   

14.01.2019 г.

 

 

На 19-ти декември британското правителство публикува дългоочакваната Бяла книга за имиграцията (Immigration White Paper), в която са изложени идеите му за бъдещата имиграционна политика спрямо гражданите от и извън ЕС. Новата система не предвижда числени квоти за броя на работниците от ЕС, но ... добрите новини се изчерпват дотук. Казано в прав текст, условията за идване във Великобритания граничат с абсурда. Тази политика ще се прилага за пристигащите след изтичането на транзитния период (от 1-ви януари 2021 г.) или ако Великобритания излезе от ЕС без сделка и няма транзитен период – за пристигащите след 29-ти март 2019 г. Политиката няма да бъде прилагана спрямо тези граждани на ЕС единствено ако Великобритания напусне ЕС със сделка и по време на транзитния период, двете страни предоговорят имиграционната си политика една спрямо друга, при което ще има допълнителни преференциални условия за гражданите на ЕС. Логиката на новата система е изравняване на изискванията за гражданите на ЕС и гражданите от извън ЕС, като изискванията за гражданите от извън ЕС бъдат леко занижени.

 

Работа като наето лице след Брекзит - такса след такса, максимум 12 месеца, „нискорискова държава”, без помощи, без NHS

 

При наетите лица ще има две схеми, по които ще може да се идва във Великобритания - схема за висококвалифицирани работници и схема за временно пребиваващи работници с всякакви умения (високо- и нискоквалифицирани). И при двете схеми няма да има квота за броя на идващите. И в двата случая ще се премахне т.нар. Resident Labour Market Test (RLMT), който досега се прилагаше за гражданите на страни от извън ЕС. По негова сила, британските работодатели бяха задължени да рекламират свободните си работни позиции във Великобритания в продължение на 4 седмици. Чак след това, те имаха право да ги рекламират извън Великобритания.

 

Схемата за висококвалифицирани работници

• За висококвалифицирани вече ще се считат и хората със средно и полувисше образование. Досега за висококвалифицирани се считаха само хората с висше образование.

• В момента, за тези имигранти от извън ЕС се изисква да бъдат „спонсорирани” от британски работодател, което означава, че работодателят трябва да подкрепи кандидатурата им за виза и да им плаща заплата от минимум £30 000 на година. Правителството все още не е решило дали да запази изискването за заплата от £30 000 на година или да го премахне. Премахването е по-вероятният сценарий, тъй като в парламента няма мнозинство за запазването на това изискване.

• От работодателите, спонсориращи имигранти-работници, ще се изисква да плащат такса за това, че се възползват от имигрантски труд (по настоящата тарифа, £1000 на година на работник).

• Всеки имигрант, идващ по тази схема, ще трябва да плаща такса за виза (£464 или £610 за 3-годишна виза, в зависимост от това дали имигрантът работи в сфера, в която има дефицит на кадри във Великобритания) и такса за здравеопазване (£400 на година).

• При всички положения, висококвалифицираните имигранти, които са с професии, в които има недостиг на кадри във Великобритания, няма да са обект на изискването за £30 000 годишна заплата.

• Имигрантите от „нискорискови държави” ще могат да влизат като посетители в страната и да си търсят висококвалифицирана работа. Списъкът с нискорискови държави все още не е съставен и не е ясно дали България е в него.

• Системата за спонсорство за работодатели ще бъде реформирана, така че да е по-малко бюрократична и по-бърза.

• Висококвалифицираните кадри в сферата на науката ще са изключение от изискванията за спонсорство.

 

Схемата за нискоквалифицирани работници

• Схемата ще е отворена само в продължение на няколко години след Брекзит.

• По нея, ще могат да идват работници с всякакви умения (нискоквалифицирани и висококвалифицирани), но тя най-вече ще се използва от нискоквалифицирани работници.

• По нея, нискоквалифицираните работници ще могат да идват да работят във Великобритания за максимум 12 месеца.

• За това, те ще трябва преди да дойдат, да кандидатстват за виза онлайн и да платят такса за тази виза (цената не е все още определена).

• Схемата ще е отворена само за работници от „нискорискови държави”.

• Имигрантите по тази схема няма да имат право да ползват NHS (единствено ще имат право да ползват спешна помощ), няма да могат да вземат помощи и да водят деца или роднини.

• Освен тази схема, ще има и специализирана схема за сезонни работници в селското стопанство, която ще бъде тествана през 2019 г. При нея ще се изисква от работодателите да плащат по-висока почасова надница, отколкото е минималната за страната.

 

Работа като самонаето лице след Брекзит - чао на всеки, който не е (почти) Нобелов лауреат

 

• Гражданите на ЕС и от извън ЕС ще имат право да създават бизнеси във Великобритания единствено ако се класират за Tier 1 (Exceptional Talent) Visa, която може да се прилага за фрилансъри, или Tier 1 (Entrepreneur) Visa.

• Tier 1 (Exceptional Talent) Visa е за висококвалифицирани хора с изключителни постижения в сферата на изкуството, културата, науката, техниката и дигиталните технологии. Тяхната кандидатура за виза трябва да е подкрепена от някоя от следните организации: Arts Council England (за изкуство и култура), British Academy (за социални науки), Royal Academy of Engineering (за техника), Royal Society (за естествени науки и медицина) и Tech Nation (за дигитални технологии).

• Tier 1 (Graduate Entrepreneur) Visa е за хора с оригинални бизнес идеи. Тяхната кандидатура за виза трябва да е подкрепена от британски университет или от големи британски бизнеси.

• Tier 1 (Entrepreneur) Visa е за хора с всякакви бизнес идеи, но за да кандидатстват за нея, те трябва да имат минимум £50 000 капитал.

• Хората, които са на хартия самонаети, но реално работят за определена компания, като например, адвокати, ще трябва да отговарят на условията на схемата за висококвалифицирани работници.

 

Следване във Великобритания след Брекзит - само с парите на мама и тате (и то много пари)

 

• Студентските заеми за гражданите на ЕС се премахват и таксите за обучение се изравняват с тези за гражданите от извън ЕС (които варират от £10 000 до £38 000 на година, като средната стойност е около £15 000 на година).

• Студентите ще трябва да кандидатстват за студентска виза (Tier 4) и да платят такса за кандидатстване от £348.

• При кандидатстването за виза ще се изисква доказателство, че студентът може да покрие таксите си за обучение за периода на курса си, както и разходите си за живот.

• Други изисквания ще са доказателство за владеене на английски (В2 или по-високо) и безусловна оферта за място в британски университет.

• Студентите ще имат право да работят във Великобритания до 20 часа на седмица по време на семестрите и на пълно работно време по време на ваканциите.

• След завършването на своя курс, студентите, придобили бакалавърска, магистърска или докторска степен, ще имат право да останат във Великобритания 6 месеца, през което време ще могат да си търсят висококвалифицирана работа и да кандидатстват за виза за висококвалифицирани работници. Досега, студентите от извън ЕС, придобили бакалавърска степен, имаха право да останат във Великобритания с цел търсене на работа за период от 4 месеца.

 

Водене на членове от семейството във Великобритания след Брекзит - приготви се да спонсорираш Home Office с хиляди и хиляди   

 

• Условията за водене на членове на семейството във Великобритания за граждани на ЕС се изравняват с тези за гражданите от извън ЕС.

• Най-важното условие е, че гражданинът на ЕС, който иска доведе член на семейството си във Великобритания трябва да докаже доходи от минимум £18 600 на година. Ако гражданинът на ЕС иска да доведе партньора и детето си, той ще трябва да докаже доходи от £22 400 на година. При партньор и две деца, сумата се увеличава до £24 800 на година. Таксата за кандидатстване за виза като член от семейството е £1523 на човек, т.е. за партньор и дете, сумата, която ще трябва да се заплати е £3046.

• Ако членът от семейството, който ще идва във Великобритания, се нуждае от грижи от възрастен, таксата за кандидатстване е £3250.

• Партньорите на граждани на ЕС ще трябва да докажат, че знаят английски на ниво минимум А1. Тестът по английски не е необходим за деца или възрастни хора над 65 години.

 

Посещаване на роднини във Великобритания след Брекзит - дотук с гледането на деца от баба и дядо

 

• Вашите роднини ще могат да ви посещават след Брекзит, като ще имат право да останат при вас максимум 6 месеца.

 

Пресичане на границата след Брекзит (важи за всички групи граждани на ЕС) - електронни удостоверения, разпити защо идваш тук

 

• Гражданите на ЕС със settled status или pre-settled status ще могат да минават границата на Великобритания с документ за идентичност и удостоверението им за settled или pre-settled status.

• Гражданите на ЕС, които идват във Великобритания с цел посещение (туризъм или на гости при роднини или приятели), не трябва да кандидатстват за виза, но ще трябва да кандидатстват онлайн за Electronic Travel Authorisation (ETA) Permit, преди да пътуват. Проверката дали тези граждани на ЕС имат подобно разрешително ще става от авиокомпаниите, преди да качат пътниците за Великобритания, т.е. в държавата, от която идва полетът. Освен това, на границата, тези граждани на ЕС може да бъдат разпитвани за целта на тяхното посещение. След като я обяснят, паспортът им ще бъде подпечатван и печатът ще показва позволеният им престой във Великобритания (6 месеца).

• Гражданите на ЕС с визи, получени след Брекзит, не трябва да кандидатстват за допълнителна виза или Electronic Travel Authorisation Permit, за влизат във Великобритания.

• Като цяло, всички граждани на ЕС вече няма да могат да пътуват с лична карта, а само с паспорт. Гражданите на ЕС със settled и pre-settled status ще могат да продължат да пътуват с лични карти до 2025 г., но след това има вероятност да не могат да го правят повече. Останалите граждани на ЕС няма да могат да пътуват с лични карти след изтичането на транзитния период (след 31.12.2020 г.) или ако няма транзитен период – след 29-ти март 2019 г. Причината за това е, че според британското правителство, личните карти не били достатъчно сигурни.

• В общия случай, гражданите на ЕС ще могат да използват електронните бариери за проверка на паспортите им и другите им документи за пътуване (удостоверения за settled и pre-settled status, ЕТА Permits или визи).

 

Източник: publishing.service.gov.uk

 

_________________________________________

#имиграция #Брекзит #бъдеща имиграционна система #Home Office #план


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Да ви представим проекта „Наденица на Се...


Потно лято: В UK се проведе най-големият...


Новата паважна досада - електроскутерите...


Борис ни надъхва: „Великобритания ще ста...


Пак започнаха да говорят за австралийска...


Пламенна Брекзит баба гърми в Европарлам...


От 1-ви юли за да смените мобилния ви оп...


Главоломно нараства джебчийството из мет...


Над 40% от британците няма да издържат п...


Как новият UK премиер ще затъне в перфек...


Джонсън срещу Хънт: Най-безсмисленият дв...


Какво ще се случи ако Борис Джонсън не п...


И понеже не обичаме да се минаваме: Как ...


Хайде на шопинг в Stratford...


R.I.P: Как Брекзит причини странната смъ...


Корбиновата Великобритания се очертава к...


Още сватбарски обещания на Корбин - чети...


Нов предизборен бонбон от лейбъристите -...


Цък-язък: Плащане в грешна банкова сметк...


Абсолютен рекорд на кандидатстващите за ...


Оксфорд за първи път в историята си оста...


Средната задлъжнялост на британците по к...


До 3 години ще отпадне досадното вадене ...


Какво става с тази автоиндустрия? И Ford...


Днес в общината Кърклийс, утре при теб: ...


Oт март догодина ще бъдат длъжни да дост...


8 неща, които вашата банка в UK никога н...


Отчет: UK автоиндустрията при no-deal Бр...


Тласъкът от ниския паунд за туризма в UK...


Повече няма да ви звънят и пишат смс-и о...


Royal Mail инсталира нови 1400 кутии за ...


Шведският посланик в UK лично яхна автоб...


Лошо: Парламентът не може да спре no-dea...


За вашия спор на масата: В кои държави н...


Тереза Мей беше унищожена от Брекзит. Съ...


„Your bus terminates here”: Защо автобус...


Забрана от 1-ви юни за редица грабителск...


Скъпи екоактивисти, защо протестирате в ...


Евроизбори 2019: Отрезвяващият шамар на ...


Ето ви още един повод да не обсъждате па...


Да ви представим новия министър по отбра...


Про-Брекзит партията DUP го удари на онл...


McDonald’s пуснаха пилешки хапки McThugg...


Социологическа паника: Торите могат да п...


Планират хората над 50 г. да плащат по о...


„Брекзит е фантастичен” - изпадна в екст...


Мей уби Брекзит и шансовете на торите, к...


Бе направен важен съдебен пробив по иска...


Ще махат решетките на прозорците в затво...


От април - по £400 по-малко пари на годи...


Как можете да използвате услугата UKVCAS...


И този урок не го научи: Странните опити...


Април дойде, а заедно с него - и най-рад...


Британци отговарят: 5 автентични възклиц...


7 нови закона в UK, които влязоха в сила...


Как най-устатите брекзитъри завзеха наци...


Годината е толкова лоша, че TfL решиха д...


Проблемни вещи в личния ви багаж на борд...


Законово ще охладят поголовното раздаван...


Идва месецът, когато се купуват най-евти...


До март 2020 продължаваме да пътуваме съ...


Пълна пътна карта на Брекзит: Накъде, ка...


Отсрочката за Брекзит - как ще се случи ...


TfL са на минус £200 млн. през 2018, но ...


Винаги към по-скъпото: До 5 години, газо...


Кандидатстване за settled status при дец...


Скокчето на паунда - какво вещае то за в...


Тъй рече Барние: Брекзит вече изтърва вс...


UK, дами и господа: Сметките за ток уж щ...


Новото омекване на Мей за Брекзит е поре...


Брекзит 2019: Тереза Мей даде напътствия...


Британският транспортен министър обявен ...


Какви са вашите алтернативни доказателст...


Двете партии започнаха да се разцепват, ...


Пак удари часът на БГ книжката: Шофиране...


Правителството и парламентът напълно се ...


Таблица за основните разлики в settled s...


Горещата тема Settled Status - кой, кога...


Как се губят избори: И докато Корбин дре...


Новата „швейцарска идея”: Как толкова го...


След това, което стана в парламента й, В...


Не се паникьосвайте излишно, но ето какв...


Брекзит диша във врата на Лондон, но Сад...


Мобилното банкиране има своите правила з...


Всичко сбъркано в политическата коректно...


Как Брюксел тактически подхлъзна Лондон ...


Брекзит без сделка доближава UK опасно б...


Да си кажем истината - разводът между ЕС...


eBay 2018 в цифри: Какво най-често се ку...


7 факта за рамката на вашите финанси в U...


Юнкер предупреди Тереза Мей, че ЕС го е ...


Глобално: През декември Норвегия отряза ...


И отляво и отдясно все повече започват д...


Хората с Mastercard вече ще имат защита ...


£400 в повече: От това лято - край на бе...


Психо UK: Продават „No-deal Brexit Box” ...


Борис Джонсън с перфектна „Брекзит” арг...


Какво е бъдещето ви като шофьор на дизел...


Подкрепата за Remain вече стигна такива ...


От Home Office подканиха да пробваме нов...


ЕС отписа крайната дата на Брекзит и зая...


Какви ще са новите имиграционни критерии...


Можем ли да резервираме отсега самолетни...


Неспасяемо: Статистиката за имиграцията ...


Нова вълна в британския crowdfunding - о...


Трафик репетиция за no-deal Брекзит бе о...


Относно един „почти” легален трик, който...


От зор да си попълни щата, UK армията се...


От януари вече можете да резервирате час...


От април 2019 иде голямото наказание за ...


Прекалено възпитаният тон - една от 6-те...


Решено: „Таксата лоялност” на доставчици...


Бодряшки клип на Home Office за Settled ...


Садик Кан недоволства, че в „лошите” спи...


Пак ще вдигат Council Tax в Лондон - сег...


Как полицията на Лондон си загуби 2 годи...


Ето защо трябва да забраните на вашия те...


До какво ли отчаяние са стигнали хората ...


Бързай бавно в Barking and Dagenham: Къд...


Откриха фекална бактерия в газираната во...


Хоросанът в част от новото строителство ...


Обяснено от Уилиям Хейг: Ако парламентът...


От 2019 г. Oyster картата вече ще покрив...


Ако си купувате жилище в Лондон има 66% ...


Британците наистина не знаят що е то кри...


Има една UK компания, която никога не е ...


Виден дарител на консерваторите се оказа...


Защо когато ваш близък почине в UK наста...


Met Office официално прогнозират, че кли...


Ще отказват народа в UK от ядене на наде...


Поредна иновация на Глобалната Британия ...


Индия „оползотвори” £1 млрд. хуманитарна...


Земеделският сектор, който най ще си го ...


Спасиха достъпа ни до парите в брой от у...


Малката полезна монета: 10 неща, които н...


Милионерите масово напускат Острова, дес...


Една принудителна поука от последния фал...


EE и Virgin Media отнесоха солидна глоба...


Пак стачка: Да се запознаем с „лошите” р...


Има нови центрове за безплатна помощ за ...


Натиснаха за това женомразството да бъде...


„Враждебната” за имигранти от ЕС среда т...


Вдигнаха мерника на измислените такси, к...


Вечният страх на хората с увреждания в U...


Три „В”-думи, придаващи специфичен брит...


Брекзит? Какъв Брекзит?: Сватбарският Bu...


Нова монета от 50р щяла да празнува Брек...


Какви инструктажи получават операторите ...


Home Office: Как да кандидатстваме за se...


Най-накрая решиха да поощрят изрядните н...


Нов сайт автоматично ви превключва на на...


Великобритания - най-големият консуматор...


Кои са любимите на джебчиите линии на ло...


Ако обичате овесените закуски на Quaker ...


Имаше една сесия на ЕП, посетена от всич...


Можете да задържите намерената на улицат...


Ако пострадате при инцидент с нож в Лонд...


От догодина ще правят автоматична заверк...


9 животни, чиито имена означават и самос...


Хората напускат Лондон заради жилищните ...


Как да се ориентираме коя от 9-те типа к...


Превод, моля: Какво ви казват британците...


Ефектът от no-deal Брекзит ще е равен на...


Дестинация - Дарби: В кои британски гра...


Брекзит щял да даде още един коз на брит...


7 типа жилища, които съществуват във Вел...


Правило: Бъди нелоялен към доставчиците ...


Коментар: Саморазрушителното невежество ...


Къде живееш ти - в „пилешката” или в „ка...


Банките вече ще ви връщат парите, дори к...


След скандала с 4-те млн. ужилени от моб...


Като не ни щат, да идват индийците: Прик...


Дискриминация в действие: Кога ще видим ...


Когато компаниите в UK ви тикат към отка...


Нова законова поправка ще забрани да се ...


За първи път в UK закъсалите с битови см...


Банките постоянно ни уверяват, че е по-е...


Недоразумението Council Tax облагодетелс...


10 странни неща, които британците правят...


Коя ли е държавата, където почувствалите...


Кой колко слага на масата или една стати...


Не е само в България: Тукашните „low-fat...


Ново NHS приложение ви казва дали изписа...


Къде стои Великобритания по приходи от д...


Кашон-мания: Днес всяка втора онлайн пок...


Най-големият ужас на британеца ли? Да му...


Две нови карти: Брекзит не само раздели ...


Енергийните доставчици усилено се опитва...


В британския сандвич, британски е само х...


Доколко е легална в UK защитата, която в...


Намаляват продажбите на картофи в UK зар...


Купете си бурканче мед и не занимавайте ...


Истината не е в Лондон, а около Лондон: ...


Принуждават доставчиците на телеком услу...


А може би всичко днес се дължи на и това...


Само в Англия разводът е превърнат в дож...


На какво се дължи рекордната престъпност...


Британският съд затегна причините за раз...


Една от новите мишени на HMRC - хората, ...


Всички в кошарата: Universal Credit ще з...


Как да започнем своя делови имейл в UK: ...


Дотук с банковата тайна в UK – HMRC осиг...


14 рядко глупави грешки в историята на б...


Общините доста успешно кърпят бюджет с н...


Последна статистика: Банките в UK затвар...


В UK вече се строят, не социални, а „дос...


Защо CCTV камерите в Лондон са безполезн...


9 неща, които кралските особи в UK не е ...


Купувайте си българска сол: До какво вод...


Следващият път кажете смело на велосипед...


Важно: Готвят масово данъчно категоризир...


10 топ експоната на Британския музей...


Кога детето ви може да отсъства по време...


Само за 2 години UK се превърна от стран...


Кои са професиите, които надуват автозас...


Какво яде Великобритания? Истината за 10...


Етническият Лондон - картина в 4 цвята...


Национална карта на Лондон: Коя нация ко...


Без бради и дълъг престой в тоалетната -...


Откъде идват многото днешни „Circuses” (...


Как се сравнява наемането на квартира в ...


Мисия: „Поздрав по британски”...


Каква е вероятната възраст на плодовете,...


9 предупредителни знака, които можете да...


Размерът на стаите в британския дом дото...


Кой е най-старият град във Великобритани...


Крадец в дома ви: Докъде можете да стигн...


Искате да разберете британската данъчна ...


Как да различим коя сграда в Англия е „...


Сигналът за лош хазяин до местната общин...


29-ти март мина - кои са основните остав...


Какво е новото в новите правила за МОТ, ...


Ново от 1-ви април: Директна глоба до £1...


10 истини, които не можете да кажете на ...


Вече дори обикновените лекарства против ...


Кои са британските градове с най-младо и...


„Циничните” опаковки - новото тихо присъ...


От догодина на търговските обекти ще има...


Очи на четири: Можете ли да видите скрит...


Трите най-чести причини за отказ на плащ...


8-те нови популярни измами през 2018 г, ...


В България има адвокати, а в UK има Lawy...


Длъжни ли сте да работите, докато тече п...


От Experian се канят да вписват всяко (н...


Нов закон в UK: Авиокомпаниите да си вад...


Важно: Всичко за кандидатстването ни за ...


4 гледки в британския дом, които дивят ч...


Кои са линиите на лондонското метро с на...


Вероятността пак да има такси за роуминг...


Sunday Times: Най-добрият град за живот ...


Пощадиха медните монети, но войната срещ...


От 6 април влиза промяна, която ще облек...


Monzo, Atom, Revolut и Starling - всичко...


PayPal - най-популярният начин за разпла...


Вече няма да зависим от милостта на част...


Кратка бе потребителската радост в UK сл...


И докато цените на имотите падат, ипотек...


Една история с мъртъв охлюв и 6 други сл...


Британските хотели, пъбове и ресторанти ...


Банкнотите от £50 и монетите от 1p и 2p ...


Мобилната услуга в UK ще поскъпва от про...


10 особено ефектни въпроса, които можете...


Анкета на Daily Telegraph: 10-те най-лош...


Паркирането по улиците на UK ще става ощ...


Вече няма да могат да ви издават изравни...


На бас, че не знаете за този трик на Rya...


Кои сгазвания на закона ще имат дълготра...


Новата мода на HMRC спрямо наетите: „Пла...


Просяците ви мамят, те не са бездомни – ...


Най-накрая от Experian обясниха как точк...


В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Последният дизайн на враждебната градска...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


Как британската преса се къпе в уникален...


Важната подробност за търговията след Бр...


14-те най-важни събития, променили истор...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Защо последователното влизане и излизане...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


И точно когато си мислите, че сте видели...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


С какви думи си служат различните социал...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


Къде се намира най-старият действащ мост...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


Когато имигранти просят на Запад е сканд...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви