Поне една добра новина от Брекзит: Спаси ни временно от готвения данъчен кошмар в UK

   

06.05.2018 г.

 

 

През 2015 г. бившият финансов министър на страната, Джордж Озбърн, обяви реформа в данъчните декларации за самонаетите (Self-Assessment Tax Returns), която трябваше изцяло да влезе в сила до 2020 г. Новата реформа бе наречена „Making Tax Digital” (Да направим данъците дигитални), за да се прокара идеята, че уж всичко ще стане по-лесно. Само че истинската й цел бе да се въведат тримесечни, вместо годишни данъчни отчети, за почти всички самонаети (self-employed) лица и Ltd компании. За самонаетите и компаниите, регистрирани по VAT, се предвиждаше подаване на цели 9 данъчни декларации на година (4 за VAT + 4 за останалите данъци + 1 финална декларация за годината).

 

Добрата новина е, че HMRC отлага въвеждането на повечето от предвижданите промени за неопределено време поради многото трудности, които очакват данъчното министерство покрай Брекзит – най-вече подготовката за излизането от митническия съюз, вследствие на което HMRC ще се занимава със събирането на мита по границите. Това стана ясно от имейл, който HMRC разпрати до счетоводителите през тази седмица. Според данъчните, срокът за пълното въвеждане на новата система до 2020 г. бил „твърде амбициозен” и било нужно ресурсите на министерството да бъдат пренасочени към справянето с ефекта от Брекзит.

 

Какво предвиждаше реформата „Making Tax Digital”?

 

• Ако оборотът ви като самонаето лице (Ltd или едноличен търговец) беше над прага, при който се прилага ДДС - £85 000 на година, новата система щеше да започне да се прилага за вас от април 2018 г. Тоест, наред с VAT, за който понастоящем трябва да се отчитате на всеки три месеца, щяха да се въведат и тримесечни отчети за всички останали данъци.

• Ако оборотът ви бе под този праг, но над £10 000 на година, новата система с тримесечните отчети щеше ви застигне от април 2019 г.

• Ако оборотът ви бе под £10 000 на година, вие нямаше да бъдете засегнати от новата система, но щяхте да имате право да участвате в нея, ако имахте желание.

• Нямаше да бъдат засегнати хора, които работят едновременно като наети и самонаети лица, като основният им доход идва от дейността им като наети лица и доходът им като самонаети е не повече от £10 000 на година.

• По новата система, данъчното приключване на годината щеше да се прави в течение на съответната данъчна година. Например, през 2020, щеше се приключва текущата 2019/2020 данъчна година, а не предходната данъчна година от 6-ти април 2018 г. до 6-ти април 2019 г.

• За хората с немного сложни данъчни отчети се предвиждаше въвеждането на т.нар. simple assessments – предварително попълнени от HMRC данъчни декларации, които ви се предоставят онлайн и вие единствено трябва да проверите дали направените от HMRC изчисления са верни.

• За хората, регистрирани по VAT, наред с тримесечните отчети, които вече са в сила, от април 2019 г. се предвиждаше въвеждане на онлайн акаунт за плащане на VAT, който позволява на HMRC постоянно да ви наблюдава.

 

Долният праг от £10 000 на година бе нарочно направен нисък, за да може новата реформа да хване максимално много хора. Сумата от £10 000, е под необлагаемия минимум за данъка върху доходите (сумата, която всеки може да печели преди да му бъде наложен данък, която от април 2018 г. стана £11 850).

 

Как щеше да изглежда данъчният календар на самонаетите лица, които щяха да бъдат засегнати от реформата от април 2019 г.

(тези с оборот между £10 000 и £85 000)

 

По-долу показваме как щеше да изглежда календар за приключването на данъчна година 2019/2020 за бизнесите, които ще бъдат засегнати от промените от 6 април 2019 г.

 

В таблицата по-долу са посочени дати за 2019/2020 г., защото от април 2019 до април 2020 се пада данъчната  година, в която хем ще приключва предходната данъчна година 2018/2019 (срокът за това приключване е 31 януари 2020), като междувременно се въвежда тримесечният текущ отчет, който е за 2019/2020:

 

Дата

Данъчно събитие

5-ти юли 2019

Първото тримесечие на данъчната година 2019/2020 приключва

31-ви юли 2019

Краен срок за второто плащане на данъци за 2018/2019

5-ти август 2019

Подаване на данъчна декларация за първото тримесечие на 2019/2020

5-ти октомври 2019

Второто тримесечие на данъчната година 2019/2020 приключва

5-ти ноември 2019

Подаване на данъчна декларация за второто тримесечие на 2019/2020

5-ти януари 2020

Третото тримесечие на данъчната година 2019/2020 приключва

31-ви януари 2020

Подаване на годишната данъчна декларация за данъчната  2018/2019 г. и плащане на всички останали данъчни задължения за нея.

31-ви януари 2020

Краен срок за първото плащане на данъци за 2019/2020

5-ти февруари 2020

Подаване на данъчна декларация за третото тримесечие на 2019/2020

5-ти април 2020

Четвъртото тримесечие на данъчната година 2019/2020 приключва

6-ти април 2020

Започва данъчната година 2020/2021.

5-ти май 2020

Подаване на данъчна декларация за четвърто тримесечие на 2019/2020.

31-ви юли 2020

Краен срок за второто плащане на данъци за 2019/2020

31-ви януари 2021

Подаване на финална годишна данъчна декларация за 2019/2020 и финално плащане на всички неизчистени задължения за тази година, ако има такива.

 

Щеше ли да има плащане на данъци 4 пъти в годината?

 

Правителството нямаше намерение да прави промяна в сроковете за плащането на данъци и те остават както досега - 31 юли и 31 януари.

Разликата бе, че щеше да има допълнителни срокове за подаване на данъчни декларации.  Плащането на данъци на всеки три месеца щеше да е опция, но нямаше да е задължително. Разбира се, в някакъв момент, когато правителството реши отново да възобнови усилията си по налагането на реформата „Making Tax Digital”, това може да се промени и да се вземе решение, че данъци ще се плащат 4 пъти в годината.

 

Колко данъчни декларации щяха да се подават на година?

 

За нерегистрираните по VAT самонаети лица (т.е. тези с оборот между £10 000 и £85 000), данъчните декларации на година щяха да бъдат 5 (4 за всяко от тримесечията на данъчната година + един финален отчет през януари на следващата година).

За регистрираните по VAT самонаети лица (тези с оборот над £85 000), щеше да има 9 отчета на година (4 отчета за VAT, които и в момента ги има, 4 отчета за останалите данъци с различен срок от тези за VAT и един финален отчет).

 

Какво от реформата „Making Tax Digital” все пак ще бъде приложено?

 

Като цяло остават най-малко неприятните аспекти от реформата:

• Вече се въведе т.нар. Personal Tax Account на сайта на HMRC, в който всеки може да влезе с идентификационния си номер и паролата си за достъп на сайта – той се намира на адрес: tax.service.gov.uk/account. На него всеки може да провери в реално време вече направените от него плащания по данъци и осигуровки за предходни данъчни години, колко години осигурителен стаж има натрупан за пенсия и др.

• Постепенно към този акаунт ще се добавя информация за приходи от лихви по спестявания и дивиденти. Това трябваше да стане от тази година, но сега се отлага най-вероятно до 2020 г.

• За самонаетите лица, регистрирани по VAT, остава изискването да подават декларациите си за VAT посредством новия онлайн акаунт, който ще се въведе специално за тях и ще позволява на HMRC да следи по-изкъсо плащанията от тях. В момента той се тества и се очаква да се въведе за всички от април 2019 г. За останалите данъци, които тази група самонаети лица плащат, за момента няма да се въвеждат тримесечни отчети. Според експерти, новият онлайн акаунт за VAT ще създаде проблеми за някои малки бизнеси, които са свикнали с подаването на декларациите си на хартия или пък оперират в райони, където интернет връзката е слаба (като например, фермерите).

 

Възможно ли е отлагането на въвеждането на системата „Making Tax Digital”

 

• Британски счетоводители алармираха, че въвеждането на част от промените от реформата „Making Tax Digital” ще направи данъчната система на страната на пълен миш-маш, защото някои операции ще могат да се правят автоматично по интернет, а други ще трябва да се правят ръчно. Това ще причини объркване у данъкоплатците, които вече няма да знаят кое откъде става.

• Според други счетоводители обаче бавният подход към промените е правилният, защото системата за Self-Assessment вече е в действие от 20 години и е отнело изключително много време, докато проблемите с нея постепенно са били елиминирани. Освен това, постепенното въвеждане на промени ще избегне очаквания блокаж на телефонните линии на HMRC, които не могат да се справят дори с настоящата си натовареност.

• Въвеждането на simple assessments, предварително попълнените данъчни декларации, които изискват единствено потвърждение от данъкоплатците за верността на изчисленията на HMRC се смята за грешка, тъй като подобна система вече е била въведена във Франция и е довела до прекомерно много грешки.

 

Източник: telegraph.co.uk

 

_____________________________________

#Брекзит #данъци #реформа #данъчна система #Великобритания #данъчни декларации #отчети #VAT


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Брекзит: Край на фантазиите...


EE и Virgin Media отнесоха солидна глоба...


Ако ще си правите хотелска резервация в ...


Повечето британци искат компромис по Бре...


Последният бюджет на UK - малко лейкопла...


Дума на 2018: От тази година нататък шун...


Шестте най-големи грешни стъпки досега н...


Пак стачка: Да се запознаем с „лошите” р...


Има нови центрове за безплатна помощ за ...


Натиснаха за това женомразството да бъде...


„Враждебната” за имигранти от ЕС среда т...


Вдигнаха мерника на измислените такси, к...


Вечният страх на хората с увреждания в U...


Три „В”-думи, придаващи специфичен брит...


Брекзит? Какъв Брекзит?: Сватбарският Bu...


Нова монета от 50р щяла да празнува Брек...


Какви инструктажи получават операторите ...


Home Office: Как да кандидатстваме за se...


Най-накрая решиха да поощрят изрядните н...


Нов сайт автоматично ви превключва на на...


Великобритания - най-големият консуматор...


Кои са любимите на джебчиите линии на ло...


Всичко за новите правила на Wizz Air отн...


Ако обичате овесените закуски на Quaker ...


Имаше една сесия на ЕП, посетена от всич...


Предколедна мисия: Sainsbury's пуснаха п...


И въпреки целия този хаос, нови парламен...


Можете да задържите намерената на улицат...


Четири ключови държави в Брекзит прегово...


Ако пострадате при инцидент с нож в Лонд...


От догодина ще правят автоматична заверк...


След големия митинг в Лондон вече има ра...


И на това му се видя краят: Само в 2 дър...


9 животни, чиито имена означават и самос...


Познайте коя е най-честата причина за от...


А междувременно NHS ще бори самотата на ...


Да не вземете да се изненадате: Идат по-...


Хората напускат Лондон заради жилищните ...


Писмо от Home Office окончателно изясни ...


Как да се ориентираме коя от 9-те типа к...


Превод, моля: Какво ви казват британците...


При no-deal Брекзит, цигарените опаковки...


Нов паник-проект: Превръщат магистрала в...


Daily Mail: Разследвайте частните „парки...


В навечерието на капитулацията на Тереза...


Ефектът от no-deal Брекзит ще е равен на...


Широко рекламираната реформа Universal C...


Правителството започва да брои калориите...


Нов октомврийски гостенин в дома ви - ло...


Дестинация - Дарби: В кои британски гра...


„Как да проституираме безопасно” - съвет...


Любопитният случай с намаляващите банкно...


Общините ще борят безредиците си след Бр...


Пореден кралски търтей: £2 млн. държавни...


10 важни неща за имиграционната политика...


Брекзит щял да даде още един коз на брит...


Математиката на червения автобус: Изчисл...


Tesco официално даде старта на новия биз...


7 типа жилища, които съществуват във Вел...


Правило: Бъди нелоялен към доставчиците ...


Коментар: Саморазрушителното невежество ...


От 1 октомври UK полицията вече не се за...


Къде живееш ти - в „пилешката” или в „ка...


Банките вече ще ви връщат парите, дори к...


След скандала с 4-те млн. ужилени от моб...


Като не ни щат, да идват индийците: Прик...


Дискриминация в действие: Кога ще видим ...


Един стрес по-малко: No-deal Брекзит май...


Когато компаниите в UK ви тикат към отка...


Биха официална тревога и за още една Бре...


Нова законова поправка ще забрани да се ...


За първи път в UK закъсалите с битови см...


Банките постоянно ни уверяват, че е по-е...


Недоразумението Council Tax облагодетелс...


В Лондон остана само едно жилище на цена...


10 странни неща, които британците правят...


Коя ли е държавата, където почувствалите...


4 млн. ужилени: Ако сте на телефон от EE...


Кой колко слага на масата или една стати...


Ягуарът не ще да скача: Jaguar и Land Ro...


Какви инвестиции е направил ЕС във вашия...


Не е само в България: Тукашните „low-fat...


Шега няма: Пред Брекзит-а останаха 2 изб...


Ново NHS приложение ви казва дали изписа...


Къде стои Великобритания по приходи от д...


Кашон-мания: Днес всяка втора онлайн пок...


Едно от малкото планирани облекчения за ...


Честито: Официално иде краят на две дежу...


Пътувайте, бре: TfL ще строи квартири за...


Най-големият ужас на британеца ли? Да му...


Купувайте месото цяло: По супермаркетите...


„Портмонета на колела”: Ще вдигат данъка...


Две нови карти: Брекзит не само раздели ...


Ново: Ще тестват зрението на шофорите по...


Забраняват движението на дизелови и бенз...


Енергийните доставчици усилено се опитва...


В британския сандвич, британски е само х...


Линията Crossrail няма да огрее живота н...


Доста голяма глътка въздух за замрелия п...


GP-тата във Великобритания получават пар...


Британският бизнес повече не може да чак...


Доколко е легална в UK защитата, която в...


Намаляват продажбите на картофи в UK зар...


Купете си бурканче мед и не занимавайте ...


Истината не е в Лондон, а около Лондон: ...


Дигитализирана неволя: Бездомните в UK щ...


4+1 конника на апокалипсиса препускат къ...


Догодина найлоновата торбичка става по 1...


Популярното във Великобритания кокосово ...


Отпускат £100 млн. за борба с бездомност...


В кои райони на Лондон е най-рисковано д...


Няма край на постоянното бърникане на Ry...


История: Днешната банковата измама в UK ...


По новите критерии, кандидат-студентите ...


Велики: Как се залага камера-капан в Лон...


Принуждават доставчиците на телеком услу...


Таван за цените на ел. енергията от тази...


Дигитални времена: За първи път, Netflix...


Нова книга на пазара: UK не са изобретил...


А може би всичко днес се дължи на и това...


Само в Англия разводът е превърнат в дож...


На какво се дължи рекордната престъпност...


Британският съд затегна причините за раз...


Една от новите мишени на HMRC - хората, ...


Всички в кошарата: Universal Credit ще з...


Как да започнем своя делови имейл в UK: ...


Важно: Settled Status ще се предлага по ...


Дотук с банковата тайна в UK – HMRC осиг...


14 рядко глупави грешки в историята на б...


Изследване класира чипсовете в UK според...


Лондон и хората в него са най-недолюбван...


Ученическите поли в 40 британски училища...


Въведоха първите „жълти картони” за шофо...


Общините доста успешно кърпят бюджет с н...


Последна статистика: Банките в UK затвар...


В UK вече се строят, не социални, а „дос...


Защо CCTV камерите в Лондон са безполезн...


Пригответе пръстите си – до края на 2018...


9 неща, които кралските особи в UK не е ...


Купувайте си българска сол: До какво вод...


Следващият път кажете смело на велосипед...


Важно: Готвят масово данъчно категоризир...


10 топ експоната на Британския музей...


Кога хазяинът има право да влиза в кварт...


Работещи във вериги за бързо хранене съв...


Кога детето ви може да отсъства по време...


Кои ще са лекарствата, които вече няма д...


Само за 2 години UK се превърна от стран...


Кои са професиите, които надуват автозас...


Две UK банки забраниха внасянето на пари...


Безконтактната карта може и да е по-удоб...


Поне една добра новина от Брекзит: Спаси...


Следващ имиграционен скандал - блокиране...


Какво яде Великобритания? Истината за 10...


Суета: За първи път в канализацията на Л...


Етническият Лондон - картина в 4 цвята...


Национална карта на Лондон: Коя нация ко...


Без бради и дълъг престой в тоалетната -...


10-те лондонски района с най-голямо нама...


Откъде идват многото днешни „Circuses” (...


Как се сравнява наемането на квартира в ...


Мисия: „Поздрав по британски”...


Какъв е оптималният аванс от време за ре...


Каква е вероятната възраст на плодовете,...


6 министри + Тереза заработват и като ха...


Половината кандидати за общинско жилище ...


Магазините по улиците в UK чезнат, а на ...


9 предупредителни знака, които можете да...


Размерът на стаите в британския дом дото...


Кой е най-старият град във Великобритани...


Крадец в дома ви: Докъде можете да стигн...


Искате да разберете британската данъчна ...


Как да различим коя сграда в Англия е „...


Сигналът за лош хазяин до местната общин...


29-ти март мина - кои са основните остав...


Какво е новото в новите правила за МОТ, ...


Ново от 1-ви април: Директна глоба до £1...


10 истини, които не можете да кажете на ...


Вече дори обикновените лекарства против ...


Кои са британските градове с най-младо и...


„Циничните” опаковки - новото тихо присъ...


От догодина на търговските обекти ще има...


Очи на четири: Можете ли да видите скрит...


Трите най-чести причини за отказ на плащ...


8-те нови популярни измами през 2018 г, ...


В България има адвокати, а в UK има Lawy...


Длъжни ли сте да работите, докато тече п...


От Experian се канят да вписват всяко (н...


Нов закон в UK: Авиокомпаниите да си вад...


Важно: Всичко за кандидатстването ни за ...


4 гледки в британския дом, които дивят ч...


Кои са линиите на лондонското метро с на...


Вероятността пак да има такси за роуминг...


Sunday Times: Най-добрият град за живот ...


Пощадиха медните монети, но войната срещ...


От 6 април влиза промяна, която ще облек...


Monzo, Atom, Revolut и Starling - всичко...


PayPal - най-популярният начин за разпла...


Вече няма да зависим от милостта на част...


Кратка бе потребителската радост в UK сл...


И докато цените на имотите падат, ипотек...


Една история с мъртъв охлюв и 6 други сл...


Британските хотели, пъбове и ресторанти ...


Банкнотите от £50 и монетите от 1p и 2p ...


Мобилната услуга в UK ще поскъпва от про...


10 особено ефектни въпроса, които можете...


Анкета на Daily Telegraph: 10-те най-лош...


Паркирането по улиците на UK ще става ощ...


Вече няма да могат да ви издават изравни...


На бас, че не знаете за този трик на Rya...


Кои сгазвания на закона ще имат дълготра...


Новата мода на HMRC спрямо наетите: „Пла...


Просяците ви мамят, те не са бездомни – ...


Най-накрая от Experian обясниха как точк...


В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Последният дизайн на враждебната градска...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


Как британската преса се къпе в уникален...


Важната подробност за търговията след Бр...


14-те най-важни събития, променили истор...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Защо последователното влизане и излизане...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


И точно когато си мислите, че сте видели...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


С какви думи си служат различните социал...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


Къде се намира най-старият действащ мост...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


Когато имигранти просят на Запад е сканд...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви