Искате да разберете британската данъчна логика? Ето ви 4 ребуса за решаване

   

08.04.2018 г.

 

 

Всяка година британското данъчно законодателство става все по-трудно за навигиране. Последното му издание за 2018 г. попадна буквално в категорията „роман” -  с дебелина повече ... от 45 см. При непрекъснатото човъркане на данъчните правила всяка година, става все по-лесно да затънем сред движещите се пясъци  от параграфи и алинеи. Често си мислим, че печелим нещо от определено данъчно облекчение, но после се оказва, че не е така.

По случай началото на новата данъчна година (6-ти април), нека да разгледаме някои от чудатостите на настоящата данъчна система на страната.

Статията по-долу е базирана на информация от Патриша Мок -  данъчен директор на голямата международна консултантска компания Deloitte.

 

Universal Credit

 

Universal Credit представлява единно плащане на няколко вида помощи и tax credits: Income Support, Job Seeker’s Allowance, Employment and Support Allowance, Child Tax Credit, Working Tax Credit и Housing Benefit.

Понастоящем 600 000 души във Великобритания получават Universal Credit, но през следващите 5 години броят им ще се увеличи до 7 млн., защото в момента Universal Credit постепенно заменя системата за tax credits. Постепенната замяна става като всички нови кандидати за tax credits и помощи за работещи биват карани да кандидатстват за новата, обединена помощ Universal Credit.

 

Universal Credit се състои от стандартни и допълнителни надбавки.

 

Максималните стандартни надбавки на Universal Credit за различните категории лица са:

• £251.77 на месец, ако нямате партньор и сте под 25 години;

• £317.82 на месец, ако нямате партньор и сте на или над 25 години;

• £395.20 на месец, ако сте двойка и двамата сте под 25 години;

• £498.89 на месец, ако сте двойка и поне единият от вас е на или над 25 години.

 

Максималните допълнителни надбавки на Universal Credit са:

• £277.08 на месец за първо дете, ако то е родено преди 6-ти април 2017 г.;

• £231.67 на месец за първо дете, ако то е родено след 6-ти април 2017 г.;

• £231.67 на месец за второ дете;

• £646.35 на месец за едно дете и £1108.04 на месец за две и повече деца, ако се нуждаете от помощ за детска грижа (детска градина или даване на ясли);

• £318.76 на месец за инвалидност;

• £151.89 на месец, ако се грижите за човек с инвалидност.

 

Нелогичността тук: Първоначалният замисъл на Universal Credit бе той да е стимулиращ за нарастването на доходите на семействата и по този начин, да мотивира хората да работят повече. Но какво се получава на практика:

• Ако нямате деца и получавате Universal Credit, държавата постепенно започва два ви отнема плащанията, като за всеки паунд, който заработите, ви се отнемат по 63 пенса.

• Ако имате деца и получавате Universal Credit, държавата започва да взема от всеки изработен от вас паунд по 63 пенса, в случай че печелите повече от £192 на месец, ако вашият Universal Credit включва housing benefit елемент и повече от £397 на месец, ако вашият Universal Credit не включва housing benefit елемент.

• За сравнение, при системата с tax credits, държавата ви отнема по 41 пенса за всеки заработен от вас паунд.

• Проучване на Deloitte показва, че сам човек, декларирал пред HMRC печалба от £5000 на година, може да получава до £2950 на година по системата на tax credits, но максимумът, който може да вземе, ако е на Universal Credit, e £1850 на година.

• Проучването показва също, че двама работещи родители с две деца ще получават £1144 на година по-малко (което се равнява на £22 на седмица) по новата система, ако човекът, който предимно се грижи за децата работи само по 5 часа на седмица на минимална заплата. Ако същият човек работи повече, загубите от Universal Credit стават още по-големи – при 10 часа работа, загубата за семейството е £31 на седмица, а при 15 часа - £47 на седмица. При това положение, излиза по-изгодно, родителят, който се грижи за децата, изобщо да не работи, което пък е в противоречие с идеята на Universal Credit да стимулира хората си докарват повече доходи от работа.

 

Child Benefit (помощи за деца)

 

Правилото тук е, че ако единият родител печели над £50 000 на година, губите 1% от помощта за всеки изкарани £100, а в случай че единият родител изкарва £60 000 на година, вашият Child Benefit бива изцяло спрян.

 

Нелогичността тук: Двойка, в която единият родител изкарва £60 000 на година, а другият изкарва £5000 на година няма право да получава Child Benefit, докато ако двамата родители изкарват по £49 000 на година всеки, тогава те имат правото да получават Child Benefit в пълен размер.

По данни на Deloitte, ако едно семейство има четири деца и единият родител изкарва между £50 000 и £60 000, тогава излиза, че реалният данък, който плаща върху доходите си е 73.46% заради комбинирания ефект на загубата на Child Benefit и облагането на доходите му с данък върху дохода и National Insurance.

 

Marriage Allowance (данъчно облекчение за женените двойки)

 

За данъчната година 2017/2018, на всеки човек в страната се полага необлагаем минимум от £11 500 (който за данъчната година 2018/2019 ще бъде повишен на £11 850) – това е сумата, която можете да изкарвате на година, без тя да бъде обект на данък върху дохода (income tax).

Ако вие сте женена двойка, Marriage Allowance позволява на по-малко печелещия партньор да прехвърли на печелещия повече до 10% от необлагаемия си минимум – до £1150 на година, в случай че не го използва.

 

Пример: Съпругът в едно семейство има доходи от £26 000 на година. Съпругата изкарва £10 000 на година. Това означава, че тя не използва £1500 от своя необлагаем минимум (£11 500 – 10 000 = £1500). В този случай, тя може да прехвърли 10% от своя необлагаем минимум на съпруга си, което се равнява на £1150. Така, необлагаемият минимум на съпруга става £11 500 + £1150 = £12 650 и той плаща 20% данък върху дохода върху £13 350, вместо върху £14 500.

 

Условията за получаване на Marriage Allowance са - eдиният партньор да работи, но да не изкарва над £11 500 на година, а другият – да е базов данъкоплатец, т.е. трябва да изкарва между £11 501 и £45 000 на година (при това положение, доходите му над £11 500 на година се облагат с 20% данък върху дохода). Поне така се твърди на правителствения сайт.

 

Нелогичността тук: От Deloitte казват, че горното правило невинаги е вярно. Печелещият по-малко партньор може да има доходи над £11 500 на година, ако някои от тях идват от дивиденти, в случай, че е директор или акционер на Ltd компания. Понастоящем, ако сте директор или акционер на Ltd компания, имате право да изтеглите до £5000 на година дивиденти от вашата компания. Това е т.нар. Dividend Allowance (данъчно облекчение за дивидентите), което не се облага с данък и не се добавя при определяне на общия ви облагаем доход. От 6-ти април Dividend Allowance ще бъде намален на £2000. Дори и по-малко печелещият партньор да надвиши лимита  на данъчното облекчение за дивидентите, данъкът, който ще плати върху сумата, която надвишава лимита е 7.5%. Така, ако по-малко печелещият партньор притежава компания, той може да използва комбинирано Dividend Allowance и Marriage Allowance, за да спести на двойката данъци, като посредством Dividend Allowance увеличи на максимум необлагаемите си доходи, а посредством Marriage Allowance намали данъците на своя партньор.

 

Друга странност на Dividend Allowance е, че ако печелещият повече партньор е много близко до максимума, който може да изкарва на година, за да се класира двойката за Marriage Allowance (понастоящем максималните доходи на печелещия повече партньор могат да бъдат до £45 000 на година) и получи еднократен бонус към заплатата си от £500, от този бонус той реално ще получи само £60, защото £210 ще отидат за данък върху дохода и National Insurance и £230 доходи от Marriage Allowance ще бъдат орязани.

 

Tax-Free Childcare

 

От 28-ми април 2017 г. бе въведена новата схема Tax-Free Childcare, която постепенно заменя ваучерите за детска грижа, които наетите лица досега можеха да вземат от работодателите си. Новата схема покрива както наетите, така и самонаетите лица. По нея, за всеки 80 пенса, които родителите харчат за детска грижа (детски градини, летни занимални, занимални за децата в училищна възраст и бавачки), държавата добавя 20 пенса. Максимумът надбавка, който може да се получи е £2000 на година на дете (това става, ако вие давате за детска грижа £8000 на година).  

По старата схема с ваучерите, която оперира наред с новата схема, макар и вече да не се приемат нови кандидати, вие имате право на ваучери за детска грижа от вашия работодател, като стойността им се удържа от заплатата ви. Вие не дължите данъци и National Insurance върху удържаната сума. По този начин, разходите, които правите за детска грижа, са необлагаеми.

Ако досега сте вземали ваучери, сега имате опцията да се прехвърлите на новата схема Tax Free Childcare, но дали това ще ви е изгодно, зависи от вашите обстоятелства.

 

Какво можете да спестите чрез схемата с ваучерите

• Базовите данъкоплатци (basic rate tax payers) могат да спестят 20% от данъци и 12% от National Insurance върху сумата, която дават за детска грижа.

• Хората в по-високата данъчна категория (higher rate taxpayers), които изкарват над £45 000 на година, могат да спестят 40% от данъци и 2% от National Insurance върху сумата, която дават за детска грижа.

• Максимумът, който можете да спестите на година е £933 при базовите данъкоплатци и £625 на година за хората в по-високата данъчна категория.

 

Какво можете да спестите чрез схемата Tax Free Childcare

• Базовите данъкоплатци, както и данъкоплатците в по-високата данъчна категория, могат да спестят 20% от данъци върху сумата, която дават за детска грижа.

• Максимумът, който можете да спестите на година е £2000, който важи както за базовите данъкоплатци, така и за данъкоплатците в по-високата данъчна категория.

 

Нелогичността тук: Въпреки че според правителството целта на схемата е да подпомогне работещите хора със средни за страната доходи, според Deloitte, хората със средни доходи, с едно или две деца и немного високи разходи за детска грижа (заради това, че през част от времето за децата се грижи или единият от родителите, или бабата или дядото на децата), губят средно по £500 на година по новата схема за Tax-Free Childcare в сравнение със старата схема с ваучерите. От новата схема печелят единствено хората с по-високи от средните доходи за страната и с по-големи разходи за детска грижа.

 

Източник: thisismoney.co.uk

 

_________________________________________

#данъчна система #данъци #особености #Великобритания #нелогичност #капани


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Новата учебна програма в британските учи...


Принуждават доставчиците на телеком услу...


Таван за цените на ел. енергията от тази...


Някои по-различни закони за шофиране из ...


Ако шофирате из Европа, камерата в колат...


Има по-добър начин за зареждането на бат...


Дигитални времена: За първи път, Netflix...


Биха световния рекорд за ранно зареждане...


Професиите, които плащат най-много данъц...


Хората си стоят вкъщи, а пъбовете в UK с...


Нова книга на пазара: UK не са изобретил...


А може би всичко днес се дължи на и това...


Не пипай камината: 7 неща, които понижав...


Четирите пасажа ситен текст, които не тр...


По британски: Crossrail Line още не е пу...


Само в Англия разводът е превърнат в дож...


Гласят всеки над 40 г. да плаща допълнит...


Правителството агитира да си трупаме кон...


На какво се дължи рекордната престъпност...


Глоба от £300 за празни опаковки от чипс...


Британският съд затегна причините за раз...


Бизнес-класа: Британците щели да минават...


Една от новите мишени на HMRC - хората, ...


Всички в кошарата: Universal Credit ще з...


Листерия дебне от замразените зеленчуци ...


Ребусът на Брекзит излезе извън всякакви...


Кампания: Ще ни просвещават всяка седмиц...


Как да започнем своя делови имейл в UK: ...


Какви гледки се крият под някои от голем...


8 странни ежедневни навика на Доналд Тръ...


За честта на имиджа: Burberry изгориха с...


Всеки се кани на Тереза, но никой не мож...


Важно: Settled Status ще се предлага по ...


Дотук с банковата тайна в UK – HMRC осиг...


Важно: Верификацията на онлайн покупките...


Първи публични проби на системата за set...


След Брекзит – край на бюджетните ваканц...


Британските министри, отговарящи за Брек...


Това е най-безнадеждната политическа кри...


14 рядко глупави грешки в историята на б...


След дъжд качулка: Глобиха организаторит...


И все така ще бъде: Имиграцията от ЕС ту...


Наистина ли трябва да покривате ваш коле...


Изследване класира чипсовете в UK според...


Според новите указания за дрескода, изис...


Не е шега: Правителството започва отсега...


Шлепове-генератори щели да захранват с т...


Две гласовити „жертви” на пожара в Grenf...


Лондон и хората в него са най-недолюбван...


Децата в UK ще учат за това що е „секс п...


Ако давате под наем къща на поне петима ...


Ученическите поли в 40 британски училища...


От бюрата по труда в UK обясняват на тър...


Да се опитаме да разтълкуваме последното...


Въведоха първите „жълти картони” за шофо...


След дълго мътене, кабинетът на Тереза М...


Общините доста успешно кърпят бюджет с н...


Бизнесът на на агенциите за недвижими им...


Топлите седмици и успехите на англичанит...


Слабите батерии на Apple – какво да напр...


Oyster картата навърши 15 години: 5 неща...


Навреме за лятото: Повече законова защит...


Последна статистика: Банките в UK затвар...


В UK вече се строят, не социални, а „дос...


Защо CCTV камерите в Лондон са безполезн...


Нови правила срещу културата на минималн...


В зоната около касите на магазините в UK...


Не – HMRC не праща смс-и и имейли и да –...


Цените на горивата стръмно пълзят нагоре...


Ryanair пак бърникат в политиката си – с...


Ако плащането на компанията ви се бави, ...


Националният ни фетиш към чая е просто ж...


Лондончани гласуваха Топ 5 на най-омразн...


Новата кодова дума на преговорите по Бре...


H&M ще си сменя размерите на дрехите, за...


Пригответе пръстите си – до края на 2018...


Заведоха дело срещу правителството зарад...


Стагнация и в квартирния бизнес в UK, ха...


Бум на купуването на моркови в UK, но да...


7 причини за заложения още отсега неуспе...


Плъзнаха нови имейли-измама покрай новот...


Един силен коз за доказване на статута в...


Честит ви Ден на данъчната свобода, но в...


9 неща, които кралските особи в UK не е ...


Дали пък вече не започна апокалипсисът н...


Какви са новите промени при наемането на...


Купувайте си българска сол: До какво вод...


Transport for London ще намалява максима...


Тереза Мей натиска за удължаване на тран...


Защо е съвсем логично да се облекчи изда...


Компенсацията за повреда на колата ви от...


Шок-статистика: Инвестициите в UK през 2...


Следващият път кажете смело на велосипед...


Важно: Готвят масово данъчно категоризир...


10 топ експоната на Британския музей...


5 признака, че интервюто ви за работа не...


Пореден тарикатлък на Ryanair, за да при...


Кога хазяинът има право да влиза в кварт...


Излезе карта на най-предпочитаните улици...


Отчетоха значителна промяна на алкохолни...


Работещи във вериги за бързо хранене съв...


Десетте най-опасни за шофиране пътища на...


5 мита за търговията с ЕС, които продълж...


Кога детето ви може да отсъства по време...


Кои ще са лекарствата, които вече няма д...


Само за 2 години UK се превърна от стран...


Кои са професиите, които надуват автозас...


Две UK банки забраниха внасянето на пари...


Безконтактната карта може и да е по-удоб...


Поне една добра новина от Брекзит: Спаси...


Следващ имиграционен скандал - блокиране...


Какво яде Великобритания? Истината за 10...


Суета: За първи път в канализацията на Л...


Етническият Лондон - картина в 4 цвята...


Национална карта на Лондон: Коя нация ко...


Без бради и дълъг престой в тоалетната -...


Няколко интересни факта за пътуването съ...


10-те лондонски района с най-голямо нама...


Откъде идват многото днешни „Circuses” (...


Как се сравнява наемането на квартира в ...


Мисия: „Поздрав по британски”...


От месец май нататък следва истинска МОТ...


Нова промяна в трудовото законодателство...


Какъв е оптималният аванс от време за ре...


Каква е вероятната възраст на плодовете,...


6 министри + Тереза заработват и като ха...


Половината кандидати за общинско жилище ...


Магазините по улиците в UK чезнат, а на ...


Citizens Advice: Помощта Universal Credi...


9 предупредителни знака, които можете да...


Британските медии надуха нов паник-балон...


Зор: Замрелият имотен пазар накара UK ба...


Ще правят Музей на Брекзит, но от съобра...


Размерът на стаите в британския дом дото...


Всяко второ популярно приложение в телеф...


Кой е най-старият град във Великобритани...


Крадец в дома ви: Докъде можете да стигн...


В телеграмен стил за данъчните промени о...


NHS-Лондон с дигитална реформа от есента...


Искате да разберете британската данъчна ...


Как да различим коя сграда в Англия е „...


Новост за българите в чужбина - здравна ...


Сигналът за лош хазяин до местната общин...


29-ти март мина - кои са основните остав...


Какво е новото в новите правила за МОТ, ...


Ново от 1-ви април: Директна глоба до £1...


10 истини, които не можете да кажете на ...


Вече дори обикновените лекарства против ...


Кои са британските градове с най-младо и...


„Циничните” опаковки - новото тихо присъ...


От догодина на търговските обекти ще има...


Очи на четири: Можете ли да видите скрит...


Трите най-чести причини за отказ на плащ...


8-те нови популярни измами през 2018 г, ...


В България има адвокати, а в UK има Lawy...


Правителствен доклад потвърди, че работн...


Длъжни ли сте да работите, докато тече п...


От Experian се канят да вписват всяко (н...


Нов закон в UK: Авиокомпаниите да си вад...


Важно: Всичко за кандидатстването ни за ...


4 гледки в британския дом, които дивят ч...


Кои са линиите на лондонското метро с на...


Вероятността пак да има такси за роуминг...


Sunday Times: Най-добрият град за живот ...


Пощадиха медните монети, но войната срещ...


От 6 април влиза промяна, която ще облек...


Пролетно резюме: Към момента, за кои иск...


Monzo, Atom, Revolut и Starling - всичко...


PayPal - най-популярният начин за разпла...


Вече няма да зависим от милостта на част...


Кратка бе потребителската радост в UK сл...


И докато цените на имотите падат, ипотек...


Една история с мъртъв охлюв и 6 други сл...


Британските хотели, пъбове и ресторанти ...


Банкнотите от £50 и монетите от 1p и 2p ...


Мобилната услуга в UK ще поскъпва от про...


10 особено ефектни въпроса, които можете...


еBay заменя разплащателната система PayP...


Съветите „Как да различим един гей”, на ...


Анкета на Daily Telegraph: 10-те най-лош...


Паркирането по улиците на UK ще става ощ...


Вече няма да могат да ви издават изравни...


На бас, че не знаете за този трик на Rya...


Кои сгазвания на закона ще имат дълготра...


Новата мода на HMRC спрямо наетите: „Пла...


На Индонезия се падна честта да е първат...


Просяците ви мамят, те не са бездомни – ...


Най-накрая от Experian обясниха как точк...


Нови правила за вашите дългове по кредит...


Правата ви като наето лице при особено с...


Обещанието за излизане на Великобритания...


В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Приземяване: Великобритания официално по...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Великобритания последна по качеството си...


Ново Брекзит приложение от Home Office п...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Нощното метро в Лондон се разраства в оп...


Организацията по Брекзит се намира в пъл...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Последният дизайн на враждебната градска...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


Как британската преса се къпе в уникален...


Важната подробност за търговията след Бр...


14-те най-важни събития, променили истор...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Защо последователното влизане и излизане...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


И точно когато си мислите, че сте видели...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Кандидатстването за британско гражданств...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


С какви думи си служат различните социал...


Разликите между някои правни понятия от ...


Разликите между някои правни понятия от ...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Сравнение на пенсиите по света или защо ...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Доказателствата за 5 от най-често срещан...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Схемите на едни от най-разпространените ...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Ако сте женена двойка в UK, поискайте си...


Странната логика на новата помощ Univers...


8 трудови права, които всеки родител на ...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


7 въпроса, които нямат право да ви задав...


Къде се намира най-старият действащ мост...


Серийните номера новата банкнота от £10 ...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


Когато имигранти просят на Запад е сканд...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви