Хващай калкулатора: Новата британска система за пенсиониране в/извън UK след април 2016

   

26.01.2018 г.

 

 

През април 2016 г. системата, по която се изчислява държавната пенсия във Великобритания, бе променена по начин, който облагодетелства работилите в страната като самонаети лица. Системата се прилага за всички, които ще достигнат британската пенсионна възраст след 6-ти април 2016 г. (понастоящем - 65 г. за мъжете и 63 г. за жените)

В тази категория попадат повечето българи във Великобритания.

Важно е да знаем, че след Брекзит бе договорено да няма промяна в условията за пенсиониране на гражданите на ЕС, пристигнали преди март 2019 г.

 

Няколко общи факта, които трябва да знаем за държавната пенсия

 

♦ За някои хора, държавната пенсия не е единствената пенсия, която получават след достигане на пенсионна възраст. Ако сте наето лице, работодателят задължително заделя процент от заплатата ви за допълнителна пенсия, т.нар. workplace pension, освен ако доброволно не се откажете от това. След пенсиониране, вие получавате пенсия от тези вноски, която представлява надбавка над държавната пенсия.

♦ Във Великобритания, доходите от пенсии подлежат на данъчно облагане, но върху тях не се плаща National Insurance. Ако обаче се пенсионирате извън Великобритания и в държавата, в която живеете пенсиите не подлежат на данъчно облагане, не дължите данъци върху вашата пенсия.

 

Какво е новото при държавната пенсия след 6-ти април 2016

 

При старата система, държавната пенсия беше разделена на две части – базова държавна пенсия (basic state pension) и допълнителна държавна пенсия (additional state pension).

• Базовата държавна пенсия беше максимум £122.30 на седмица и бе достъпна за всички хора, които имат 35 години осигурителен стаж, т.е. плащали са си вноските по National Insurance в продължение на 35 години, като не е задължително те да са последователни.  

• Допълнителната държавна пенсия беше достъпна единствено за наетите лица, ако са правили вноски в една или повече от една от схемите за допълнителна пенсия, докато са работили.

При новата система, наречена new state pension, разделението на базова и допълнителна държавна пенсия бе премахнато и държавната пенсия стана единно плащане на стойност от максимум £159.55 на седмица.

• Пълната сума от £159.55 на седмица е достъпна за всички, които в продължение на 35 години са внасяли своите осигуровки, независимо дали са били наети и/или самонаети и независимо от това каква сума са плащали за осигуровки през това време.

• Както и при старата система, за да получите някаква част от държавната пенсия, трябва да имате минимум 10 години осигурителен стаж във Великобритания, като не е задължително те да са последователни.

 

В кои случаи дадена година се зачита за осигурителен стаж за държавна пенсия

 

(Посочените по-долу суми на доходи и плащания по National Insurance са за настоящата данъчна година – 2017/2018 г. Те са по-ниски за предходните години и вероятно ще бъдат по-високи през следващите години)

 

♦ Вие сте наето лице, изкарвате средно над £157 на седмица от работата си за един работодател и плащате National Insurance.

♦ Вие сте наето лице, изкарвате средно между £113 и £157 на седмица от работата си за един работодател и не плащате National Insurance. В този случай държавата ви третира все едно, че сте платили осигуровките си.

♦ Вие сте самонаето лице и плащате поне Class 2 National Insurance (£2.85 на седмица).

♦ Вие не работите, но се осигурявате доброволно (плащате по £14.25 на седмица).

♦ Вие получавате National Insurance Credits – най-често това става, ако не можете да работите поради бременност и майчинство или поради това, че се грижите за болен или възрастен член от семейството. Ако получавате някои видове помощи, като child benefit за дете под 12 години, jobseeker’s allowance и employment and support allowance, държавата автоматично изплаща дължимите от вас National Insurance Credits, но понякога, в зависимост от вашите обстоятелства, се налага да кандидатствате за тях.

За да избегнете липсващи плащания по National Insurance за периодите, в които не работите, проверете дали трябва да кандидатствате за National Insurance Credits на правителствения уебсайт:

https://www.gov.uk/national-insurance-credits/eligibility

 

Начини, по които могат да се получат пропуски в плащанията ви по National Insurance, които да засегнат държавната ви пенсия:

 

♦ Вие сте наето лице, но изкарвате по-малко от £113 на седмица.

♦ Вие не работите и не получавате никакви помощи

♦ Вие сте самонаето лице, но изкарвате прекалено малко, за да плащате осигуровки.

 

В случай, че имате пропуски в плащанията си по National Insurance, има начин да ги попълните чрез доброволно осигуряване, което струва £14.25 на седмица.

HMRC удължи срока за попълване на пропуски за данъчните години от 2006/2007 до 2015/2016. Ако в този период имате пропуски, срокът за попълването им е 5-ти април 2023 г.

 

Как да изчислите каква част от държавната пенсия ще получите, в случай, че имате по-малко от 35 години осигурителен стаж

 

За да получите каквато и да било част от държавната пенсия, трябва да имате минимум 10 години осигурителен стаж във Великобритания.

 

Пример: Ако при достигане на пенсионна възраст имате 20 години осигурителен стаж, ето как става изчисляването на вашата държавна пенсия:

1. Седмичната сума на държавната пенсия се разделя на 35:

£159.55 : 35 = £4.56

2. Полученото се умножава по броя на вашите години осигурителен стаж.

£4.56 х 20 = £91.20

Така, при 20 години осигурителен стаж, вие ще получавате £91.20 на седмица държавна пенсия.

 

Горният принцип за изчисляване се прилага за всички хора, които имат повече от 10 години осигурителен стаж, но по-малко от необходимите за максимална държавна пенсия 35 години осигурителен стаж.

 

В кои случаи можете да получите повече от максималната държавна пенсия?

 

♦ Първият начин е по-масов – отлагане на кандидатстването ви за държавна пенсия при достигане на пенсионна възраст. Всяка година, с която отлагате кандидатстването си за държавна пенсия, ви носи допълнителни £9.21 на седмица към вашата държавна пенсия. Имате право да вземате държавна пенсия и да работите, но в този случай държавната ви пенсия няма да се увеличи.

♦ Преди влизането в сила на новата държавна пенсия (6-ти април 2016 г.) сте били наето лице и сте правили вноски за допълнителна държавна пенсия (additional state pension). В случай, че при добавянето на тези вноски към базовата държавна пенсия, която се е прилагала преди 6-ти април 2016 г., се получи по-голяма сума, отколкото по новата система, е възможно да получите повече от £159.55 на седмица.

 

Можете да проверите колко държавна пенсия ще получите при сегашните ви параметри на правителствения сайт:

https://www.gov.uk/check-state-pension

За да го направите, ще трябва да влезете в сайта с потребителското име и паролата си за акаунта ви в HMRC.

 

Как се изплаща новата държавна пенсия

 

♦ Четири седмици преди да навършите пенсионна възраст ще получите формуляр за изискване на държавна пенсия. Ако не го попълните, ще бъде счетено, че сте решили да отложите пенсионирането си.

♦ В случай че го попълните, държавата започва да ви плаща държавната пенсия в рамките на 5 седмици след достигането на пенсионна възраст.

♦ Държавната пенсия се изплаща на всеки 4 седмици за изминалите седмици, а не за седмиците напред.

♦ Денят от седмицата, в който тя ще ви се изплаща зависи от последните две цифри на вашия National Insurance номер – ако те са от 00 до 19, плащанията ви ще бъдат в понеделник, ако те са от 20 до 39 – вторник, от 40 до 59 – сряда, от 60 до 79 – четвъртък и от 80 до 99 – петък.

♦ Има някои разлики в тези правила, ако живеете в чужбина.

 

При пенсиониране извън Великобритания

 

♦ Ако при достигане на британската пенсионна възраст се намирате извън държавата, тя няма да започне да ви изплаща пенсията автоматично, а трябва да кандидатствате за нея.

Има два начина за това:

1. Първият е да се свържете с т.нар. International Pensions Centre, който администрира получаването на пенсии в чужбина, за да ги уведомите, че искате да кандидатствате за държавна пенсия. Това може да стане по телефона или чрез попълване на онлайн формуляр.

Координатите на International Pensions Centre можете да намерите на правителствения сайт:

https://www.gov.uk/international-pension-centre

2. Вторият начин е да попълните хартиения формуляр IPC BR1 NSP и да го изпратите на посочения там адрес. Той може да бъде намерен на правителствения сайт.

За да избегнете забавяне при получаването на държавната ви пенсия, свържете се с International Pensions Centre 4 седмици преди навършване на пенсионна възраст.

 

♦ Държавната пенсия ще ви бъде превеждана по банкова сметка – ако сметката не е британска, трябва да дадете на International Pensions Centre нейния IBAN и BIC номер.

♦ Имате право да изберете дали да получавате държавната си пенсия на всеки 4 или на всеки 13 седмици, но ако държавната пенсия, на която имате право е под £5 на седмица поради това, че имате малко осигурителен стаж във Великобритания, тя се изплаща веднъж годишно през декември.

♦ Всяка година държавната пенсия във Великобритания се увеличава. Ако вие я получавате в чужбина обаче, тя ще се увеличава единствено ако Великобритания има споразумения за социална сигурност с държавата, в която се намирате. Великобритания има подобни споразумения със страните от Европейската икономическа зона (включително и България), Гибралтар, Швейцария, Барбадос, Бермудските острови, Босна и Херцеговина, островите Джърси, Гърнси и Isle of Man, Израел, Ямайка, Косово, Македония, Мавриций, Черна гора, Филипините, Сърбия, Турция и САЩ.

 

Източници:

1) Department for Work and Pensions – “Your State Pension Explained”  (ноември 2017 г.)

2) Gov.uk – “The New State Pension”

 

__________________________________

#пенсиониране #Великобритания #държавна пенсия #условия #инструкции #правила 


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Речта на кралицата...


Вече можете да докажете с код вашия sett...


След дълго мътене, Борис сервира на ЕС п...


433 Найджъл-овци се събраха, за да отпра...


Хамънд: Финансиралите Борис ще извлекат ...


Шефът на Ryanair: Пакетните почивки вече...


Пътуването с Easyjet стана с по £16 по-е...


Сюрприз: Могат да поискат отсрочка за Бр...


UK икономиката създава много нови работн...


Кои са най-големите компании, които фали...


Кандидат на Брекзит партията изтърси бис...


Възможно ли е да оцелееш от сблъсъка си ...


Ирландия настоява, че UK трябва да остан...


Може ли Джонсън легално да бъде отстране...


Много хазяи и работодатели започнаха веч...


Обичате ги или ги мразите: Как Ryanair с...


Halifax размаха най-големия възможен мор...


Оказва се, че достъпът до бърз интернет ...


Може и да не ви е до това, но: Сега е на...


Брекзит прогноза: Какво ще се случи межд...


Ако редовно пазарувате с безконтактна ка...


Ето какво ново измислиха за пристигналит...


Наслаждавайте се на последните безпробле...


Таблица-слънце: Pre-settled vs Settled S...


Краят на може би най-старата и успешна п...


Намирането на пари в UK или как може да ...


Забраняват някои от обичайните тарикатлъ...


Реалните гаранции за правата на граждани...


Разяснителната кампания „Подготви се за ...


Защо заплахите на Великобритания няма ка...


Радиореклама на Home Office за settled s...


Решиха да оставят поне по един банкомат ...


На сайта на британското социално министе...


Новата 5G мрежа е тук, ама пълният телеф...


Брекзит вотът изяде 2/3 от годишната миг...


Ако сте си сменяли паспорта това лято и ...


Година и пет месеца след пускането на са...


ООН алармира за тоталния шпионаж на живо...


В прав текст: Искате сделка със САЩ? При...


Джонсън допусна фатална грешка - обедини...


Време е да се обясни на хората, че най-с...


Home Office се забърка в нов расов сканд...


Проблемната ирландска граница пак блокир...


Нови усложнения: Защо не трябва да отлаг...


Новата паважна досада - електроскутерите...


Борис ни надъхва: „Великобритания ще ста...


Пак започнаха да говорят за австралийска...


Над 40% от британците няма да издържат п...


Хайде на шопинг в Stratford...


R.I.P: Как Брекзит причини странната смъ...


Корбиновата Великобритания се очертава к...


Още сватбарски обещания на Корбин - чети...


Нов предизборен бонбон от лейбъристите -...


Цък-язък: Плащане в грешна банкова сметк...


Абсолютен рекорд на кандидатстващите за ...


Оксфорд за първи път в историята си оста...


Средната задлъжнялост на британците по к...


Днес в общината Кърклийс, утре при теб: ...


Oт март догодина ще бъдат длъжни да дост...


8 неща, които вашата банка в UK никога н...


Отчет: UK автоиндустрията при no-deal Бр...


За вашия спор на масата: В кои държави н...


„Your bus terminates here”: Защо автобус...


Как можете да използвате услугата UKVCAS...


Британци отговарят: 5 автентични възклиц...


Проблемни вещи в личния ви багаж на борд...


До март 2020 продължаваме да пътуваме съ...


Кандидатстване за settled status при дец...


Какви са вашите алтернативни доказателст...


Пак удари часът на БГ книжката: Шофиране...


Таблица за основните разлики в settled s...


Горещата тема Settled Status - кой, кога...


Мобилното банкиране има своите правила з...


Нова вълна в британския crowdfunding - о...


Met Office официално прогнозират, че кли...


Малката полезна монета: 10 неща, които н...


Има нови центрове за безплатна помощ за ...


Три „В”-думи, придаващи специфичен брит...


Home Office: Как да кандидатстваме за se...


9 животни, чиито имена означават и самос...


Как да се ориентираме коя от 9-те типа к...


Превод, моля: Какво ви казват британците...


7 типа жилища, които съществуват във Вел...


Правило: Бъди нелоялен към доставчиците ...


Къде живееш ти - в „пилешката” или в „ка...


Банките постоянно ни уверяват, че е по-е...


Недоразумението Council Tax облагодетелс...


10 странни неща, които британците правят...


Коя ли е държавата, където почувствалите...


Кой колко слага на масата или една стати...


Най-големият ужас на британеца ли? Да му...


Доколко е легална в UK защитата, която в...


Как да започнем своя делови имейл в UK: ...


Дотук с банковата тайна в UK – HMRC осиг...


14 рядко глупави грешки в историята на б...


Общините доста успешно кърпят бюджет с н...


В UK вече се строят, не социални, а „дос...


Защо CCTV камерите в Лондон са безполезн...


9 неща, които кралските особи в UK не е ...


Купувайте си българска сол: До какво вод...


Следващият път кажете смело на велосипед...


10 топ експоната на Британския музей...


Кога детето ви може да отсъства по време...


Какво яде Великобритания? Истината за 10...


Етническият Лондон - картина в 4 цвята...


Национална карта на Лондон: Коя нация ко...


Без бради и дълъг престой в тоалетната -...


Откъде идват многото днешни „Circuses” (...


Как се сравнява наемането на квартира в ...


Мисия: „Поздрав по британски”...


Каква е вероятната възраст на плодовете,...


9 предупредителни знака, които можете да...


Размерът на стаите в британския дом дото...


Кой е най-старият град във Великобритани...


Крадец в дома ви: Докъде можете да стигн...


Искате да разберете британската данъчна ...


Как да различим коя сграда в Англия е „...


Сигналът за лош хазяин до местната общин...


29-ти март мина - кои са основните остав...


Какво е новото в новите правила за МОТ, ...


Ново от 1-ви април: Директна глоба до £1...


10 истини, които не можете да кажете на ...


Вече дори обикновените лекарства против ...


Кои са британските градове с най-младо и...


„Циничните” опаковки - новото тихо присъ...


От догодина на търговските обекти ще има...


Очи на четири: Можете ли да видите скрит...


Трите най-чести причини за отказ на плащ...


8-те нови популярни измами през 2018 г, ...


В България има адвокати, а в UK има Lawy...


Длъжни ли сте да работите, докато тече п...


От Experian се канят да вписват всяко (н...


Нов закон в UK: Авиокомпаниите да си вад...


Важно: Всичко за кандидатстването ни за ...


4 гледки в британския дом, които дивят ч...


Кои са линиите на лондонското метро с на...


Вероятността пак да има такси за роуминг...


Sunday Times: Най-добрият град за живот ...


Пощадиха медните монети, но войната срещ...


От 6 април влиза промяна, която ще облек...


Monzo, Atom, Revolut и Starling - всичко...


PayPal - най-популярният начин за разпла...


Вече няма да зависим от милостта на част...


Кратка бе потребителската радост в UK сл...


И докато цените на имотите падат, ипотек...


Една история с мъртъв охлюв и 6 други сл...


Британските хотели, пъбове и ресторанти ...


Банкнотите от £50 и монетите от 1p и 2p ...


Мобилната услуга в UK ще поскъпва от про...


10 особено ефектни въпроса, които можете...


Анкета на Daily Telegraph: 10-те най-лош...


Паркирането по улиците на UK ще става ощ...


Вече няма да могат да ви издават изравни...


На бас, че не знаете за този трик на Rya...


Кои сгазвания на закона ще имат дълготра...


Новата мода на HMRC спрямо наетите: „Пла...


Просяците ви мамят, те не са бездомни – ...


Най-накрая от Experian обясниха как точк...


В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Последният дизайн на враждебната градска...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


Как британската преса се къпе в уникален...


Важната подробност за търговията след Бр...


14-те най-важни събития, променили истор...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Защо последователното влизане и излизане...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


И точно когато си мислите, че сте видели...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


С какви думи си служат различните социал...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви