Хващай калкулатора: Новата британска система за пенсиониране в/извън UK след април 2016

   

26.01.2018 г.

 

 

През април 2016 г. системата, по която се изчислява държавната пенсия във Великобритания, бе променена по начин, който облагодетелства работилите в страната като самонаети лица. Системата се прилага за всички, които ще достигнат британската пенсионна възраст след 6-ти април 2016 г. (понастоящем - 65 г. за мъжете и 63 г. за жените)

В тази категория попадат повечето българи във Великобритания.

Важно е да знаем, че след Брекзит бе договорено да няма промяна в условията за пенсиониране на гражданите на ЕС, пристигнали преди март 2019 г.

 

Няколко общи факта, които трябва да знаем за държавната пенсия

 

♦ За някои хора, държавната пенсия не е единствената пенсия, която получават след достигане на пенсионна възраст. Ако сте наето лице, работодателят задължително заделя процент от заплатата ви за допълнителна пенсия, т.нар. workplace pension, освен ако доброволно не се откажете от това. След пенсиониране, вие получавате пенсия от тези вноски, която представлява надбавка над държавната пенсия.

♦ Във Великобритания, доходите от пенсии подлежат на данъчно облагане, но върху тях не се плаща National Insurance. Ако обаче се пенсионирате извън Великобритания и в държавата, в която живеете пенсиите не подлежат на данъчно облагане, не дължите данъци върху вашата пенсия.

 

Какво е новото при държавната пенсия след 6-ти април 2016

 

При старата система, държавната пенсия беше разделена на две части – базова държавна пенсия (basic state pension) и допълнителна държавна пенсия (additional state pension).

• Базовата държавна пенсия беше максимум £122.30 на седмица и бе достъпна за всички хора, които имат 35 години осигурителен стаж, т.е. плащали са си вноските по National Insurance в продължение на 35 години, като не е задължително те да са последователни.  

• Допълнителната държавна пенсия беше достъпна единствено за наетите лица, ако са правили вноски в една или повече от една от схемите за допълнителна пенсия, докато са работили.

При новата система, наречена new state pension, разделението на базова и допълнителна държавна пенсия бе премахнато и държавната пенсия стана единно плащане на стойност от максимум £159.55 на седмица.

• Пълната сума от £159.55 на седмица е достъпна за всички, които в продължение на 35 години са внасяли своите осигуровки, независимо дали са били наети и/или самонаети и независимо от това каква сума са плащали за осигуровки през това време.

• Както и при старата система, за да получите някаква част от държавната пенсия, трябва да имате минимум 10 години осигурителен стаж във Великобритания, като не е задължително те да са последователни.

 

В кои случаи дадена година се зачита за осигурителен стаж за държавна пенсия

 

(Посочените по-долу суми на доходи и плащания по National Insurance са за настоящата данъчна година – 2017/2018 г. Те са по-ниски за предходните години и вероятно ще бъдат по-високи през следващите години)

 

♦ Вие сте наето лице, изкарвате средно над £157 на седмица от работата си за един работодател и плащате National Insurance.

♦ Вие сте наето лице, изкарвате средно между £113 и £157 на седмица от работата си за един работодател и не плащате National Insurance. В този случай държавата ви третира все едно, че сте платили осигуровките си.

♦ Вие сте самонаето лице и плащате поне Class 2 National Insurance (£2.85 на седмица).

♦ Вие не работите, но се осигурявате доброволно (плащате по £14.25 на седмица).

♦ Вие получавате National Insurance Credits – най-често това става, ако не можете да работите поради бременност и майчинство или поради това, че се грижите за болен или възрастен член от семейството. Ако получавате някои видове помощи, като child benefit за дете под 12 години, jobseeker’s allowance и employment and support allowance, държавата автоматично изплаща дължимите от вас National Insurance Credits, но понякога, в зависимост от вашите обстоятелства, се налага да кандидатствате за тях.

За да избегнете липсващи плащания по National Insurance за периодите, в които не работите, проверете дали трябва да кандидатствате за National Insurance Credits на правителствения уебсайт:

https://www.gov.uk/national-insurance-credits/eligibility

 

Начини, по които могат да се получат пропуски в плащанията ви по National Insurance, които да засегнат държавната ви пенсия:

 

♦ Вие сте наето лице, но изкарвате по-малко от £113 на седмица.

♦ Вие не работите и не получавате никакви помощи

♦ Вие сте самонаето лице, но изкарвате прекалено малко, за да плащате осигуровки.

 

В случай, че имате пропуски в плащанията си по National Insurance, има начин да ги попълните чрез доброволно осигуряване, което струва £14.25 на седмица.

HMRC удължи срока за попълване на пропуски за данъчните години от 2006/2007 до 2015/2016. Ако в този период имате пропуски, срокът за попълването им е 5-ти април 2023 г.

 

Как да изчислите каква част от държавната пенсия ще получите, в случай, че имате по-малко от 35 години осигурителен стаж

 

За да получите каквато и да било част от държавната пенсия, трябва да имате минимум 10 години осигурителен стаж във Великобритания.

 

Пример: Ако при достигане на пенсионна възраст имате 20 години осигурителен стаж, ето как става изчисляването на вашата държавна пенсия:

1. Седмичната сума на държавната пенсия се разделя на 35:

£159.55 : 35 = £4.56

2. Полученото се умножава по броя на вашите години осигурителен стаж.

£4.56 х 20 = £91.20

Така, при 20 години осигурителен стаж, вие ще получавате £91.20 на седмица държавна пенсия.

 

Горният принцип за изчисляване се прилага за всички хора, които имат повече от 10 години осигурителен стаж, но по-малко от необходимите за максимална държавна пенсия 35 години осигурителен стаж.

 

В кои случаи можете да получите повече от максималната държавна пенсия?

 

♦ Първият начин е по-масов – отлагане на кандидатстването ви за държавна пенсия при достигане на пенсионна възраст. Всяка година, с която отлагате кандидатстването си за държавна пенсия, ви носи допълнителни £9.21 на седмица към вашата държавна пенсия. Имате право да вземате държавна пенсия и да работите, но в този случай държавната ви пенсия няма да се увеличи.

♦ Преди влизането в сила на новата държавна пенсия (6-ти април 2016 г.) сте били наето лице и сте правили вноски за допълнителна държавна пенсия (additional state pension). В случай, че при добавянето на тези вноски към базовата държавна пенсия, която се е прилагала преди 6-ти април 2016 г., се получи по-голяма сума, отколкото по новата система, е възможно да получите повече от £159.55 на седмица.

 

Можете да проверите колко държавна пенсия ще получите при сегашните ви параметри на правителствения сайт:

https://www.gov.uk/check-state-pension

За да го направите, ще трябва да влезете в сайта с потребителското име и паролата си за акаунта ви в HMRC.

 

Как се изплаща новата държавна пенсия

 

♦ Четири седмици преди да навършите пенсионна възраст ще получите формуляр за изискване на държавна пенсия. Ако не го попълните, ще бъде счетено, че сте решили да отложите пенсионирането си.

♦ В случай че го попълните, държавата започва да ви плаща държавната пенсия в рамките на 5 седмици след достигането на пенсионна възраст.

♦ Държавната пенсия се изплаща на всеки 4 седмици за изминалите седмици, а не за седмиците напред.

♦ Денят от седмицата, в който тя ще ви се изплаща зависи от последните две цифри на вашия National Insurance номер – ако те са от 00 до 19, плащанията ви ще бъдат в понеделник, ако те са от 20 до 39 – вторник, от 40 до 59 – сряда, от 60 до 79 – четвъртък и от 80 до 99 – петък.

♦ Има някои разлики в тези правила, ако живеете в чужбина.

 

При пенсиониране извън Великобритания

 

♦ Ако при достигане на британската пенсионна възраст се намирате извън държавата, тя няма да започне да ви изплаща пенсията автоматично, а трябва да кандидатствате за нея.

Има два начина за това:

1. Първият е да се свържете с т.нар. International Pensions Centre, който администрира получаването на пенсии в чужбина, за да ги уведомите, че искате да кандидатствате за държавна пенсия. Това може да стане по телефона или чрез попълване на онлайн формуляр.

Координатите на International Pensions Centre можете да намерите на правителствения сайт:

https://www.gov.uk/international-pension-centre

2. Вторият начин е да попълните хартиения формуляр IPC BR1 NSP и да го изпратите на посочения там адрес. Той може да бъде намерен на правителствения сайт.

За да избегнете забавяне при получаването на държавната ви пенсия, свържете се с International Pensions Centre 4 седмици преди навършване на пенсионна възраст.

 

♦ Държавната пенсия ще ви бъде превеждана по банкова сметка – ако сметката не е британска, трябва да дадете на International Pensions Centre нейния IBAN и BIC номер.

♦ Имате право да изберете дали да получавате държавната си пенсия на всеки 4 или на всеки 13 седмици, но ако държавната пенсия, на която имате право е под £5 на седмица поради това, че имате малко осигурителен стаж във Великобритания, тя се изплаща веднъж годишно през декември.

♦ Всяка година държавната пенсия във Великобритания се увеличава. Ако вие я получавате в чужбина обаче, тя ще се увеличава единствено ако Великобритания има споразумения за социална сигурност с държавата, в която се намирате. Великобритания има подобни споразумения със страните от Европейската икономическа зона (включително и България), Гибралтар, Швейцария, Барбадос, Бермудските острови, Босна и Херцеговина, островите Джърси, Гърнси и Isle of Man, Израел, Ямайка, Косово, Македония, Мавриций, Черна гора, Филипините, Сърбия, Турция и САЩ.

 

Източници:

1) Department for Work and Pensions – “Your State Pension Explained”  (ноември 2017 г.)

2) Gov.uk – “The New State Pension”

 

__________________________________

#пенсиониране #Великобритания #държавна пенсия #условия #инструкции #правила 


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Новата учебна програма в британските учи...


Принуждават доставчиците на телеком услу...


Таван за цените на ел. енергията от тази...


Някои по-различни закони за шофиране из ...


Ако шофирате из Европа, камерата в колат...


Има по-добър начин за зареждането на бат...


Дигитални времена: За първи път, Netflix...


Биха световния рекорд за ранно зареждане...


Професиите, които плащат най-много данъц...


Хората си стоят вкъщи, а пъбовете в UK с...


Нова книга на пазара: UK не са изобретил...


А може би всичко днес се дължи на и това...


Не пипай камината: 7 неща, които понижав...


Четирите пасажа ситен текст, които не тр...


По британски: Crossrail Line още не е пу...


Само в Англия разводът е превърнат в дож...


Гласят всеки над 40 г. да плаща допълнит...


Правителството агитира да си трупаме кон...


На какво се дължи рекордната престъпност...


Глоба от £300 за празни опаковки от чипс...


Британският съд затегна причините за раз...


Бизнес-класа: Британците щели да минават...


Една от новите мишени на HMRC - хората, ...


Всички в кошарата: Universal Credit ще з...


Листерия дебне от замразените зеленчуци ...


Ребусът на Брекзит излезе извън всякакви...


Кампания: Ще ни просвещават всяка седмиц...


Как да започнем своя делови имейл в UK: ...


Какви гледки се крият под някои от голем...


8 странни ежедневни навика на Доналд Тръ...


За честта на имиджа: Burberry изгориха с...


Всеки се кани на Тереза, но никой не мож...


Важно: Settled Status ще се предлага по ...


Дотук с банковата тайна в UK – HMRC осиг...


Важно: Верификацията на онлайн покупките...


Първи публични проби на системата за set...


След Брекзит – край на бюджетните ваканц...


Британските министри, отговарящи за Брек...


Това е най-безнадеждната политическа кри...


14 рядко глупави грешки в историята на б...


След дъжд качулка: Глобиха организаторит...


И все така ще бъде: Имиграцията от ЕС ту...


Наистина ли трябва да покривате ваш коле...


Изследване класира чипсовете в UK според...


Според новите указания за дрескода, изис...


Не е шега: Правителството започва отсега...


Шлепове-генератори щели да захранват с т...


Две гласовити „жертви” на пожара в Grenf...


Лондон и хората в него са най-недолюбван...


Децата в UK ще учат за това що е „секс п...


Ако давате под наем къща на поне петима ...


Ученическите поли в 40 британски училища...


От бюрата по труда в UK обясняват на тър...


Да се опитаме да разтълкуваме последното...


Въведоха първите „жълти картони” за шофо...


След дълго мътене, кабинетът на Тереза М...


Общините доста успешно кърпят бюджет с н...


Бизнесът на на агенциите за недвижими им...


Топлите седмици и успехите на англичанит...


Слабите батерии на Apple – какво да напр...


Oyster картата навърши 15 години: 5 неща...


Навреме за лятото: Повече законова защит...


Последна статистика: Банките в UK затвар...


В UK вече се строят, не социални, а „дос...


Защо CCTV камерите в Лондон са безполезн...


Нови правила срещу културата на минималн...


В зоната около касите на магазините в UK...


Не – HMRC не праща смс-и и имейли и да –...


Цените на горивата стръмно пълзят нагоре...


Ryanair пак бърникат в политиката си – с...


Ако плащането на компанията ви се бави, ...


Националният ни фетиш към чая е просто ж...


Лондончани гласуваха Топ 5 на най-омразн...


Новата кодова дума на преговорите по Бре...


H&M ще си сменя размерите на дрехите, за...


Пригответе пръстите си – до края на 2018...


Заведоха дело срещу правителството зарад...


Стагнация и в квартирния бизнес в UK, ха...


Бум на купуването на моркови в UK, но да...


7 причини за заложения още отсега неуспе...


Плъзнаха нови имейли-измама покрай новот...


Един силен коз за доказване на статута в...


Честит ви Ден на данъчната свобода, но в...


9 неща, които кралските особи в UK не е ...


Дали пък вече не започна апокалипсисът н...


Какви са новите промени при наемането на...


Купувайте си българска сол: До какво вод...


Transport for London ще намалява максима...


Тереза Мей натиска за удължаване на тран...


Защо е съвсем логично да се облекчи изда...


Компенсацията за повреда на колата ви от...


Шок-статистика: Инвестициите в UK през 2...


Следващият път кажете смело на велосипед...


Важно: Готвят масово данъчно категоризир...


10 топ експоната на Британския музей...


5 признака, че интервюто ви за работа не...


Пореден тарикатлък на Ryanair, за да при...


Кога хазяинът има право да влиза в кварт...


Излезе карта на най-предпочитаните улици...


Отчетоха значителна промяна на алкохолни...


Работещи във вериги за бързо хранене съв...


Десетте най-опасни за шофиране пътища на...


5 мита за търговията с ЕС, които продълж...


Кога детето ви може да отсъства по време...


Кои ще са лекарствата, които вече няма д...


Само за 2 години UK се превърна от стран...


Кои са професиите, които надуват автозас...


Две UK банки забраниха внасянето на пари...


Безконтактната карта може и да е по-удоб...


Поне една добра новина от Брекзит: Спаси...


Следващ имиграционен скандал - блокиране...


Какво яде Великобритания? Истината за 10...


Суета: За първи път в канализацията на Л...


Етническият Лондон - картина в 4 цвята...


Национална карта на Лондон: Коя нация ко...


Без бради и дълъг престой в тоалетната -...


Няколко интересни факта за пътуването съ...


10-те лондонски района с най-голямо нама...


Откъде идват многото днешни „Circuses” (...


Как се сравнява наемането на квартира в ...


Мисия: „Поздрав по британски”...


От месец май нататък следва истинска МОТ...


Нова промяна в трудовото законодателство...


Какъв е оптималният аванс от време за ре...


Каква е вероятната възраст на плодовете,...


6 министри + Тереза заработват и като ха...


Половината кандидати за общинско жилище ...


Магазините по улиците в UK чезнат, а на ...


Citizens Advice: Помощта Universal Credi...


9 предупредителни знака, които можете да...


Британските медии надуха нов паник-балон...


Зор: Замрелият имотен пазар накара UK ба...


Ще правят Музей на Брекзит, но от съобра...


Размерът на стаите в британския дом дото...


Всяко второ популярно приложение в телеф...


Кой е най-старият град във Великобритани...


Крадец в дома ви: Докъде можете да стигн...


В телеграмен стил за данъчните промени о...


NHS-Лондон с дигитална реформа от есента...


Искате да разберете британската данъчна ...


Как да различим коя сграда в Англия е „...


Новост за българите в чужбина - здравна ...


Сигналът за лош хазяин до местната общин...


29-ти март мина - кои са основните остав...


Какво е новото в новите правила за МОТ, ...


Ново от 1-ви април: Директна глоба до £1...


10 истини, които не можете да кажете на ...


Вече дори обикновените лекарства против ...


Кои са британските градове с най-младо и...


„Циничните” опаковки - новото тихо присъ...


От догодина на търговските обекти ще има...


Очи на четири: Можете ли да видите скрит...


Трите най-чести причини за отказ на плащ...


8-те нови популярни измами през 2018 г, ...


В България има адвокати, а в UK има Lawy...


Правителствен доклад потвърди, че работн...


Длъжни ли сте да работите, докато тече п...


От Experian се канят да вписват всяко (н...


Нов закон в UK: Авиокомпаниите да си вад...


Важно: Всичко за кандидатстването ни за ...


4 гледки в британския дом, които дивят ч...


Кои са линиите на лондонското метро с на...


Вероятността пак да има такси за роуминг...


Sunday Times: Най-добрият град за живот ...


Пощадиха медните монети, но войната срещ...


От 6 април влиза промяна, която ще облек...


Пролетно резюме: Към момента, за кои иск...


Monzo, Atom, Revolut и Starling - всичко...


PayPal - най-популярният начин за разпла...


Вече няма да зависим от милостта на част...


Кратка бе потребителската радост в UK сл...


И докато цените на имотите падат, ипотек...


Една история с мъртъв охлюв и 6 други сл...


Британските хотели, пъбове и ресторанти ...


Банкнотите от £50 и монетите от 1p и 2p ...


Мобилната услуга в UK ще поскъпва от про...


10 особено ефектни въпроса, които можете...


еBay заменя разплащателната система PayP...


Съветите „Как да различим един гей”, на ...


Анкета на Daily Telegraph: 10-те най-лош...


Паркирането по улиците на UK ще става ощ...


Вече няма да могат да ви издават изравни...


На бас, че не знаете за този трик на Rya...


Кои сгазвания на закона ще имат дълготра...


Новата мода на HMRC спрямо наетите: „Пла...


На Индонезия се падна честта да е първат...


Просяците ви мамят, те не са бездомни – ...


Най-накрая от Experian обясниха как точк...


Нови правила за вашите дългове по кредит...


Правата ви като наето лице при особено с...


Обещанието за излизане на Великобритания...


В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Приземяване: Великобритания официално по...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Великобритания последна по качеството си...


Ново Брекзит приложение от Home Office п...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Нощното метро в Лондон се разраства в оп...


Организацията по Брекзит се намира в пъл...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Последният дизайн на враждебната градска...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


Как британската преса се къпе в уникален...


Важната подробност за търговията след Бр...


14-те най-важни събития, променили истор...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Защо последователното влизане и излизане...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


И точно когато си мислите, че сте видели...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Кандидатстването за британско гражданств...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


С какви думи си служат различните социал...


Разликите между някои правни понятия от ...


Разликите между някои правни понятия от ...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Сравнение на пенсиите по света или защо ...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Доказателствата за 5 от най-често срещан...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Схемите на едни от най-разпространените ...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Ако сте женена двойка в UK, поискайте си...


Странната логика на новата помощ Univers...


8 трудови права, които всеки родител на ...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


7 въпроса, които нямат право да ви задав...


Къде се намира най-старият действащ мост...


Серийните номера новата банкнота от £10 ...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


Когато имигранти просят на Запад е сканд...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви