Хващай калкулатора: Новата британска система за пенсиониране в/извън UK след април 2016

   

26.01.2018 г.

 

 

През април 2016 г. системата, по която се изчислява държавната пенсия във Великобритания, бе променена по начин, който облагодетелства работилите в страната като самонаети лица. Системата се прилага за всички, които ще достигнат британската пенсионна възраст след 6-ти април 2016 г. (понастоящем - 65 г. за мъжете и 63 г. за жените)

В тази категория попадат повечето българи във Великобритания.

Важно е да знаем, че след Брекзит бе договорено да няма промяна в условията за пенсиониране на гражданите на ЕС, пристигнали преди март 2019 г.

 

Няколко общи факта, които трябва да знаем за държавната пенсия

 

♦ За някои хора, държавната пенсия не е единствената пенсия, която получават след достигане на пенсионна възраст. Ако сте наето лице, работодателят задължително заделя процент от заплатата ви за допълнителна пенсия, т.нар. workplace pension, освен ако доброволно не се откажете от това. След пенсиониране, вие получавате пенсия от тези вноски, която представлява надбавка над държавната пенсия.

♦ Във Великобритания, доходите от пенсии подлежат на данъчно облагане, но върху тях не се плаща National Insurance. Ако обаче се пенсионирате извън Великобритания и в държавата, в която живеете пенсиите не подлежат на данъчно облагане, не дължите данъци върху вашата пенсия.

 

Какво е новото при държавната пенсия след 6-ти април 2016

 

При старата система, държавната пенсия беше разделена на две части – базова държавна пенсия (basic state pension) и допълнителна държавна пенсия (additional state pension).

• Базовата държавна пенсия беше максимум £122.30 на седмица и бе достъпна за всички хора, които имат 35 години осигурителен стаж, т.е. плащали са си вноските по National Insurance в продължение на 35 години, като не е задължително те да са последователни.  

• Допълнителната държавна пенсия беше достъпна единствено за наетите лица, ако са правили вноски в една или повече от една от схемите за допълнителна пенсия, докато са работили.

При новата система, наречена new state pension, разделението на базова и допълнителна държавна пенсия бе премахнато и държавната пенсия стана единно плащане на стойност от максимум £159.55 на седмица.

• Пълната сума от £159.55 на седмица е достъпна за всички, които в продължение на 35 години са внасяли своите осигуровки, независимо дали са били наети и/или самонаети и независимо от това каква сума са плащали за осигуровки през това време.

• Както и при старата система, за да получите някаква част от държавната пенсия, трябва да имате минимум 10 години осигурителен стаж във Великобритания, като не е задължително те да са последователни.

 

В кои случаи дадена година се зачита за осигурителен стаж за държавна пенсия

 

(Посочените по-долу суми на доходи и плащания по National Insurance са за настоящата данъчна година – 2017/2018 г. Те са по-ниски за предходните години и вероятно ще бъдат по-високи през следващите години)

 

♦ Вие сте наето лице, изкарвате средно над £157 на седмица от работата си за един работодател и плащате National Insurance.

♦ Вие сте наето лице, изкарвате средно между £113 и £157 на седмица от работата си за един работодател и не плащате National Insurance. В този случай държавата ви третира все едно, че сте платили осигуровките си.

♦ Вие сте самонаето лице и плащате поне Class 2 National Insurance (£2.85 на седмица).

♦ Вие не работите, но се осигурявате доброволно (плащате по £14.25 на седмица).

♦ Вие получавате National Insurance Credits – най-често това става, ако не можете да работите поради бременност и майчинство или поради това, че се грижите за болен или възрастен член от семейството. Ако получавате някои видове помощи, като child benefit за дете под 12 години, jobseeker’s allowance и employment and support allowance, държавата автоматично изплаща дължимите от вас National Insurance Credits, но понякога, в зависимост от вашите обстоятелства, се налага да кандидатствате за тях.

За да избегнете липсващи плащания по National Insurance за периодите, в които не работите, проверете дали трябва да кандидатствате за National Insurance Credits на правителствения уебсайт:

https://www.gov.uk/national-insurance-credits/eligibility

 

Начини, по които могат да се получат пропуски в плащанията ви по National Insurance, които да засегнат държавната ви пенсия:

 

♦ Вие сте наето лице, но изкарвате по-малко от £113 на седмица.

♦ Вие не работите и не получавате никакви помощи

♦ Вие сте самонаето лице, но изкарвате прекалено малко, за да плащате осигуровки.

 

В случай, че имате пропуски в плащанията си по National Insurance, има начин да ги попълните чрез доброволно осигуряване, което струва £14.25 на седмица.

HMRC удължи срока за попълване на пропуски за данъчните години от 2006/2007 до 2015/2016. Ако в този период имате пропуски, срокът за попълването им е 5-ти април 2023 г.

 

Как да изчислите каква част от държавната пенсия ще получите, в случай, че имате по-малко от 35 години осигурителен стаж

 

За да получите каквато и да било част от държавната пенсия, трябва да имате минимум 10 години осигурителен стаж във Великобритания.

 

Пример: Ако при достигане на пенсионна възраст имате 20 години осигурителен стаж, ето как става изчисляването на вашата държавна пенсия:

1. Седмичната сума на държавната пенсия се разделя на 35:

£159.55 : 35 = £4.56

2. Полученото се умножава по броя на вашите години осигурителен стаж.

£4.56 х 20 = £91.20

Така, при 20 години осигурителен стаж, вие ще получавате £91.20 на седмица държавна пенсия.

 

Горният принцип за изчисляване се прилага за всички хора, които имат повече от 10 години осигурителен стаж, но по-малко от необходимите за максимална държавна пенсия 35 години осигурителен стаж.

 

В кои случаи можете да получите повече от максималната държавна пенсия?

 

♦ Първият начин е по-масов – отлагане на кандидатстването ви за държавна пенсия при достигане на пенсионна възраст. Всяка година, с която отлагате кандидатстването си за държавна пенсия, ви носи допълнителни £9.21 на седмица към вашата държавна пенсия. Имате право да вземате държавна пенсия и да работите, но в този случай държавната ви пенсия няма да се увеличи.

♦ Преди влизането в сила на новата държавна пенсия (6-ти април 2016 г.) сте били наето лице и сте правили вноски за допълнителна държавна пенсия (additional state pension). В случай, че при добавянето на тези вноски към базовата държавна пенсия, която се е прилагала преди 6-ти април 2016 г., се получи по-голяма сума, отколкото по новата система, е възможно да получите повече от £159.55 на седмица.

 

Можете да проверите колко държавна пенсия ще получите при сегашните ви параметри на правителствения сайт:

https://www.gov.uk/check-state-pension

За да го направите, ще трябва да влезете в сайта с потребителското име и паролата си за акаунта ви в HMRC.

 

Как се изплаща новата държавна пенсия

 

♦ Четири седмици преди да навършите пенсионна възраст ще получите формуляр за изискване на държавна пенсия. Ако не го попълните, ще бъде счетено, че сте решили да отложите пенсионирането си.

♦ В случай че го попълните, държавата започва да ви плаща държавната пенсия в рамките на 5 седмици след достигането на пенсионна възраст.

♦ Държавната пенсия се изплаща на всеки 4 седмици за изминалите седмици, а не за седмиците напред.

♦ Денят от седмицата, в който тя ще ви се изплаща зависи от последните две цифри на вашия National Insurance номер – ако те са от 00 до 19, плащанията ви ще бъдат в понеделник, ако те са от 20 до 39 – вторник, от 40 до 59 – сряда, от 60 до 79 – четвъртък и от 80 до 99 – петък.

♦ Има някои разлики в тези правила, ако живеете в чужбина.

 

При пенсиониране извън Великобритания

 

♦ Ако при достигане на британската пенсионна възраст се намирате извън държавата, тя няма да започне да ви изплаща пенсията автоматично, а трябва да кандидатствате за нея.

Има два начина за това:

1. Първият е да се свържете с т.нар. International Pensions Centre, който администрира получаването на пенсии в чужбина, за да ги уведомите, че искате да кандидатствате за държавна пенсия. Това може да стане по телефона или чрез попълване на онлайн формуляр.

Координатите на International Pensions Centre можете да намерите на правителствения сайт:

https://www.gov.uk/international-pension-centre

2. Вторият начин е да попълните хартиения формуляр IPC BR1 NSP и да го изпратите на посочения там адрес. Той може да бъде намерен на правителствения сайт.

За да избегнете забавяне при получаването на държавната ви пенсия, свържете се с International Pensions Centre 4 седмици преди навършване на пенсионна възраст.

 

♦ Държавната пенсия ще ви бъде превеждана по банкова сметка – ако сметката не е британска, трябва да дадете на International Pensions Centre нейния IBAN и BIC номер.

♦ Имате право да изберете дали да получавате държавната си пенсия на всеки 4 или на всеки 13 седмици, но ако държавната пенсия, на която имате право е под £5 на седмица поради това, че имате малко осигурителен стаж във Великобритания, тя се изплаща веднъж годишно през декември.

♦ Всяка година държавната пенсия във Великобритания се увеличава. Ако вие я получавате в чужбина обаче, тя ще се увеличава единствено ако Великобритания има споразумения за социална сигурност с държавата, в която се намирате. Великобритания има подобни споразумения със страните от Европейската икономическа зона (включително и България), Гибралтар, Швейцария, Барбадос, Бермудските острови, Босна и Херцеговина, островите Джърси, Гърнси и Isle of Man, Израел, Ямайка, Косово, Македония, Мавриций, Черна гора, Филипините, Сърбия, Турция и САЩ.

 

Източници:

1) Department for Work and Pensions – “Your State Pension Explained”  (ноември 2017 г.)

2) Gov.uk – “The New State Pension”

 

__________________________________

#пенсиониране #Великобритания #държавна пенсия #условия #инструкции #правила 


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Нощното метро в Лондон се разраства в оп...


Организацията по Брекзит се намира в пъл...


„Тереза роди Брекзит” на ежегодния парад...


Home Office обяви, че няма техническа го...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Спокойно, ако Брекзит се провали, виновн...


Петте най-спорни точки между ЕС и UK при...


15 неща за живота в Лондон, които чужден...


Николина Чакърдъкова с грандиозен конц...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Нов ден, нов спойлер за романтиката на Б...


Какво разкриват „черните кутии”, инстали...


Какво да правим след 1-ви март, ако у на...


И хетеросексуалните двойки в UK вече има...


CV модата в UK през 2017: Какъвто и да с...


Тереза Мей пак зае любимата си поза от 2...


ЕС към Великобритания: Ако искате търгов...


Най-сетне се заеха с компаниите, стопани...


Биг Бен: Кулата с 5 различни имена, коят...


Търговските партньори на ЕС по света оча...


Официално: Шотландия ще запази безплатно...


Последният дизайн на враждебната градска...


Ryanair ще вкарва „Брекзит” клауза в бил...


Защо строенето на нови домове няма да ра...


За 1 час, срещу £1.50 вече пътувате неог...


От месец март - 9 нови „нискоемисийни” у...


Брюксел дебело намекна в навечерието на ...


Ако се разболеете във Великобритания, ет...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


В момента Брекзит е в голямо междучасие,...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Как част от вашите месечни доходи ядат н...


Модни тенденции 2017: Кои са напоследък ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


„Закъснях с данъчната си декларация, защ...


Ако сте под 50 г., гответе се за увеличе...


Как британската преса се къпе в уникален...


Става все по-трудно да получаваш помощи ...


Ново автоматизирано съобщение опъва нерв...


Мини-революция на Metro Bank - откриване...


Важната подробност за търговията след Бр...


От 80-те досега, Великобритания подготвя...


ЕС предлага: По-изгоден транзитен период...


Диаграма: Кой най-много ще си го отнесе ...


10-те индустрии в UK с най-голям недости...


Британците спряха да купуват нови коли и...


14-те най-важни събития, променили истор...


Tesco развали януарското отслабване, про...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Кеширай си боклука: еBay стана нещо като...


Свърши гратисът - гласят данък-торбичка ...


Доколко местният Post Office може да зам...


Кога според закона, Великобритания има п...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Нова инструкция в NHS - бързо засилване ...


Защо все негодуваме за получаващите помо...


Британските фермери след Брекзит ще став...


„Канада +” или „Норвегия -”: Новата борб...


От януари HMRC вече не приема плащания н...


Най-накрая от правителството признаха, ч...


Махат таксите при плащане с кредитни кар...


Защо последователното влизане и излизане...


5 особености на отдаването на квартири п...


11 съвета за вашата енергийна ефективнос...


След година чакане, Министерството по Бр...


Основният проблем не е Брекзит, а тоталн...


2017 - оляха се: На някого в тази държав...


Наистина ли ще се регистрираме за остава...


Защо британският сняг е толкова специале...


Кражбата на данни от вашата безконтактна...


Най-накрая си стиснаха ръцете. Условие с...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


От април 2018, всяко провинение на хазяи...


Нова компютърна игра - стани шофьор на ч...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


Садик Кан никак не обича автомобилите, щ...


Ако сегашният спад на имиграцията в UK с...


И точно когато си мислите, че сте видели...


За първи път - спад в броя пътуващи с ме...


33 английски думи и фрази, които рядко щ...


Искат ако живеете като двойка в UK, да и...


ЕС заяви, че единствено може да предложи...


Не обичате да произнасяте грижливо съгла...


От 2019 г. HMRC ще могат веднага да удър...


Ново решение на ЕС дава допълнителни пра...


DVLA продава 6 млн. адреса на шофьори на...


10 любопитни факта за британския флаг ...


„Меката” и „твърдата” кредитна проверка ...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Разходите ви като самонаето лице: Този м...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Кандидатстването за британско гражданств...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


Зима, студ, Великобритания. Да се стопли...


С какви думи си служат различните социал...


Какво е по-доброто решение за вас - банк...


Нов хаос в Брекзит преговорите - Ейре вн...


Грижата за деца и възрастни изяжда 50% о...


В UK е на ход един все по-осезаем натиск...


Най-големият хазяин в Кент поведе война ...


Докъде можете да стигнете в декорацията ...


Принудиха интернет доставчиците в UK да ...


Home Office публикува най-новите си разя...


Полицията публикува снимка на издирван а...


3 факта зад атаките с мотопеди в UK, кои...


Ако UK ще търгува изцяло през WTO, компа...


Арабската държава Катар владее повече зе...


Разликите между някои правни понятия от ...


UK се отказа да дискриминира новодошлите...


Разликите между някои правни понятия от ...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


На всяка 4-та секунда - глоба за превише...


Сравнение на пенсиите по света или защо ...


Камера-ленд: UK шофьорите са най-глобява...


Здравните системи по света: Как процедир...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Доказателствата за 5 от най-често срещан...


Едно малко кафе, с голямо сърце: Българс...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


Занапред ще ви дължат компенсация, ако н...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Ако купувате жилище, за да го продадете ...


Схемите на едни от най-разпространените ...


За първи път в UK сравниха имиграцията о...


Ново решение на Европарламента е на път ...


Хубаво, че сте намерили евтина резерваци...


Прагът, след който ще трябва да се връща...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Ако сте женена двойка в UK, поискайте си...


Вие сте на 18 г. и искате да карате кола...


Кандидатствайте за Permanent Residence п...


Странната логика на новата помощ Univers...


8 трудови права, които всеки родител на ...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


7 въпроса, които нямат право да ви задав...


Къде се намира най-старият действащ мост...


Серийните номера новата банкнота от £10 ...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Как да разгледате пълното си досие в Гуг...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Автоинцидент в UK – как да разберем за б...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


10 елементарни грешки, които правят нева...


Когато избирате погрешното британско лет...


10-те любими картини и изображения на бр...


Когато имигранти просят на Запад е сканд...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Преди 44 г., когато Великобритания беше ...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Не бързайте да плащате всяка глоба за па...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


10 зловещи и очарователни експоната, кои...


Да си представим, че Брекзит е развод и ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви