Разликите между някои правни понятия от живота в UK - Част 1

   

06.11.2017 г.

 

 

Успешното маневриране в сложната „екосистема” на публичните и частните  взаимоотношения във Великобритания зависи и от знанията ни за разликите между някои от понятията, с които ще ни сблъска животът тук. А това ще ни помогне и да се ориентираме в по-добрия избор за нас, нали така?

 

Частен наемател – социален наемател

 

♦ Вие сте частен наемател, ако вашият хазяин е конкретно лице/лица или има негов представител – агенция за недвижими имоти. При кандидатстване за подобно жилище вие бивате тествани за способността си да покривате наема, като ви се прави проверка на кредитния рейтинг и проверка на приходите ви, а в Лондон – и на платените данъци върху тях.

 

♦ Вие сте социален наемател, ако живеете в общинско жилище или жилище, принадлежащо на жилищна асоциация (housing association). При кандидатстване за подобно жилище трябва да докажете, че не можете да си позволите да бъдете частен наемател.

 

Assured Shorthold Tenancy Agreement, Assured Tenancy Agreement, Statutory Periodic Tenancy, Introductory Tenancy, Flexible Tenancy, Secure Tenancy

 

Това са съществуващите видове договори за наем във Великобритания. Различните видове договори носят със себе си различни права.

 

♦ Assured Shorthold Tenancy Agreement (AST) е най-масовият тип договор за наем във Великобритания. Той се сключва между частен хазяин или агенция за недвижими имоти и частен наемател, за фиксиран период от време – обикновено 1 година. През това време, хазяинът няма правото да ви гони от жилището, освен ако не нарушавате вашите задължения по договора (не плащате наем, използвате жилището за незаконно цели, нанесли сте му сериозни материални щети и др.).

 

♦ Statutory Periodic Tenancy (SPT) е периодичен договор, който се обновява месец за месец. Ако вашият AST (по-горе) изтече и хазяинът не го поднови, но не го и прекрати, договорът ви автоматично се превръща в SPT. При него хазяинът може да реши да ви даде предизвестие за изнасяне, без вие да сте нарушили договора – например, той има право да ви изгони, защото е решил, че ще продаде жилището.

 

♦ Introductory Tenancy  е договорен за 1 година тестови период в общинско жилище или жилище, принадлежащо на жилищна асоциация. През това време нямате право да правите големи ремонти по жилището и да го купувате.

 

♦ Flexible Tenancy е дългосрочен договор, който може да ви се даде ако живеете в общинско жилище и е минал тестовият ви период в него. Обикновено той е за 5 години, в края на които общината може да ви даде нов Flexible Tenancy договор, да ви даде Secure Tenancy договор или да ви изгони от жилището. В рамките на периода на вашия Flexible Tenancy договор имате право да отдавате стаи под наем в жилището и да го купите с отстъпка. Ако хазяинът ви е жилищна асоциация, този тип договор се нарича Fixed-Term Tenancy.

 

♦ Secure Tenancy е договор, който може да ви се даде, ако живеете в общинско жилище и е минал тестовият ви период в него. Този тип договор ви позволява да живеете в жилището до края на живота си, да отдавате стаи под наем в него и да го закупите, когато пожелаете, като за това ви се дава отстъпка. Ако хазяинът ви е жилищна асоциация, този тип договор се нарича Assured Tenancy.

 

Наемател – поднаемател

 

♦ Вие сте наемател, ако директно наемате квартира от частен хазяин, агенция за недвижими имоти, общината или жилищна асоциация. В този случай, имате защита от изгонване в зависимост от договора ви за наем и това кой е хазяинът ви. Ако сте частен наемател, хазяинът може да ви даде предизвестие за напускане, като срокът за това трябва да бъде минимум 2 месеца. Хазяинът обаче няма право да ви дава предизвестие, ако сте в рамките на своя Assured Shorthold Tenancy Agreement. Хазяинът освен това е длъжен да внесе депозита ви за жилището в една от държавните схеми за депозити и няма право да го задържа за себе си. Удръжки от депозита ви могат да се правят само ако се стигне до съгласие за тях между вас и вашия хазяин или ако арбитраж реши на колко възлизат те.

 

♦ Вие сте поднаемател, когато наемате стая от лице, което е наело цялото жилище или с други думи, вие сте наемател на наемателя. В този случай, пред закона вие се водите не tenant (за какъвто се води наемателят), а excluded occupier (обитател с ограничени права).

 

Ако вие сте поднаемател, хазяинът може да ви помоли да напуснете квартирата, като ви даде предизвестие само от 2 седмици, а вие можете да напуснете квартирата по собствено желание, като дадете предизвестие от 1 седмица. Ако не се изнесете от квартирата навреме, хазяинът ви има право да струпа целия ви багаж пред жилището и да смени ключалката на стаята ви.

 

За разлика от наемателите, поднаемателите не плащат такси за квартирни агенции и огромни депозити и не подлежат на проверка на кредитния им рейтинг и състоятелността им при нанасяне. Обикновено депозитът, който се иска е в размера на наема за 2 седмици и хазяинът ви не е длъжен да го внася в схема за депозити.

 

Sole Trader – Ltd компания

 

♦ Sole Trader или едноличен търговец е най-простата форма на структуриране на бизнес, която е предпочитана от хората, когато започват собствен бизнес за първи път. Условието е да се регистрирате пред HMRC и да подавате данъчни декларации до 31-ви януари всяка година. Основното предимство тук е, че няма пряка законова регулация при този вид дейност. Задълженията на едноличните търговци са лични и засягат всички дългове, активи и пасиви на бизнеса. Като sole trader вие нямате право да наемате хора, които да работят за вас. Плащате National Insurance Class 2 или 4 в зависимост от приходите ви и данък върху дохода, който също зависи от данъчния праг, в който попадате.

 

♦ Ltd компанията е с отделна правна идентичност от нейния собственик или собственици. Компанията трябва да регистрирана пред Companies House и пред HMRC, за да може да оперира. За първото се заплаща такса от £12. Ако вие притежавате Ltd компания, се водите неин акционер. Отговорността, в случай на проблем с компанията,   пада върху самата компания, а не върху нейния собственик. Ltd компаниите имат право да наемат служители. Когато те им изплащат заплати и вноски за National Insurance, това се отчита като разход за компанията. Върху печалбата на компанията, държавата начислява 20% корпоративен данък, така че, в случай, че работите като sole trader, но приходите ви надхвърлят  £45 000, при което бивате облагани с данък от 40%, трябва да смените организацията на бизнеса си и той да стане Ltd компания.

 

Umbrella компания – Ltd компания

 

Ако вие сте субконтрактор (частен изпълнител на поръчки), имате избор да работите през Umbrella компания или през Ltd компания. Umbrella компания е компания-посредник за субконтрактори, през която преминава заплащането ви при изпълнение на дадена поръчка.

 

♦ При работа през Ltd компанията, както стана ясно по-горе, имате такса за регистрация и след това ще ви се наложи да плащате такси за счетоводството й, но пък има възможност да спестите от данъци и осигуровки.

 

♦ При работа през Umbrella компания, вие се водите неин служител, тоест - наето лице за данъчни цели и съответно, не ви се начислява такса за регистрация на компания и нямате отговорност за водене на счетоводство.

Предимството е, че имате право на плащания за болнични и платен годишен отпуск.

Недостатъкът е, че Umbrella компанията сключва договор за изпълнението на поръчката, чийто реален изпълнител сте вие. Договорът принадлежи на компанията и от приходите по него тя трябва да покрие вашата заплата, вноските, които трябва да направи по вашия National Insurance (13.8% от вашите седмични доходи над £157) и да има печалба. Освен това, от заплатата ви се удържат отделно допълнителна сума за National Insurance, която зависи от доходите ви.

Следователно, за да имате реална полза от нея, трябва да договорите такова почасово заплащане, че то да компенсира загубите ви от удръжки по National Insurance.

 

Joint Mortgage – Shared Ownership

 

♦ При Joint Mortgage, вие вземате ипотека заедно с вашия партньор, независимо от това дали сте женени или не, като при оценката на кандидатурата ви, се вземат предвид параметрите и на двама ви. След като вземете ипотеката, отговорността за плащанията по нея е на двама ви и двамата имате еднакви права върху жилището.

 

♦ Shared Ownership e програма за закупуване на жилища, които се продават от жилищни асоциации. При нея вие имате право да закупите дял от жилището между 25% и 75%, като можете да изтеглите ипотека, за да покриете вноската за закупуването на дела. За дяла от жилището, който остава собственост на жилищната асоциация, вие плащате наем, който на година не може да е по-висок от 3% от стойността на дяла-собственост на жилищната асоциация. Във всеки един момент имате право да закупите  по-голям дял.

За разлика от обикновените ипотеки, при които първоначалният депозит може да бъде 25% от стойността на жилището, първоначалният депозит при Shared Ownership е не повече от 5%, затова закупуването на жилище посредством тази схема е по-лесно. Недостатъкът обаче е, че земята, върху което то е построено се водиleasehold, което означава, че тя не е ваша, а вие я наемате за период от 99 години.


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Новата учебна програма в британските учи...


Принуждават доставчиците на телеком услу...


Таван за цените на ел. енергията от тази...


Някои по-различни закони за шофиране из ...


Ако шофирате из Европа, камерата в колат...


Има по-добър начин за зареждането на бат...


Дигитални времена: За първи път, Netflix...


Биха световния рекорд за ранно зареждане...


Професиите, които плащат най-много данъц...


Хората си стоят вкъщи, а пъбовете в UK с...


Нова книга на пазара: UK не са изобретил...


А може би всичко днес се дължи на и това...


Не пипай камината: 7 неща, които понижав...


Четирите пасажа ситен текст, които не тр...


По британски: Crossrail Line още не е пу...


Само в Англия разводът е превърнат в дож...


Гласят всеки над 40 г. да плаща допълнит...


Правителството агитира да си трупаме кон...


На какво се дължи рекордната престъпност...


Глоба от £300 за празни опаковки от чипс...


Британският съд затегна причините за раз...


Бизнес-класа: Британците щели да минават...


Една от новите мишени на HMRC - хората, ...


Всички в кошарата: Universal Credit ще з...


Листерия дебне от замразените зеленчуци ...


Ребусът на Брекзит излезе извън всякакви...


Кампания: Ще ни просвещават всяка седмиц...


Как да започнем своя делови имейл в UK: ...


Какви гледки се крият под някои от голем...


8 странни ежедневни навика на Доналд Тръ...


За честта на имиджа: Burberry изгориха с...


Всеки се кани на Тереза, но никой не мож...


Важно: Settled Status ще се предлага по ...


Дотук с банковата тайна в UK – HMRC осиг...


Важно: Верификацията на онлайн покупките...


Първи публични проби на системата за set...


След Брекзит – край на бюджетните ваканц...


Британските министри, отговарящи за Брек...


Това е най-безнадеждната политическа кри...


14 рядко глупави грешки в историята на б...


След дъжд качулка: Глобиха организаторит...


И все така ще бъде: Имиграцията от ЕС ту...


Наистина ли трябва да покривате ваш коле...


Изследване класира чипсовете в UK според...


Според новите указания за дрескода, изис...


Не е шега: Правителството започва отсега...


Шлепове-генератори щели да захранват с т...


Две гласовити „жертви” на пожара в Grenf...


Лондон и хората в него са най-недолюбван...


Децата в UK ще учат за това що е „секс п...


Ако давате под наем къща на поне петима ...


Ученическите поли в 40 британски училища...


От бюрата по труда в UK обясняват на тър...


Да се опитаме да разтълкуваме последното...


Въведоха първите „жълти картони” за шофо...


След дълго мътене, кабинетът на Тереза М...


Общините доста успешно кърпят бюджет с н...


Бизнесът на на агенциите за недвижими им...


Топлите седмици и успехите на англичанит...


Слабите батерии на Apple – какво да напр...


Oyster картата навърши 15 години: 5 неща...


Навреме за лятото: Повече законова защит...


Последна статистика: Банките в UK затвар...


В UK вече се строят, не социални, а „дос...


Защо CCTV камерите в Лондон са безполезн...


Нови правила срещу културата на минималн...


В зоната около касите на магазините в UK...


Не – HMRC не праща смс-и и имейли и да –...


Цените на горивата стръмно пълзят нагоре...


Ryanair пак бърникат в политиката си – с...


Ако плащането на компанията ви се бави, ...


Националният ни фетиш към чая е просто ж...


Лондончани гласуваха Топ 5 на най-омразн...


Новата кодова дума на преговорите по Бре...


H&M ще си сменя размерите на дрехите, за...


Пригответе пръстите си – до края на 2018...


Заведоха дело срещу правителството зарад...


Стагнация и в квартирния бизнес в UK, ха...


Бум на купуването на моркови в UK, но да...


7 причини за заложения още отсега неуспе...


Плъзнаха нови имейли-измама покрай новот...


Един силен коз за доказване на статута в...


Честит ви Ден на данъчната свобода, но в...


9 неща, които кралските особи в UK не е ...


Дали пък вече не започна апокалипсисът н...


Какви са новите промени при наемането на...


Купувайте си българска сол: До какво вод...


Transport for London ще намалява максима...


Тереза Мей натиска за удължаване на тран...


Защо е съвсем логично да се облекчи изда...


Компенсацията за повреда на колата ви от...


Шок-статистика: Инвестициите в UK през 2...


Следващият път кажете смело на велосипед...


Важно: Готвят масово данъчно категоризир...


10 топ експоната на Британския музей...


5 признака, че интервюто ви за работа не...


Пореден тарикатлък на Ryanair, за да при...


Кога хазяинът има право да влиза в кварт...


Излезе карта на най-предпочитаните улици...


Отчетоха значителна промяна на алкохолни...


Работещи във вериги за бързо хранене съв...


Десетте най-опасни за шофиране пътища на...


5 мита за търговията с ЕС, които продълж...


Кога детето ви може да отсъства по време...


Кои ще са лекарствата, които вече няма д...


Само за 2 години UK се превърна от стран...


Кои са професиите, които надуват автозас...


Две UK банки забраниха внасянето на пари...


Безконтактната карта може и да е по-удоб...


Поне една добра новина от Брекзит: Спаси...


Следващ имиграционен скандал - блокиране...


Какво яде Великобритания? Истината за 10...


Суета: За първи път в канализацията на Л...


Етническият Лондон - картина в 4 цвята...


Национална карта на Лондон: Коя нация ко...


Без бради и дълъг престой в тоалетната -...


Няколко интересни факта за пътуването съ...


10-те лондонски района с най-голямо нама...


Откъде идват многото днешни „Circuses” (...


Как се сравнява наемането на квартира в ...


Мисия: „Поздрав по британски”...


От месец май нататък следва истинска МОТ...


Нова промяна в трудовото законодателство...


Какъв е оптималният аванс от време за ре...


Каква е вероятната възраст на плодовете,...


6 министри + Тереза заработват и като ха...


Половината кандидати за общинско жилище ...


Магазините по улиците в UK чезнат, а на ...


Citizens Advice: Помощта Universal Credi...


9 предупредителни знака, които можете да...


Британските медии надуха нов паник-балон...


Зор: Замрелият имотен пазар накара UK ба...


Ще правят Музей на Брекзит, но от съобра...


Размерът на стаите в британския дом дото...


Всяко второ популярно приложение в телеф...


Кой е най-старият град във Великобритани...


Крадец в дома ви: Докъде можете да стигн...


В телеграмен стил за данъчните промени о...


NHS-Лондон с дигитална реформа от есента...


Искате да разберете британската данъчна ...


Как да различим коя сграда в Англия е „...


Новост за българите в чужбина - здравна ...


Сигналът за лош хазяин до местната общин...


29-ти март мина - кои са основните остав...


Какво е новото в новите правила за МОТ, ...


Ново от 1-ви април: Директна глоба до £1...


10 истини, които не можете да кажете на ...


Вече дори обикновените лекарства против ...


Кои са британските градове с най-младо и...


„Циничните” опаковки - новото тихо присъ...


От догодина на търговските обекти ще има...


Очи на четири: Можете ли да видите скрит...


Трите най-чести причини за отказ на плащ...


8-те нови популярни измами през 2018 г, ...


В България има адвокати, а в UK има Lawy...


Правителствен доклад потвърди, че работн...


Длъжни ли сте да работите, докато тече п...


От Experian се канят да вписват всяко (н...


Нов закон в UK: Авиокомпаниите да си вад...


Важно: Всичко за кандидатстването ни за ...


4 гледки в британския дом, които дивят ч...


Кои са линиите на лондонското метро с на...


Вероятността пак да има такси за роуминг...


Sunday Times: Най-добрият град за живот ...


Пощадиха медните монети, но войната срещ...


От 6 април влиза промяна, която ще облек...


Пролетно резюме: Към момента, за кои иск...


Monzo, Atom, Revolut и Starling - всичко...


PayPal - най-популярният начин за разпла...


Вече няма да зависим от милостта на част...


Кратка бе потребителската радост в UK сл...


И докато цените на имотите падат, ипотек...


Една история с мъртъв охлюв и 6 други сл...


Британските хотели, пъбове и ресторанти ...


Банкнотите от £50 и монетите от 1p и 2p ...


Мобилната услуга в UK ще поскъпва от про...


10 особено ефектни въпроса, които можете...


еBay заменя разплащателната система PayP...


Съветите „Как да различим един гей”, на ...


Анкета на Daily Telegraph: 10-те най-лош...


Паркирането по улиците на UK ще става ощ...


Вече няма да могат да ви издават изравни...


На бас, че не знаете за този трик на Rya...


Кои сгазвания на закона ще имат дълготра...


Новата мода на HMRC спрямо наетите: „Пла...


На Индонезия се падна честта да е първат...


Просяците ви мамят, те не са бездомни – ...


Най-накрая от Experian обясниха как точк...


Нови правила за вашите дългове по кредит...


Правата ви като наето лице при особено с...


Обещанието за излизане на Великобритания...


В кои случаи е позволено на вашия британ...


12 смущаващи факта от живота в Англия пр...


Приземяване: Великобритания официално по...


Средностатистическият британец изяжда вс...


Великобритания последна по качеството си...


Ново Брекзит приложение от Home Office п...


Ако попадате в някоя от 5-те групи лица,...


Преди вашата великденска / лятна резерва...


7 настоящи трудови права във Великобрита...


Стара, но златна тема: 10 съвета за опаз...


Кои са най-пожароопасните марки домакинс...


Случаят с измамите на Милена Сафиева в Л...


Защо светът масово се движи в дясното пл...


Нощното метро в Лондон се разраства в оп...


Организацията по Брекзит се намира в пъл...


Цък, цък - язък: От април - нов закон за...


Снимане, записване и филмиране - кога то...


Последният дизайн на враждебната градска...


8 британски стереотипа на поведение, кои...


Хващай калкулатора: Новата британска сис...


Някои от най-любопитните имена на улици ...


Кой кой е сред видовете хляб в UK? И кой...


Как британската преса се къпе в уникален...


Важната подробност за търговията след Бр...


14-те най-важни събития, променили истор...


10+ хлъцвания пред гафовете на световнат...


Карта в 5 цвята: Къде в Лондон можете да...


5 неща за данъците в UK, които всяко сам...


Защо последователното влизане и излизане...


Заобикаляйте от 1 километър т.нар. „безп...


10 кодови фрази, които ще чуете от устат...


И точно когато си мислите, че сте видели...


„Signal failure” - какво стои зад тези д...


Изчистването на банковия превод в UK - к...


Кандидатстването за британско гражданств...


Календар на 10 особено ексцентрични брит...


С какви думи си служат различните социал...


Разликите между някои правни понятия от ...


Разликите между някои правни понятия от ...


12 спорта и спортни забавления, които Ве...


Изследване: Тези са 40-те типично „брита...


Avenue, court, drive, lane, close ... ка...


Сравнение на пенсиите по света или защо ...


Пренаселеността на Лондон в 5 любопитни ...


Доказателствата за 5 от най-често срещан...


Ех, младост: Традиции и образи на британ...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Схемите на едни от най-разпространените ...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Ако сте женена двойка в UK, поискайте си...


Странната логика на новата помощ Univers...


8 трудови права, които всеки родител на ...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


7 въпроса, които нямат право да ви задав...


Къде се намира най-старият действащ мост...


Серийните номера новата банкнота от £10 ...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


6 трика за надцакване с британските мага...


Когато имигранти просят на Запад е сканд...


Те такива глоби можете да получите във В...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


5 твърдения на британските работодатели,...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Да си преговорим някои наши права като п...


12 любопитни факта за известната черна в...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви