Кой, кога и как - пълен преглед на правата ни след Брекзит, оповестени вчера от Тереза Мей

   

27.06.2017 г.

 

 

На 26-ти юни, Тереза Мей разкри дългоочакваната стратегия на правителството за правата на пристигналите преди Брекзит граждани на ЕС, след като страната вече не е член на ЕС.

С публикуването на стратегията бе официално потвърдено това, което беше ясно от една година насам - че гражданите на ЕС, пристигнали преди Брекзит, ще имат право да останат във Великобритания, след като тя напусне организацията.

Но не това е "новината" в стратегията. Най-важната част от нея е практическият процес на реализацията на гаранциите на правителството за различните категории граждани на ЕС във Великобритания.

 

Основните точки в стратегията на Тереза Мей:

 

◊ За гражданите на ЕС, пристигнали във Великобритания преди Брекзит, ще бъде създаден нов settled status (статут на уседналост), който ще е еквивалентен на indefinite leave to remain – безсрочно разрешително за пребиваване, за което понастоящем кандидатстват гражданите от извън ЕС във Великобритания. Новият статут ще се придобива след 5 години живот в страната. Статутът на уседналост ще дава право на пребиваване, работа, достъп до публични фондове (помощи, пенсии и др.), достъп до публични услуги (образование, здравеопазване и др.) и на кандидатстване за британско гражданство.

 

◊ Кандидатстването за статут на уседналост ще стане задължително, чак след като Великобритания напусне ЕС, но ще бъде достъпно по-рано за тези, които имат навършените 5 години престой.

 

◊ След датата на напускане, ще има 2 години гратисен период (grace period), в който гражданите на ЕС да се регистрират за новия статут на уседналост. Ако след него има нерегистрирали се, те ще загубят правото си да пребивават във Великобритания.

 

◊ За кандидатстването ще се заплаща такса, която предстои да бъде определена, но се очаква да не е по-висока от настоящата такса за Permanent Residence (£65 на човек). Въпреки това, в стратегията се казва единствено, че таксата ще е „разумна”.

 

◊ При успешна кандидатура за статут на уседналост, гражданите на ЕС ще получават идентификационна карта (ID card).

 

◊ За разлика от кандидатстването за Permanent Residence сертификат, за което се изисква гражданите на ЕС да доказват, че са били икономически активни или че са били студенти, единственият определящ фактор за получаване на новия статут на уседналост ще бъде това кога дадено лице е пристигнало във Великобритания. Тази определяща дата (датата Х) предстои да бъде договорена между ЕС и Великобритания, но тя ще бъде фиксирана между 29-ти март 2017 г. и датата на напускане на Великобритания, която по план би трябвало да е 29-ти март 2019 г.

 

По-вероятното е датата Х да е 29-ти март 2019 г., тъй като ЕС настоява за това, а и Брекзит министърът на Великобритания, Дейвид Дейвис, потвърди, че страната е склонна да се съгласи с това условие.

 

◊ Кандидатстването за статут на уседналост ще бъде много по-опростено от това за Permanent Residence и ще става онлайн. Вероятно ще се изискват лична карта или паспорт, както и биометрични данни.

 

◊ Процесът за кандидатстване за Permanent Residence ще бъде отворен до фактическия Брекзит, но правителството призовава гражданите на ЕС да използват новия процес, а не да кандидатстват за Permanent Residence Certificate.

 

Каква ще бъде процедурата на кандидатстването за новия статут на уседналост при различните категории граждани на ЕС:

 

1. Гражданите на ЕС, които вече са придобили Permanent Residence

 

също ще трябва да се регистрират за новите идентификационни карти, които удостоверяват новия статут на уседналост. За тях процесът ще бъде максимално опростен и замяната на документите им (сертификати или карти) с новите идентификационни карти ще бъде чиста формалност, т.е. няма да им се налага наново да доказват, че легално са пребивавали във Великобритания от минимум 5 години. Въвеждането на новите идентификационни карти не означава, че вече издадените сертификати за Permanent Residence стават невалидни. Просто тяхната замяна с новите карти ще е необходима, тъй като Permanent Residence сертификатите са издадени по силата на европейското законодателство, което след Брекзит вече няма да е в сила във Великобритания. Твърде вероятно е за тази категория граждани на ЕС да няма такса за замяната на вече издадените им документи.

 

2. Гражданите на ЕС, които ще навършат 5 години жителство в страната до 2 години след фактическия Брекзит (предполагаема дата - 29.03.2019 г.)

 

ще имат право на новия статут на уседналост. Те ще трябва да докажат до края на гратисния период от 2 години, че са пребивавали от 5 години във Великобритания. Какви точно доказателства ще се изискват предстои да стане ясно, но отсега се знае, че те ще са много по-малко от тези за Permanent Residence. Например, правителството ще използва базата данни на HMRC и Department for Work and Pensions (DWP), за да види кога дадено лице се е регистрирало за National Insurance Number и това ще е единият от начините за доказване на годината на пристигане. Освен това, ще се премахне настоящото изискване за доказване на Comprehensive Sickness Insurance за хората, които разчитат на периода си на обучение във Великобритания като част от 5-годишния си квалификационен период за статут на уседналост.

 

3. Гражданите на ЕС, пристигнали във Великобритания преди Датата Х,  които няма да имат навършени 5 години жителство в страната, 2 години след фактическия Брекзит

 

ще имат право на новия статут за уседналост, когато навършат 5 години на Острова. След като мине гратисният период от 2 години след фактическия Брекзит, те ще трябва да кандидатстват пред Home Office за временно разрешително за оставане (leave to remain), докато навършат 5 години във Великобритания. Понастоящем, таксата за кандидатстване за leave to remain е £933 на човек за гражданите от извън ЕС, но е възможно да има отделна по-ниска такса за leave to remain за граждани от ЕС, които просто изчакват, докато навършат 5 години жителство във Великобритания.

Когато навършат 5 години в страната, тази група граждани на ЕС ще придобият право за кандидатстване за новия статут на уседналост.

 

4. Членовете на семейството на гражданите на ЕС от групите 1, 2 и 3 по-горе

 

Тук говорим за съпруги и съпрузи, които не са граждани на ЕС и зависими родители (например, баби и дядовци, които са във Великобритания, за да гледат внуците си).

 

• Ако те пристигнат във Великобритания преди датата на фактическия Брекзит, ще имат право на новия статут на уседналост.

• Ако към крайната дата на гратисния период (2 години след Брекзит) те нямат 5 години жителство във Великобритания, ще трябва да кандидатстват за временно разрешително за оставане (leave to remain), докато достигнат 5-те години, след което ще могат да придобият статут на уседналост.

• Ако членовете на семейството пристигнат след фактическия Брекзит, те ще могат да останат в страната, но при условие, че гражданинът на ЕС, от чиито права зависят, може да докаже годишен доход от поне £18 600.

 

5. Децата на гражданите на ЕС от групите 1, 2 и 3 по-горе

 

ще имат право на статут на уседналост, независимо кога са родени или пристигнали във Великобритания.

• Ако детето е родено във Великобритания и двамата родители са със статут на уседналост, когато детето се роди, то автоматично ще придобива британско гражданство.

• Ако родителите са граждани на ЕС от Група 3 по-горе, когато детето се роди, те трябва да кандидатстват за временно разрешително за оставане (leave to remain) и от името на детето. След като навършат 5 години в страната, те, както и детето им получават статут на уседналост, а ако детето е родено във Великобритания – то автоматично получава британско гражданство.

 

6. Гражданите на ЕС и техните членове от семейството, пристигнали във Великобритания след датата Х

 

няма да могат да придобият статут на уседналост.

Както казахме, датата X ще е между 29-ти март 2017 г. и 29-ти март 2019 г, като по-вероятното е второто.

• Ако датата Х е преди фактическия Брекзит, тези граждани на ЕС и техните членове от семейството, ще имат право да останат в страната в рамките на гратисния период от 2 години след Брекзит. През това време те ще могат да кандидатстат за разрешително за оставане (leave to remain) по новите правила за граждани на ЕС, които все още не са оповестени.

• Ако датата Х съвпада с фактическия Брекзит, новите правила ще започнат да се прилагат спрямо тази категория граждани на ЕС веднага след настъпването на Брекзит, т.е. те веднага ще трябва да кандидатстват за разрешително за оставане (leavetoremain).

 

Големите висящи въпроси в стратегията на Тереза Мей:

 

◊ Основният практически проблем в момента е, че не се знае коя е датата X, от която зависи дали дадено лице ще се класира за статут на уседналост или не. Това няма да засегне хората, които ще навършат 5 години жителство във Великобритания до 2021 г., но създава несигурност за пристигналите след 29-ти март 2017 г. Притеснението по всяка вероятност ще се окаже неоснователно, защото ЕС няма да допусне датата Х да е преди фактическия Брекзит.

 

◊ Вторият проблем е, че все още не е ясна таксата за кандидатстване за новия статут за уседналост. Правителството уверява, че таксата ще е „разумна”. Само че в момента „разумната” такса на правителството за еквивалентния на статут на уседналост indefiniteleavetoremain за граждани от извън ЕС е ... £2297 на човек. Тук надеждата е ЕС да се противопостави на подобни ненужно високи такси или да заплаши Великобритания, че ще наложи същите за нейните граждани в ЕС.

 

◊ Не е ясна и таксата за временно разрешително за оставане (leave to remain) за гражданите на ЕС, които нямат 5 години жителство на Острова към 2021 г. и които ще трябва да кандидатстват за подобно разрешително след 2021 г., докато изчакват да навършат 5-те години за статут на уседналост. Еквивалентната такса за граждани от извън ЕС в момента е £933 на човек.

 

◊ Третият проблем, който не засяга толкова много хора, но пък ще бъде препъникамък за достигане на договореност с ЕС е, че гражданите на ЕС, пристигнали преди датата Х ще загубят безусловното си право да водят във Великобритания съпругите или съпрузите си от извън ЕС. Те ще могат да го правят единствено преди фактическия Брекзит, но не и след това, което е промяна в правата им и не се харесва на ЕС.

 

◊ Великобритания иска гарант за правата на гражданите на ЕС да бъдат британските съдилища, докато ЕС не е съгласен и иска гарантът да продължава да бъде Съдът на ЕС.

 

Главният въпрос, който повечето граждани на ЕС си задават

 

Ако сте придобили право да кандидатствате за сертификат за Permanent Residence (PR), следва ли да кандидатствате за такъв или е по-добре да изчакате да влезе в сила новата по-опростена система за статут на уседналост?

 

В стратегията, правителството на няколко пъти подчертава, че макар системата за PR да остава отворена до излизането на Великобритания, гражданите на ЕС вече нямало защо да кандидатстват за PR сертификат.

 

Това е вярно, но нашият съвет е - ако сте придобили право на Permanent Residence, кандидатствайте за сертификата, въпреки съвета на правителството, защото:

• стратегията на правителството ще се приложи единствено ако то остане на власт, а това не е сигурно;

• не са ясни таксите за кандидатстване за новия статут на уседналост;

• ако имате намерение да кандидатствате за британско гражданство, ще вземете PR сертификат по-рано, отколкото ако чакате да влезе в сила новата система.

• не се знае какво ще стане, ако Великобритания и ЕС не успеят да се споразумеят и преговорите се разпаднат.

 

Източник: www.gov.uk

 

_____________________________

#граждани на ЕС #права #Великобритания #Брекзит #стратегия #Тереза Мей


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

£1.2 милиона дадени по ненужни съдебни д...


Деменцията се превръща в новия страшен б...


Закупуването на имот по схемата buy-to-l...


Един на седем британци още отсега се е з...


15-те дисциплини в UK, след завършването...


Безмилостен юли за британския паунд в Ев...


Летният хаос в British Airways удари без...


Изтормозеният от Брекзит британски парла...


Британското небе е стигнало крайния си к...


NHS ще реже финансирането на алтернативн...


Ако се колебаете между 2 оферти за полет...


Вече е официално – още 2 години отворени...


Резултатът от втория тур преговори по Бр...


Край от догодина на допълнителните такси...


NHS е все още здравна система Номер 1 ср...


EasyJet избра Австрия като спасение на б...


Как Newcastle University позорно плонжир...


Великобритания няма как да се разкачи от...


Публичният сектор в UK – най-недоволен о...


Тези са 10-те британски индустрии, които...


Перфектната снимка-резюме на подготвенос...


За първи път от 2012 насам – 4% отлив на...


Вече няма да сме „Ladies and gentlemen”,...


Нов доклад: В UK не трябвало да се насър...


Опонентите на твърдия Брекзит в парламен...


Офертата на Тереза Мей за гражданите на ...


Отделете 10 минути, за да проверите дали...


Шефът на Ryanair: През 2019 двете опции ...


Женена или свободна двойка? Ето как ви т...


Тръмп продължава да рисува евтини миражи...


Ако се опитват да ви принуждават да си с...


Открий своя балкански съсед в квартала !...


Доколко здравословни са някои здравослов...


Три четвърти от британските студенти ник...


Лесни за получаване и с високи скрити ли...


Най-често късани на теста по английски н...


В тези райони на Лондон можете да си нае...


Трите досегашни стълба на британското вл...


Bank of England затяга условията за отпу...


„Щом мирише добре, значи е окей” – за ня...


21 странни навика, които придобих след к...


Кривата на одобрението на Тереза Мей: от...


Докъде я докара Великобритания преди Бре...


Все по-липсващите медицински сестри са н...


Защо Тереза Мей не среща съпротива за Бр...


Най-желаните UK университети за учебната...


От следващото лято гласят пълна защита и...


Забравете за политиката на austerity, то...


Лондонската полиция ще трябва да плаща д...


Нов британски евродепутат зае мястото си...


Тереза Мей продължава да си играе на кри...


„Военната гордост на Британия”? Не - едн...


Горещ летен ден, британска дюнерджийница...


UK е на ръба на най-големия срив на цени...


От 2018 планират въвеждане на „дигитална...


Почти половината в UK висококвалифициран...


Андреа Ледсъм призова журналистите от BB...


Туризъм в Монглия: 5 държави, където кур...


Кой, кога и как - пълен преглед на права...


Ако имате полет с British Airways между ...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


Нов текущ гаф на HMRC: Плащате депозит з...


От м. май Ryanair опъва нервите на пасаж...


Квартирни агенции в Лондон започнаха да ...


Перфектната ви кредитна история не винаг...


„Досега само един британец се пробва при...


За няколко месеца британската икономика ...


Населението на Великобритания нараства с...


Оргията на британския потребител продълж...


2 нови препятствия пред Брекзит - от Кам...


Днешният британски работодател е по-осво...


5 твърдения на британските работодатели,...


Британският бизнес започна още отсега да...


Осемте най-често задавани въпроси за Вел...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Надува се кредитен балон и на пазара на ...


ЕС ще отнема след Брекзит статута на Лон...


От десетте най-лоши летища в света - 3 б...


Те честно ни забавляваха на изборите на ...


След изборите на 8-и юни, пак дойдоха на...


Новите изисквания в UK за започване или ...


Митовете за парите, набивани десетилетия...


Животът, уви, така се стече напоследък, ...


Не звънете с мобилен телефон около изост...


Британската имотна федерация порица кул...


Преди 44 г., когато Великобритания беше ...


Защо Великобритания е толкова враждебна ...


Ура, роумингът отпада, но ... не съвсем...


Посредствената британска икономика, хван...


Една по-различна картинка на съблазнител...


Английският футбол и идещият му червен к...


Съдът пресече една нечестна практика спр...


Dust in the Wind: Поседнете върху тези 4...


NHS - най-спешният пациент на британскот...


Нова статистика: Със своите платени данъ...


След Брекзит, вероятният производител на...


Замразените от години работни зaплати в ...


Класация на влиятелността на британските...


Да ви разкажем за кривата математика, по...


Ofcom: От есента вече ще можем да късаме...


Ако ще отглеждате дете в UK - бягайте от...


Карта на най-мръсните и бактериални точк...


Тази е общината в UK с най-лошо съотноше...


Вземането на дизелов автомобил на лизинг...


Нямате интернет вкъщи, а техникът идва ч...


Доклад: Новият имиграционен режим в UK м...


Сегашните времена в UK дават една нова в...


Да си преговорим някои наши права като п...


Нашият проблемен съсед и законът...


Когато се нанасяте в нов район в UK, про...


Все повече британски банки дискриминират...


Ако тръгнат да ви гонят от частна кварти...


12 любопитни факта за известната черна в...


Пореден гаф на HMRC може да се отрази на...


Великобритания никога няма да построи до...


Европейската комисия още отсега огранича...


Когато влезете в заведение, пригответе с...


Ако бизнесът ви започва с пощенски код „...


Испанските курорти пропищяха от един нов...


Не бързайте да плащате всяка глоба за па...


6 полезни трика за живота ви във Великоб...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


Кои са местата в Лондон с най-добро и с ...


Хазяите измислиха нов начин за доене на ...


Искате поне малко по-достъпно жилище? Не...


11 образа в британското съзнание, за кои...


Защо цената на самолетените билети скача...


11 английски думи от ежедневието, които ...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Странната британска увереност да се харч...


Британските супермаркети и до днес са пъ...


Нещо липсва от картината на растящата тр...


Сред нас броди една нова порода британки...


eBay се напълни с измами, тези 7 са най-...


Как Брекзит ще промени пазара на храната...


5 любими „пълнозърнести” продукта в UK -...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


NHS продължава да си затваря очите пред ...


Изчислиха, че UK ще губи по £13 000 на г...


Пазете си зъбите от британските зъболека...


Как Великобритания сама реши да се напъл...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Най-известната британска легенда и защо ...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


Как да постъпите, ако позвъните на полиц...


Ремонт на вашата квартирa: За какво отго...


13 от най-шантавите интериори на британс...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


10 зловещи и очарователни експоната, кои...


Да си представим, че Брекзит е развод и ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви