От април, по традиция, пак ще разчовъркат социалната система на UK

   

23.03.2017 г.

 

Траяна Владимирова, БГ БЕН

 

 

Както знаем, април е един особен месец в британската година.

Представяме ви в тази статия на БГ БЕН, всички важни новости, които влизат в сила от април тази година. Или поне тези от тях, които в някаква степен ни засягат.

 

Увеличение на минималната почасова заплата

 

От 1-ви април, минималната почасова заплата във Великобритания ще се увеличи по следния начин за различните възрастови групи:

 

Възрастова група

Минимална заплата в момента

Минимална заплата от април

под 18 г.

£4

£4.05

18 – 20 г.

£5.55

£5.60

21 – 24 г.

£6.95

£7.05

25 и над 25 г.

£7.20

£7.50

 

 

Увеличаване на праговете за данъка върху доходите

 

По традиция, от 6-ти април се увеличава необлагаемият минимум (personal allowance) за данъка върху доходите (income tax), който става от £11 000 на £11 500. Съответно се увеличават и останалите данъчни прагове. Така базовият данък върху дохода (20%) вече ще се прилага за хората, печелещи до £45 000, вместо до £43 000, а по-високият данък върху доходите от 40% ще се прилага за хората, печелещи между £45 001 и £150 000. Прагът за най-високият данък върху дохода от 45%, който е £150 000 остава непроменен.

 

Увеличение в плащанията при майчинство за наетите лица с ... £1.40

 

Седмичните плащания по време на майчинство и отпуск по бащинство се увеличават от £139.58 на £140.98.

 

Aвтоматично пенсионно осигуряване за компаниите с повече от 50 служители

 

До 2018 г., всеки работодател във Великобритания ще има задължително регистрирана пенсионна схема за своите служители, но до 1-ви април 2017 г., всички компании с повече от 50 служители в страната трябва да я въведат. Като служител, вие автоматично ще бъдете включен в пенсионната схема на вашия работодател и той ще удържа пенсионни вноски от вашата заплата, ако в момента не правите пенсионни вноски в някой от съществуващите фондове, печелите повече от £10 000 на година и вие сте поне на 22 години, но под държавната пенсионна възраст.

 

Работодателят е длъжен да ви уведоми за въвеждането на пенсионната схема. Имате право да се откажете от схемата в рамките на един месец след автоматичното ви включване, като работодателят трябва да ви възстанови всички удръжки за пенсионно осигуряване, направени в този период.

 

Увеличава се таванът на компенсациите при случаи на несправедливо уволнение

 

От април максималната компенсация, която можете да получите при несправедливо уволнение се увеличава от £78 962 на £80 541.                                                                                                                 

 

Промени в Child Tax Credit

 

От 6-ти април, получаването на Child Tax Credit ще бъде ограничено до 2 деца. Така ако вече имате 2 или повече деца, за всяко следващо дете, родено на или след 6-ти април 2017 г., няма да получавате допълнителен Child Tax Credit. Промени няма да има, ако третото ви дете е родено преди 6-ти април.

 

Освен това ако първото ви дете е родено след 6-ти април, вече няма да получавате т.нар. „family element” от Child Tax Credit, който е на стойност £545 на година. Ако първото ви дете е родено преди 6-ти април, вие ще продължавате да получавате въпросния „family element”.

 

Промени в Universal Credit

 

От 2015 г. насам тече постепенната замяна на tax credits и помощите (benefits) с Universal Credit. Universal Credit представлява единно плащане на няколко вида помощи и tax credits: Income Support, Job Seeker’s Allowance, Employment and Support Allowance, Child Tax Credit, Working Tax Credit и Housing Benefit.

 

Промени за хората с деца, които получават Universal Credit

 

Заради това, че Universal Credit съдържа в себе си Child Tax Credit, промените при него са сходни с тези, посочени по-горе. Ако вече имате 2 или повече деца, за всяко следващо дете родено на или след 6-ти април, вече няма да получавате увеличение в своя Universal Credit. Новите кандидатури за Universal Credit от семейства, които вече имат повече от две деца, ще бъдат пренасочвани към системата за Tax Credits до ноември 2018 г., така че многодетните семейства да не претърпят загуби.

 

Ако първото ви дете е родено на или след 6-ти април, вече няма да получавате т.нар. „first child premium” – допълнително плащане при раждане на първо дете. В момента, стойността на премията е £277.08 на месец. Премиите за първото и всяко следващо дете ще се изравнят и ще бъдат по £231.67 на месец на дете. Тоест загубата за хората на Universal Credit, чието първо дете ще се роди след 6-ти април ще бъде £45.41 на месец.

 

Промени за всички получаващи Universal Credit

 

При сегашната система, максималната стойност на Universal Credit се получава, ако печелите под определена сума и имате деца.

 

Ако нямате деца, но получавате Universal Credit, при сегашната система държавата ви взема по 65 пенса от всеки паунд, който изработите.

 

Ако имате деца и получавате Universal Credit, държавата започва да взема от всеки изработен от вас паунд по 65 пенса, ако печелите повече от прагa за получаването на Universal Credit, който е:

 

- £192 на месец, ако вашият Universal Credit включва housing benefit

- £397 на месец, ако вашият Universal Credit не включва housing benefit

Ако сте двойка, която се грижи за дете, тези цифри не се удвояват, а се прилага същият общ праг за двамата партьори.

 

Единствената разлика при новата система е, че вместо 65 пенса за всеки изработен паунд, държавата ще взема малко по-малко – 63 пенса от плащанията за Universal Credit.

 

Промени в benefit cap (тавана на помощите) при хората на Universal Credit

 

От ноември миналата година, влезе в сила таван на помощите (benefit cap). Понастоящем той е £442.31 на седмица, ако сте двойка, ако имате деца и живеете в Лондон и £296.35, ако сте необвързан/а и живеете в Лондон. За останалата част от страната, тези стойности са съответно £384.62 и £257.69 на седмица.

Понастоящем, таванът не се прилагаше за хората на Universal Credit, които работеха и печелеха повече от £430 на месец или £100 на седмица.

От април тази година, вече хората на Universal Credit, за които няма да се прилага таванът на помощите ще бъде определяни на друг принцип.

Изключение от тавана на помощите ще са тези, които на седмица печелят повече от 16 пъти от минималната почасова ставка за тяхната възрастова група.

Примерно, при хората над 25 години, таванът на помощите няма да се прилага, ако те печелят повече от £120 на седмица, което се изчислява: 16 х 7.50 (новата минимална почасова ставка за хората на/над 25 г. = £120 на седмица)

За тези между 21 и 24 г. - повече от £112 на седмица, а за тези между 18 и 20 години -  повече от £89 на седмица.

 

Отпада housing benefit частта от Universal Credit  за хората между 18 и 21 г.

 

От 6-ти април, хората между 18 и 21 години няма да имат право да кандидатстват за housing елемента (който e еквивалентен на housing benefit) на Universal Credit. Изключения от това ново правило ше бъдат единствено хората в тази възрастова група с деца и уязвимите групи хора, като например тези с увреждания.

 

Влиза в сила програмата за Tax Free Childcare” – надбавка за работещите родители, чиито деца посещават детска градина

 

Средната цена на платената детска грижа във Великобритания е £222.36 на седмица, ако двамата родители работят на пълно работно време. Ако единият родител поема грижата за детето през част от времето, а през другото време то посещава детска градина, средната цена на платената детска грижа възлиза на £116.25, на седмица.

 

С новата схема, за всеки 80 пенса, които родителите харчат за детска грижа (детски градини, летни занимални, занимални за децата в училищна възраст), държавата ще добавя 20 пенса. Максимумът надбавка, който може да се получи е £2000 на година на дете (а това става, ако вие давате £8000 на година за грижа за дете). Схемата се прилага за деца до 12-годишна възраст.

 

За да се класирате за новата схема, трябва всеки от родителите на детето да работи и да печели минимум по £115 на седмица. Ако единият родител е в отпуск по майчинство заради второ дете или пък не работи заради инцидент на работното място, схемата пак се прилага. Няма значение дали родителите са наети или самонаети лица.

 

За да се регистрирате за схемата, трябва да си направите профил в новия правителствен сайт, създаден специално за целта: childcarechoices.gov.uk . Сайтът ще бъде отворен за регистрация от 28-ми април нататък. След това ще имате възможност да внасяте през профила ви в схемата, пари за детска грижа, като автоматично държавата ще добавя към тях 20%. От този профил ще можете да правите плащания за детска грижа, ако детската градина на детето ви е регистрирана по схемата. Регистрации за нея ще могат да правят само центрове за детска грижа , които са одобрени от регулатори като Ofsted, Early Years Register или Childcare Register. Проверете предварително дали детската градина на детето ви се е регистрирала по схемата.

 

Ако тя се е регистрирала, от онлайн профила ви, в правителствения сайт, ще можете да изберете името й и да трансферирате пари в банковата й сметка.

 

При нужда, вие имате правото да теглите пари от онлайн профила ви, но тогава автоматично ще загубите държавния бонус, който ви е даден.

 

В добавка към новата схема, от септември 2017 г., безплатните часове детска градина за 3- и 4-годишните деца ще се увеличат от 15 на 30, за което отново можете да се регистрирате през същия сайт.

 

Увеличение на пътния данък (road tax) за новите коли

 

От април се въвежда нова система за облагане с пътен данък на новите коли, регистрирани след 1-ви април. През първата година след 1-ви април, тези коли с емисии на въглероден диоксид над 131 г/км ще бъдат облагани с £200, вместо със £130, както досега, тези с над 151 г/км - £500, вместо £180, над 171 г/км - £800, вместо £295, а над £191 г/км – £1200, вместо £490.

 

Максималният възможен данък е за колите с емисии над 255 г/км. досега беше £1100 на година, а за новите коли, той ще стане £2000 през първата година (след 01.04.2017). Хората, закупили нови коли след 1-ви април, няма да имат правото да разсрочват вноските си за пътен данък на две през първата година. След закупуването на колата, от втората година нататък, ще плащате фиксирана цена за всяка година, която е £140 на година за бензиновите и дизеловите коли, освен ако колата ви не струва повече от £40 000. Ако тя струва повече от £40 000 (като тук се отчита реалната й пазарна цена, а не цената, на която сте я купили, тъй като вие може да сте я взели с отстъпка), данъкът през втората, третата, четвъртата и петата година ще ви струва по £450.

 

Увеличение на автозастраховките средно със £184 на година

 

Когато се присъжда компенсация на жертвите, тя им се изплаща наведнъж. Ако потърпевшият от инцидента възнамерява да инвестира тези пари и да получи печалба от тях, 2.5% от сумата досега се изваждаше от общата сума на компенсацията.

 

От 20-ти март, въпросните 2.5% бяха намалени до -0.75%, което означава че застрахователите фактически ще надплащат присъдената компенсация с 0.75%. Това логично ще доведе до ръст в сумата на годишните автозастраховки през април, който ще е средно със £75 на година.

 

Също така, от 1-ви юни тази година, данъкът върху сумите на застраховките за застрахователите се увеличава от 10% на 12%. Това ще доведе до допълнителен среден ръст с £109 на автозастраховките.

 

Промяна при правилата за детските столчета в колите

 

От март 2017 г., бе въведена нова регулация, според която производителите на обезопасителните столчета за превоз на деца в коли нямат право да произвеждат нови модели седалки без облегалка за деца, по-ниски от 125 см или с тегло по-малко от 22 кг (което от двете събития настъпи по-рано).

 

Промяната не засяга вече произведените такива столчета, така че - настоящите шофьори на коли с подобни съоръжения няма да бъдат глобявани след тази дата, ако столчето е произведено преди март 2017 г. и те го използват за дете под 12 години, което е по-ниско от 135 см и тежи между 15кг и 25 кг, каквото беше правилото и досега.

 

Забрана за продажба на цигари в отличителни опаковки и в опаковки по 10 броя

 

От 21-ви май, всички марки цигари трябва да бъдат продавани в опаковки с еднакъв калнозелен цвят и дребен шрифт, плюс задължителната хорър-картинка, само че още по-голяма отпреди. Забранени са всякакви ярки, светли цветове, които могат да предизвикат желание или да се асоциират с някакъв вид приветливост на продукта.

 

От същата дата се налага и забрана за продажбата на малките разфасовки кутии от по 10 цигари, както и кесийките под 30 гр., с тютюн за свиване цигари.

 

Причината е, че няма достатъчно място на опаковките им за поставянето на задължителните предупреждения за здравните рискове от пушенето. Предупреждения за риска от пристрастяването към никотина ще бъдат поставени и на опаковките на електронните цигари, а рекламирането им по телевизията, радиото и печатната преса ще бъде ограничено.

 

Законът влезе в сила още през май месец миналата година, но имаше 1 година гратисен период, за да се даде време на търговците да продадат вече пакетираните по стария стандарт тютюн и цигари.

 

Нова монета от £1

 

От 28-ми март, влизат в оборот новите 12-ъгълни монети от £1. От тази дата до 15-ти октомври в магазините те ще се приемат наред със старите монети. След това, ако искате да замените стара монета с нова, това ще може да става единствено в банката, чийто клиент сте. Новата монета от £1 е с нов дизайн на гърба, който съчетава символите на четирите държави в рамките на Обединеното кралство – английската роза, шотландския магарешки бодил, уелския праз и северноирландската детелина. На монетата всички те имат общ корен – кралската корона. На лицето на монетата по традиция е изобразена Кралица Елизабет. Монетата прилича на сегашните £2, тъй като е направена от два метала. Обковът е със златист цвят, а вътрешността – със сребрист. В сравнение със старата монета от £1, новата е по-лека, но по-широка и не е кръгла, а има формата на 12-ъгълник. От Кралския монетен двор се хвалят, че монетата от £1 ще бъде най-трудната за фалшифициране в целия свят.

 

Източници: www.entitledto.co.ukwww.mirror.co.uk,

www.moneysavingexpert.comwww.gov.ukwww2.cipd.co.uk

 

_______________________________________

#промени #Великобритания #справка #април 2017 


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Dust in the Wind: Поседнете върху тези 4...


Стига сте ни дарявали книгата „Шифърът н...


От Ryanair се заканиха, че могат да спра...


Office for National Statistics: Имигрант...


Барака на гърба на паркинг в Източен Лон...


NHS - най-спешният пациент на британскот...


Нова статистика: Със своите платени данъ...


Годините на силния паунд приключиха, но ...


След Брекзит, вероятният производител на...


Замразените от години работни зaплати в ...


Класация на влиятелността на британските...


Гордите британци са европейците, които н...


В супермаркета ви има секция с особено н...


Strong & Stable: Списък на всеки обратен...


Министърът по Брекзит го дава „вабанк”: ...


Да ви разкажем за кривата математика, по...


Ofcom: От есента вече ще можем да късаме...


Ако има нещо, което може да отрезви Брек...


Какъв живот ни се пише в манифеста на ко...


Ако ще отглеждате дете в UK - бягайте от...


Карта на най-мръсните и бактериални точк...


„Лейбър Шоу 2017” - някои паметни момент...


Брекзит министърът Дейвид Дейвис очерта ...


Брекзит ще вкара британската химическа п...


Шестото Гергьовско хоро - над 2000 души,...


Новата Crossrail Line започва да вози пъ...


Тази е общината в UK с най-лошо съотноше...


Дори и да печелите годишно по £80 000, п...


Вземането на дизелов автомобил на лизинг...


Заради срама да се поиска чаша вода навъ...


Европарламентът: Вето на Брекзит, ако не...


Семейство Мей (Тереза и Фил) почти присп...


Нямате интернет вкъщи, а техникът идва ч...


Наемите в Лондон били паднали за първи п...


Британският парламент набързо се закри к...


Доклад: Новият имиграционен режим в UK м...


Алармират: Персоналът напуска NHS и запо...


Сегашните времена в UK дават една нова в...


ЕС спусна разписанието за преговорите по...


Да си преговорим някои наши права като п...


Нашият проблемен съсед и законът...


Сериалът на Брекзит още не е започнал, н...


Когато се нанасяте в нов район в UK, про...


"Motivated, creative, passionate" - думи...


Първи по рода си Български книжен базар ...


Тереза Мей тръгна с лифлети по хорските ...


Все повече британски банки дискриминират...


Предлагането на карти с 0% начален лихве...


Моделът, по който се отчита сегашната го...


Репортаж за най-бързо взетото решение в ...


Ръкопляскането по британските университе...


Преди да платите с кредитната ви карта, ...


Садик Кан бракува още един неадекватен п...


Ако тръгнат да ви гонят от частна кварти...


Хуманитарната помощ на Великобритания не...


Home Office ни съветва да не кандидатств...


Заемането на кредити от Великобритания с...


12 любопитни факта за известната черна в...


„Голата къща” - новият ход на кмета на Л...


Защо неестествено ниските лихви по ипоте...


Пореден гаф на HMRC може да се отрази на...


Банкоматите откъм външните стени на сгра...


Великобритания никога няма да построи до...


„Дядо, прочети ми приказка!”: Ден първи ...


Европейската комисия още отсега огранича...


Когато влезете в заведение, пригответе с...


BBC определи Слънчев бряг за „курортът с...


Ако бизнесът ви започва с пощенски код „...


Office for National Statistics: 61% от б...


Испанските курорти пропищяха от един нов...


Нова партизанска тактика на супермаркети...


Сбогом на ръста на заплатите във Великоб...


Не бързайте да плащате всяка глоба за па...


Доставчиците на интернет обикновено наг...


Консерваторите подготвиха клип за Брекзи...


Системата за социални грижи в UK започва...


Добрите дни за британската икономика сле...


До м. май ще бъде внесен Great Repeal Bi...


5 „подаръка”, съобщени от Джордж Озбърн ...


6 полезни трика за живота ви във Великоб...


От Фейсбук нарочиха Residence Certificat...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Националният ден за вдигане на цените в ...


За кои имена от Ситито e ясно (до момент...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


Кои са местата в Лондон с най-добро и с ...


Банката с най-слаба защита на вашите онл...


От април 2019 се задава нечувана бюрокра...


Признание: Армията самонаети лица крепи ...


Ще забраняват закупуването с рецепта на ...


Хазяите измислиха нов начин за доене на ...


Наемателите в Walthamstow и Stratford - ...


Главният преговарящ от страна на ЕС - Ми...


От април, по традиция, пак ще разчовърка...


Дотук с другите закони, през следващите ...


Искате поне малко по-достъпно жилище? Не...


Един друг „Брекзит” започна: От юли досе...


11 образа в британското съзнание, за кои...


Добро утро, имате ново писмо от Аmazon и...


Пълната липса на дипломация у Тереза Мей...


Защо цената на самолетените билети скача...


Има една услуга в UK, за която потребите...


11 английски думи от ежедневието, които ...


Дискусията „Comprehensive Sickness Insur...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Странната британска увереност да се харч...


Всяка година NHS е в една и съща криза, ...


Британските супермаркети и до днес са пъ...


Разследват скандален инструктаж на събир...


UK правителството пак ще наказва шофьори...


Нещо липсва от картината на растящата тр...


Сред нас броди една нова порода британки...


eBay се напълни с измами, тези 7 са най-...


Как Брекзит ще промени пазара на храната...


Едно мачете за вас във Фейсбук-джунглата...


5 любими „пълнозърнести” продукта в UK -...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


NHS продължава да си затваря очите пред ...


Изчислиха, че UK ще губи по £13 000 на г...


Пазете си зъбите от британските зъболека...


Как Великобритания сама реши да се напъл...


Пътуването с метро в Лондон - 8 пъти по-...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Кой стои зад продължаващия недостиг на ж...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Как си плащаш за привилегията да бъдеш н...


Най-известната британска легенда и защо ...


Лихвеният процент в UK продължава да е м...


Бонус „Наглост”: £33 млн. годишно за без...


Енергийните доставчици нямат право да ви...


Как се борят британците с финансовите с...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


Как да постъпите, ако позвъните на полиц...


Ремонт на вашата квартирa: За какво отго...


13 от най-шантавите интериори на британс...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


10 зловещи и очарователни експоната, кои...


Да си представим, че Брекзит е развод и ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви